دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت دی فایل

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گلستان

به درستی این اثر سعدی برای خودش دنیایی می باشد یا تصویری درست و زنده از یک دنیاست. «سعدی در این کتاب بشر را، با دنیای او با همه معایب و محاسن و با تمام تضادها و تناقض هایی که در وجود  او هست تصویر می کند.« سعدی گلستان را در سال 656 به مدت چهل روز به نام شاهزاده سعد بن ابوبکر بن سعد زنگی پرداخت و هدفش از تألیف گلستان دو نیّت بود: نخست ارائه انشای دقیق در لباسی که متکلّمان را به کار آید و مترسّلان را بلاغت افزاید و از این جهت نوشته او همانند می باشد با کتب مقالات فارسی و عربی همچون مقامات حمیدی، بدیعی، حریری و دیگر اظهار مطالب اخلاقی و مسائل اجتماعی که در همه ابواب فلسفه عملی از تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. آن چیز که را برای حال عامّه مردم و تعلیم و تربیت افراد جامعه از پادشاه گرفته تا درویش مجرّد، مفید و مناسب با اوضاع و احوال عصر و زمان تشخیص می داد، اظهار داشته می باشد. به طوری که از ابواب هشتگانه بر می آید بیشتر نظر سعدی متوجّه مسائل اجتماعی می باشد که در ضمن حکایت های مناسب و دلپذیر، حالات روحی طبقات مختلف مردم را از پادشاهان ،وزیران، امیران، علما، زاهدان، پیشه وران و حتّی مشت زنان، عیّاران و صعالیک در احوال گوناگون از قبیل جوانی، پیری و … مجسّم ساخته می باشد و از نمایاندن هر حالت به هر صورت، نتیجه ادبی یا اجتماعی می گیرد. (رستگار،1350: ص 232)

سعدی در گلستان، دنیا را آنگونه که هست با همه زشتی ها و زیبای هایش نشان می دهد. «گلستان یک نمونه کامل و ایرانی مکتب رئالیسم، قبل از به وجود آمدن آن مکتب ادبی می باشد. به خاطر همین واقع گرایی اوست که بعضی نویسندگان غربی از اوّلین آشنایی با آثار شیخ نسبت به او شوق و ستایش قابل ملاحظه ای را اظهار کرده اند مانند وقتی ارنست رنان نویسنده و منتقد معروف فرانسوی قرن اخیر می گوید: «سعدی یک تن از خود ماست» به همین واقع گرایی در شیوه انشای گلستان نظر دارد.» (زرّین کوب،1379:  ص 28)

هرپژوهنده ای با دقت در لابلای ابواب گلستان متوجّه می شود که سعدی در آن از نحوه ارتباط فرد با اجتماع، فرد در مقابل افراد دیگر، فرد در مقابل خداوند، فرد با دین، مطالب بسیار ارزشمند و قابل توجّهی را اظهار کرده می باشد. «یکی از ویژگیهای اظهار حکایات و مطالب گوناگون در گلستان، توجّه به شرایط سیاسی، ا جتماعی و آداب و سننی می باشد که در آن عهد متداول بوده می باشد. »(آذر،1375: ص 20)

4-5- بوستان

بوستان، بیش از چهار هزار بیت می باشد که آن را می توان شاهکار سعدی نامید زیرا اگر چه معانی و مفاهیم درآن، خیلی ابتکاری نباشد و گویندگان دیگری هم گفته باشند اما از حیث لفظ، پختگی اظهار،ترکیبات منسجم، عذوبت و روانی، بسیار ممتاز می باشد.

«رسم سعدی در ابواب بوستان این می باشد که در اوّل هر بابی تعریف موضوع آن باب را با رعایت احساسات شاعرانه اظهار می کند و سپس داستانها و حکایات و گاه اندرز و نصیحت که نتیجه داستانها می باشد می آورد. زیرا نظر سعدی در بوستان اندرز به شاهان معاصر در مرحله اولی می باشد از این رو صریحاً آنان را مورد خطاب قرار می دهد.» (محلّاتی، 1346: ص 51)

«شعر سعدی در بوستان از انواع شعر تعلیمی می باشد به آن گونه که قصدسراینده، تعلیم و
آموزش می باشد خواه آموزش اخلاق، سیاست، مذهب یا فنون و علوم و آیین ها.»
(آذر،1375:  ص 144)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

الف-هدف  اصلی پژوهش:مطالعه روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه

ب-هدف های فرعی پژوهش

1-مطالعه و نمایاندن روابط اجتماعی و اظهار ارزشهای دینی و ادبی آن.

2-دیدگاه امام علی (ع) در مورد ارتباط با گروه های مختلف مردم.

3- دیدگاه سعدی شیرازی در مورد نحوه ارتباط با گروه های مختلف مردم.

4-تفاوت ها و شباهت های دیدگاه های آنان در زمینه های مختلف.

از لینک زیر ، روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان : مطالعه  روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج ­البلاغه