دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت دی فایل

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

«ب-در هر نهادی یک سری ارزشها و هنجارها تعریف شده می باشد که اعضای نهاد بایستی آنها را رعایت کنند. مثلا در کشوری که آزادی مبنای اصلی کار حکومت می باشد لذا بایستی مسئولین آن کشور انتقاد پذیر و مردم در برابر قانون، حقوق یکسان داشته باشند و آزادی اظهار داشته باشند، توان دخالت در أمور کشور را داشته باشند.» (همان، ص 153)

«ج- نهادهای اجتماعی در هر جامعه ای به صورت نسبی پایدار هستند تا حدّی که ارزشها در درون نهادها به صورت الگوی رفتار در آن نهاد در آمده اند و جزئی از فرهنگ جامعه شده اند. مثلا در بیشتر جوامع ازدواج به صورت یک سنّت نیرومند در آمده و خانواده رکن اساسی فرهنگ جامعه می باشد.» (همان، ص 152)

«د- ریشه های اجتماعی نهادها آنچنان در جامعه گسترده شده و همه جا را فرا گرفته اند که  اگر یک تغییر در یک نهاد رخ دهد سایر قسمت های جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. مثلا همه نهادهای جامعه تحت تأثیر نوسانات شدید اقتصادی قرار دارند؛ دوره تورّم، کسادی و رکود اقتصادی، فقط بر شغل افراد تأثیر نمی گذارد بلکه ممکن می باشد بر استواری و استحکام خانواده، کیفیت آموزش و پرورش و توانایی دولت بر ارائه  خدمات ضروری به مردم أثرهای عمیقی باقی بگذارد.

ه- نهادهای اجتماعی در هر جامعه ای با یکدیگر پیوستگی خاصّی دارند. در هر نهادی یک سری ارزشها، هنجارها و الگوهای رفتاری تعریف شده می باشد و بر مبنای آن اقدام می کنند. برای مثال نهادهای آموزشی در هر کشور بسیار گسترش پیدا کرده در نتیجه نظام اداری بسیار منظّمی پیدا کرده اند. امروزه در جامعه ها برای دانش اندوزی و ارتقای علمی، ارزش زیادی قائلند و این نهاد، عادات تحصیلی شایسته و همکاری میان معلّمان و شاگردان را توسعه داده می باشد.»(همان،ص153)

 

2-15- محتوای ارتباطات انسانی

بایستی توجّه داشت ارتباطی که هدف طرفین در آن فقط تأمین منافع مالی یا رفع نیازهای خاص باشد؛ نمی توان انتظار داشت که دوام پیدا کند بلکه بایستی هدف ارتباط تأمین نیازهای معنوی و رشد و ترقّی کمالات انسانی باشد. سوروکین، جامعه شناس معروف همواره بر روابطی می تازد که بر پایه التذاذ آنی، سود، مصلحت و در نهایت خواسته های جسمانی و مادّی بنا شوند. محتوای فرامادّی ارتباطات انسانی به توضیح زیر می باشد.

 2-15-1-چاشنی محبّت:محبّت از مهم ترین وبهترین محتوای ارتباطات انسانی می باشد که باعث حفظ روابط اجتماعی می شود.

«حتّی درکانال روابطی که ساده، گذرا و یک بعدی به حساب می آیند (نظیر ارتباط ای که با لبنیّاتی محل داریم) بایستی سرچشمه های جوشان محبّت جای گیرند. از این پس دیگر از عناصر شبکه ارتباطی خود متنفّر نخواهیم بود و از محبّت جوشان و ساری و جاری با آن لذّت می بریم. یکی از اندیشمندان جدید می گفت: حال که بایستی در ارتباط با دیگران باشیم، بهتر می باشد که آنها را دوست بداریم.» (ساروخانی، 1367: ص11)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

الف-هدف  اصلی پژوهش:مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

ب-هدف های فرعی پژوهش

1-مطالعه و نمایاندن روابط اجتماعی و اظهار ارزشهای دینی و ادبی آن.

2-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

3- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد نحوه ارتباط با گروه های مختلف مردم.

4-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

از لینک زیر ، روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان : مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه