دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت دی فایل

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

با این تعاریف می توانیم به تعریف جامعی از جامعه به قرار زیر اشاره کنیم:

یک جامعه جمعیتی سازمان یافته از اشخاصی می باشد که با هم در سرزمینی مشترک سکونت دارند، با همکاری در گروهها نیازهای اجتماعی، ابتدایی و اصلی شان را تأمین می کنند و با مشارکت در فرهنگی مشترک به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز شناخته می شود.

2-2-علوم اجتماعی وکاربردهای آن

تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، بشر از ابتدای حیات خود به صورت گروهی و دسته جمعی

زندگی می کرده می باشد. حتّی انسانهای غارنشین و بشری که در قلب جنگلها یا در جزایر دورافتاده زندگی می کرده، در هر زمانی و مکانی که نشانی از اوست، بشر اجتماعی بوده می باشد و با اطرافیان خود در ارتباط و تعامل متقابل بوده می باشد  و کمتر می توان بشر را جدا از اطرافیانش ملاحظه و مطالعه کرد یا زندگی انفرادی برای او قائل شد.

گذشته از بقایای جسمانی موجودات (مانند اسکلتها و فسیل ها) تمامی آثاری که از گذشته بشر بر جای مانده از هنرها و دست افزارها، تکنولوژی و پیشرفت هادر نتیجۀ ارتباط انسانها با یکدیگر به وجود آمده می باشد.

حتّی محدودترین جمع انسانی که خانواده می باشد  از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل می شود این نخستین هستۀ یک جامعه کوچک می باشد که این ها نیز با یکدیگر در ارتباط و کنش متقابل هستند به طور کلّی اگر انسانها با هم ارتباط نداشته باشند؛ حتّی ساده ترین نیازهایشان رانمی توانند رفع کنند.

«صورتی از این نوع سازمان را می توان با زندگی عشیره ای بعضی قبایل که روابط و مناسبات خاص و شجره النّسب معیّن دارند، مشابه دانست. در درون هر یک از این گروه ها، نه فقط مناسبات و روابط خانوادگی و خویشاوندی متفاوت می باشد، بلکه رفتارها، سنّت ها، اخلاق، رسوم، اعمال و حرکات نیز بسیار پیچیده و متنوّع می باشد به طوری که مطالعه، شناخت و بحث درمورد آنها، رشته های خاصّ علوم اجتماعی را تشکیل می دهد (بروس کوین،1382:  ص 5)

 

2-3-ارتباط اجتماعی

ارتباط انسانها با یکدیگر سبب شکل گیری فرهنگ می شود. تمام دستاوردهای بشری در نتیجه ارتباطات انسانها با یکدیگر به دست می آید. در جامعه امروزی ارتباط در بین انسانها و جوامع، بسیار گسترده شده می باشد. به طوری که کاملاً با جوامع گذشته تفاوت داشته می باشد. عدّه ای این عصر را به علّت اهمیّت این موضوع عصر ارتباطات نامیده اند.

ارتباط اجتماعی عبارت می باشد از فنّ انتقال افکار، اطلاعات و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر.

«به طور کلّی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خویش به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند وقتی که بشر با نگاه، لبخند، نشاط خود را به دیگران نشان می دهد، یا هنگامی که شخصی به شخص دیگر صبح بخیر می گوید و با اظهار شفاهی، دوستی و صمیمیت خود را به او می فهماند، به همین ترتیب موقعی که بشر به دیگری نامه می نویسد، با اظهار کتبی مقصود خود را به نظر او می رساند با وی ارتباط مستقر می سازد» (نقل ازمعتمد نژاد، 1384:ص36).

زمانی که انسانها پراکنده از هم باشند، هیچ یک از عناصر ارتقای فرهنگی به وجود نمی آید. کودکی که در بین مردم زندگی نکند مثلاً در جنگل بزرگ شود و فاقد هر ارتباطی با دیگران باشد فقط موجودی شبیه بشر می باشد و تنها شباهتش با بشر اندامها و اعضای بدن او می باشد. چنین کودکی همانند حیوانات زوزه می کشد، روی چهار دست و پا راه می رود اگر حتّی بعد از شکل گیری شخصیت او را به جامعه برگردانند و او را آموزش دهند باز هیچگاه همانند انسانهای دیگر نمی شود لذا ارتباط با دیگران بسیار اهمّیت دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

الف-هدف  اصلی پژوهش:مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

ب-هدف های فرعی پژوهش

1-مطالعه و نمایاندن روابط اجتماعی و اظهار ارزشهای دینی و ادبی آن.

2-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

3- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد نحوه ارتباط با گروه های مختلف مردم.

4-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

از لینک زیر ، روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان : مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه