دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت دی فایل

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تنهایی، هراس دائم انسانها

همانا هنگامی که بشر از مردم و جامعه جدا می شود و در تنهایی به سر می برد؛ به زودی افکاری درمورد خودکشی، اعتیاد و انحراف به ذهن او راه می یابد. درنتیجه این أمر امروزه راهکاری به نام «گروه درمانی» در بین مردم رواج پیدا کرده می باشد. برای درمان این گونه افکار بیمارگونه. زیرا کسانی که درغم فرو می روند و حرف هایی زیرا پوچ گرایی، هرج و مرج و زبونی به زبان می آورند؛ به عقیده روان شناسان مؤثّرترین راه برای درمان، بازگرداندن آنها به آغوش جامعه می باشد که در آن با مردم ارتباط منظّم و همیشگی داشته باشند.

«امیل دورکیم،جامعه شناس معروف فرانسوی، زمانی که اثر  برجسته اش «خودکشی» را تألیف کرد، در جست و جوی علل و عوامل این پدیده بود که به مفهوم «خلاء اجتماعی» در اروپای زمانش به پژوهش پرداخت و دید فقر، معلول بودن، ناتوانی و … هیچکدام خودکشی را تبیین نمی کند. بر عکس کشورهایی زیرا جوامع اسکاندیناوی زیرا در رفاه سرآمد دیگرانند بیشتر تن به خودکشی می دهند پس با مفهوم خلاء اجتماعی می دید هر قدر فاصله انسانها از جامعه بیشتر می باشد؛ به همان نسبت به خودکشی نزدیک تر می شوند.» (ساروخانی، 1367: ص6)

حتّی در بین پیروان ادیان مختلف مانند کاتولیک، ارتباط آنها با خدای متعال در کلیسا صورت می گیرد زیرا آنها در این مکان می توانند از یکدیگر دیدار کنند و با هم صحبت کنند.

درطول تاریخ، تنهایی همواره روح بشر را می آزرد؛ گویا علّت رجحان فرزند پسر هم همین بوده می باشد زیرا اگر فرد فرزند پسر به دنیا آورد می توانست خود را از تنهایی نجات دهد و با او زندگی کند.

«زمانیکه بود لر، اثر معروفش «گلهای جهنم» را نوشت و در آن از بیداد زندگی سخن به میان
می آورد و زندگی را همچون تنور داغی می دانست که ما انسانها با جهیدن در آن یا به قولی «زندگی»در آن از گرمایش اجتناب می کنیم؛ متفکّران رئالیست گفته اند بودلر عشق به زندگی را فراموش کرده می باشد.

یا زمانی که روسو اثر معروفش «تفکّرات تنهایی» را به نگارش در آورد و از تنهایی و آزادی هایش ستایش به اقدام آورد. ولتر در جوابش به طعنه نوشت: آقای روسو کتابتان را خواندم و لذّت بردم  اما در پایان وسوسه شدم که به سوی جنگل راه گشایم و چهار دست و پا راه بروم. اندیشمندان جدید و روان شناسان تا آنجا در بحث از اهمیّت ارتباطات انسانی سخن رانده اند که می گویند «بگو با کی دوستی تا بگویم هستی.» (همان،1367:ص7)

 

 2-8- آسیب های فقدان ارتباط جمعی

زمانی که انسانها به صورت پراکنده و جدای از یکدیگر زندگی می کنند؛ علاوه بر اینکه هیچ یک از عناصر ارتقای فرهنگ شکل نمی گیرد؛ ویژگیها، صفات و خصوصیات انسانی هم در افراد به وجود نمی آید. برای مثال کودکی که در جنگل و در بین حیوانات بزرگ شود تنها شباهت او با بشر همان اعضا و اندام های جسمی او می باشد و او مانند حیوانات زوزه می کشد و روی چهار دست و پا راه می رود حتّی بعد از شکل گیری شخصیت او در جنگل اگر او را به جامعه برگردانند و او را آموزش دهند؛ هیچگاه نمی تواند مانند انسانهای دیگر شود. عدم ارتباط با دیگران آسیب های دیگری برای فرد دارد که به توضیح زیر می باشد.

2-8-1-فقدان زبان:زبان، یکی از مهم ترین ابزار ارتباط اجتماعی می باشد، اگر کسی از نعمت زبان محروم باشد از حضور دیگران در کنار خود کمتر بهره مند می شود.

«انسانی که دور از جامعه زندگی می کند و در تنهایی به سر می برد؛ از داشتن وسیله اصلی ارتباط یعنی «زبان» بی بهره می باشد. لذا نمی تواند از دانسته ها و تجارب دیگران استفاده کند و حتّی نیازهای خود را هم نمی تواند با آنها در میان بگذارد. زیرا انسانها با زندگی در کنار یکدیگر می توانند به تبادل اندیشه های خود بپردازند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

الف-هدف  اصلی پژوهش:مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

ب-هدف های فرعی پژوهش

1-مطالعه و نمایاندن روابط اجتماعی و اظهار ارزشهای دینی و ادبی آن.

2-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

3- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد نحوه ارتباط با گروه های مختلف مردم.

4-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

از لینک زیر ، روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان : مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه