دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت دی فایل

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عدم امکان انتقال دانسته ها

انسانها صرفاً در جمع و با تجمّع می توانند مهارتها و دانسته های خود را به دیگران منتقل سازند .

ابداع زبان و سپس حفظ و کتابت موجبات بقا و دوام آنان را در تاریخ فراهم آورند. در نتیجه این فرایند به اظهار فرانسیس بیکن می گوید: «انسانها در هر نسل به آن مانند که بر شانه نسل های پیشین جای دارند. هم از چشم اندازی وسیع تر برخوردارند و هم از آورده ها، دانش ها و مهارتهای میلیون ها بشر یش از خود بهره می گیرند از همین رو می باشد که آگوست کنت جامعه را تنها متشکّل از زنده ها نمی داند، بلکه به زعم او مرده ها نیز جزئی از جامعه هستند، چه اندیشه ها و دستاوردهای آنان درجریان تبادل قرار می گیرد.» (ساروخانی،1367 :ص 23).

با توجّه به آن چیز که گفته شد، می توان اینگونه برداشت کرد که ارتباط در بین انسانها منشأ رشد، تعالی و ترقّی می باشد و فقدان آن باعث رکود در جوامع و عدم پیشرفت انسانها می شود. البته امروزه انسانها خواه ناخواه تحت تأثیر پدیده ارتباط، آثار و نتایج آن خواهند بود. به طوری که اگر یک اتفّاقی در دورترین کشورهای دنیا رخ دهد؛ جوامع دیگر را تحت تأثیر خود قرار می دهد و نتایج آن مثبت یا منفی باشد بر جوامع دیگر اثر خواهد داشت.

 

 2-9- انواع ارتباط اجتماعی

با توجّه به آن چیز که در اهمیّت ارتباط گفته شد بایستی دانست که در جوامع امروزی که زندگی بسیار پیچیده شده می باشد به همان نسبت هم ارتباط، انواع و صوری گوناگون به خود گرفته می باشد که در اینجا تعدادی از انواع ارتباط اجتماعی، توضیح داده می شود.

 2-9-1- ارتباط مستقیم

آن چیز که که از ظاهر این اصطلاح  فهمیده می شود این می باشد که ارتباط مستقیم، ارتباطی می باشد که بین دو فرد به صورت شفاهی و بدون هیچ واسطه ای اعم از افراد، وسایل و یا ابزارهای ارتباط صورت می گیرد. امّا جامعه شناسان این تعریف را اندکی بسط داده و گفته اند: «ارتباط مستقیم ارتباطی می باشد که بدون نیاز به فرد یا افراد واسط، وسایل و ابزار واسط و هم نهادهای واسط یا حامل (زبان و …) صورت می پذیرد. ارتباط اشاره ای، بدنی، حرکتی یعنی ارتباطی که به صورت اشاره ای و بدون کاربرد زبان را  هم ارتباط مستقیم نامیده اند.» (ساروخانی، 1367:ص29).

اما بایستی دانست که ارتباط انسانها هیچگاه بدون واسطه نبوده و زیاد شدن این واسطه ها باعث پیچیده شدن صورت های ارتباط شده می باشد مثلاً ممکن می باشد یک حرکت اشاره ای برای گروهی از جامعه مفهومی داشته باشد که همین حرکت در بین گروه دیگر معنایی دیگر. لذا برای جلوگیری از بروز سوء تفاهم ها بایستی همیشه معناها و مفهوم های واسطه های ارتباطی برای اعضای جامعه تعریف شده باشند.

2-9-2- ارتباط جهانی

با پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی علاوه بر اینکه واسطه های ارتباط گسترش پیدا کرده می باشد. ارتباط از حالت ابتدایی و حتّی گاهی قبیله ای خود بیرون آمده می باشد. «ارتباط انسانها، امروزه مرزهای داخلی را در نوردیده می باشد. به مرزهای بین المللی و جهانی راه پیدا کرده به گونه ای که کاملاً با گذشته متفاوت شده می باشد. اما این ارتباط جهانی یا بین المللی مرهون چندین عامل می باشد که به توضیح زیر می باشد:

1-ابزار ارتباط جهانی نظیر تلفن،ایترنت،ماهواره 2-ابزار ارتباطی که صورت فراملّی یافته اند نظیر تلویزیون 3-وسایل ارتباط جمعی با انعکاس جهانی 4-ابزار یا وسایل حمل و نقل که حرکت و جابجایی انسانها را در سطح جغرافیایی فراهم می آورند.» (ساروخانی،1367 :ص 30).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

الف-هدف  اصلی پژوهش:مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

ب-هدف های فرعی پژوهش

1-مطالعه و نمایاندن روابط اجتماعی و اظهار ارزشهای دینی و ادبی آن.

2-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

3- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد نحوه ارتباط با گروه های مختلف مردم.

4-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

از لینک زیر ، روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان : مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه