استاد راهنما:

دکتر کمال میرزایی

نگارش:

شهریور 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده:

در سال‌های اخیر بهره گیری از فناوری‌های برخط در آموزش فرصت‌هایی را برای بهره گیری از شیوه‌های جدید یادگیری و روش‌های مفید آموزش فراهم آورده می باشد. یکی از شیوه‌های جدید که امروزه برای آموزش به کار می‌رود آموزش الکترونیکی می باشد. در این شیوه افراد از طریق اینترنت و در محیطی کاملاً الکترونیکی و مجازی آموزش‌های لازم را می‌بینند. پس در یک تعریف کلی آموزش الکترونیکی بهره گیری از فناوری شبکه (برای مثال اینترنت) به‌مقصود طراحی، ارائه درس و اجرای محیط آموزشی به‌مقصود پژوهش و استمرار یادگیری می باشد. از سوی دیگر با در نظر داشتن انعطاف‌پذیری به وجود آمده، هم برای یاد دهنده و هم برای یادگیرنده بسیاری از دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزشی به‌سرعت درحال‌توسعه این شیوه آموزشی هستند.

بسیاری از دستگاه‌های توصیه گر به اولویت‌های یادگیرنده، علایق، رفتارهای آموزشی و درعین‌حال تحلیل رفتار وی برای ارائه خدمات آموزشی خاص، توجه دارند و به همین دلیل یکی از ملزومات سیستم‌های آموزشی وجود مکانیزمی شخصی شده برای کمک به یادگیری مؤثر یادگیرنده می باشد. شخصی‌سازی برنامه آموزشی در آموزش مبتنی بر وب به دو دلیل اهمیت دارد: نخست اینکه اکثر برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب برای عموم کاربران طراحی می شوند، درصورتی‌که در نظام آموزشی الکترونیکی در نظر داشتن دانش پیش‌زمینه، تجربیات، انگیزه، توانایی‌های رفتاری و سطح مختلفی از کاربرد را می‌طلبد. دیگر اینکه در بسیاری از اوقات یادگیرنده به‌تنهایی با سیستم آموزش الکترونیکی کار می کند و مانند این می باشد که معلم محتوای آموزشی مشخصی را به یک یادگیرنده در کلاس خصوصی تدریس می کند، همین امر سبب شده می باشد تا خدمات شخصی شده در سیستم‌های کاربردی مبتنی بر وب بسیار موردتوجه قرار گیرد.

یکی از اهداف این پژوهش ایجاد یک مدل پویا برای  یادگیرندگان می باشد که رفتار و عملکرد یادگیرندگان را زیر نظر گرفته و بر اساس رفتار یادگیرنده شیوه ی آموزشی مناسب را برای یادگیرنده تشخیص داده  و بر اساس این تشخیص مناسب­ترین فرایند آموزشی برای یادگیرنده به کار می رود. همچنین رویکردهای متفاوت برای بهبود فرایند تشخیص سبک یادگیری یادگیرنده مورد مطالعه قرار می‌گیرند و به‌مقصود بهبود فرایند خودکار تشخیص سبک یادگیرنده  یک رویکرد خودکار تشخیص سبک که بر کاملاً بر اساس رفتار یادگیرنده در سیستم‌های مدیریت یادگیری هست معرفی‌شده می باشد. نتایج به دست آمده  در این پژوهش نشان می دهد  رویکرد خودکار تشخیص سبک مبتنی بر رفتار یادگیرنده در مقایسه با سایر روش های موجود نتایج دقیق تری را منجر می گردد.

 

کلمات کلیدی: سبک‌های یادگیری، نمونه سبک یادگیری فلدر- سیلور من، مدل‌سازی یادگیرنده، سیستم‌های مدیریت یادگیری، رویکردهای رفتار محور، رویکردهای داده محور

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1 مقدمه

در سیستم‌های مدیریت یادگیری، یکی از مهم‌ترین معضلات عدم شناخت و عدم در نظر داشتن رفتار فردی هر یادگیرنده نسبت به آموزش چهره به چهره می باشد. یادگیرندگان در محیطی که با اولویت‌های یادگیری آنان تطابقی نداشته باشد، به‌رغم توانمندی بالا با معضلات متعددی مواجه می شوند که این معضلات هم از بعد یادگیرنده می باشد و هم بر کوشش یاد دهنده (معلم) اثر می‌گذارد. زیرا یاد دهنده نیز به‌رغم کوشش و پیگیری فراوان، رضایتی از یادگیرنده نخواهد پیدا نمود و احساس می کند یادگیرنده بدون میل و رغبت به دوره ادامه می‌دهد. این ناهماهنگی در محیط آموزش الکترونیکی به دلیل نبود آموزشگر انسانی نمود بیشتری پیدا می کند. [1] ناتوانی معلمان به شناخت (فهمیدن) سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان و افزایش آگاهی دانش‌آموزان از سبک‌های یادگیری و درک دانش‌آموزان در فرایند یادگیری به معلمان اجازه می‌دهد تا پشتیبانی بهتر برای خود دانش‌آموزان و درنتیجه پتانسیل بالا به‌مقصود ارتقا دانش‌آموزان و یادگیری ارائه دهند. به همین دلیل در نظر داشتن نظریات یادگیری، بسیار منطقی جلوه می کند. به‌طورکلی روش معمول فرد در حل مسئله، تفکر، ادراک، شیوه پردازش اطلاعات و یادآوری که ریشه در ویژگی‌های شناختی، عاطفی، فیزیولوژیکی و عوامل شخصیتی دارد، سبک‌شناختی نامیده می­گردد. پیش روی به باورها، اولویت‌ها، رفتارهای ترجیحی در شیوه تعامل با یاد دهنده، سایر یادگیرندگان، محتوای درس و همچنین چگونگی پردازش اطلاعات، پاسخ‌دهی و بهره گیری از محرک‌های موجود درزمینه‌ی یادگیری و نیز تمایل فرد به یادگیری و انطباق او با محیط سبک یادگیری گوید.[2]

این پژوهش پردازش خودکار برای معرفی سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان در سیستم‌های مدیریت یادگیری  می‌پردازد و همچنین ابزاری می باشد که معلمان را در بهره گیری از این رویکرد پشتیبانی می کند. به علاوه، بسیاری از نظریه‌پردازان آموزشی و محققان عقیده دارند که سبک‌های یادگیری به‌عنوان یک عامل مهم در فرایند یادگیری می باشد.

1-2 اظهار مسئله

یکی از مسائل مهم در نظام‌های آموزشی به‌ویژه نظام‌های یادگیری الکترونیکی، شناسایی نیاز یادگیرنده و طراحی برنامه درسی متناسب با توانایی‌های کاربر و ارائه توصیه‌های مناسب به اوست. پایش مستمر و در نظر داشتن بازخوردهای یادگیرنده در فرایند یادگیری در این مسیر راهگشاست. شخصی‌سازی برنامه آموزشی در این نظام، بنا به دلایلی همچون دانش پیش‌زمینه، تجربیات، انگیزه و توانایی‌های رفتاری متفاوت یادگیرندگان، سطوح مختلفی از کاربرد را می‌طلبد.

داشتن سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها به‌مقصود افزایش یادگیری و تدریس کمک کند، در آغاز معلمان می‌توانند از مزایای گرفتن اطلاعات در مورد چگونگی یادگیری دانش‌آموزانشان بهره گیری کنند، تا برای آن‌ها زمینه‌ای را فراهم کند که با درک عمیق‌تر یاد بگیرند. و ممکن می باشد هنگام تبیین و یا آماده‌سازی مواد یادگیری کمک کند، به علاوه آگاه کردن دانش‌آموزان از سبک‌های یادگیری و نشان دادن نقاط قوت و اشکال فردی، خود آن‌ها می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند. به علاوه دانش‌آموزان می‌توانند با تطبیق سبک آموزشی با سبک یادگیری خودشان پشتیبانی شوند که به پیشرفت دانش‌آموزان با مواد یادگیری و فعالیت‌های موردنظر دانش‌آموزان از آموزش مناسب، باعث می گردد که یادگیری برای آن‌ها آسان‌تر گردد. با در نظر داشتن موردها گفته‌شده در بالا و ماهیت سیستم‌های مدیریت یادگیری نیاز به یک رویکرد خودکار می باشد که بتواند با کمترین خطا سبک یادگیری یادگیرنده را شناسایی کند تا بتوان بر اساس سبک یادگیری شناخته‌شده توصیه‌ها و محتوای آموزشی مناسب را به یادگیرنده داد.

 

1-3  اهداف مسئله

  با در نظر داشتن اهمیت سیستم‌های آموزشی به‌خصوص سیستم‌های آموزش از راه دور که یادگیرندگان با نیازهای آموزشی متفاوت محتوای آموزشی متفاوت را فرامی‌گیرند این مسئله مورد تأکید می‌باشد که با در نظر داشتن نیاز آموزشی یادگیرنده بهترین فرایند آموزشی برای یادگیرنده اعمال گردد. درحالی‌که مدل‌سازی مشترک دانش‌آموزان به فراهم کردن اطلاعات واضح درمورد اولویت‌ها و رفتارهای آن‌ها نیاز دارد، یک رویکرد خودکار مدل‌سازی دانش‌آموزان بر مبنای این مفهوم می باشد که بر مبنای فعالیتی که دانش‌آموزان واقعاً در یک‌رشته انجام می‌دهند و از رفتار و اعمال آن‌ها در رشته به اولویت‌ها و نیازهای آن‌ها پی ببرد. این رویکرد می‌تواند بر بعضی از معضلات کشف روش یادگیری با بهره گیری از پرسش‌نامه‌ها غلبه کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : بررسی روشهای خوشه بندی توزیعی

در یک رویکرد خودکار مدل‌سازی دانش‌آموزان، هیچ کوشش اضافه‌ای از طرف دانش‌آموزان موردنیاز نیست تا سیستم بتواند اطلاعاتی درمورد روش‌های یادگیری‌شان جمع‌آوری کند. آن‌ها فقط بایستی از سیستم برای یادگیری بهره گیری کنند تا اطلاعات مربوطه درمورد رفتارشان فراهم گردد. پس، می‌تواند بر چندین مشکل به سبب پرسشنامه‌های روش یادگیری غلبه نمود. با در نظر داشتن اینکه اطلاعات به دست آمده از رفتار یادگیرندگان بدون ابهاماتی می باشد که هنگام پر کردن پرسشنامه به وجودمی­آید. ابهاماتی که می‌تواند از فقدان انگیزش برای درست پر کردن پرسش‌نامه، تأثیر انتظارات از دیگران، و فقدان آگاهی از خود درمورد اولویت‌های یادگیری شخص بیاید. به‌علاوه پرسش‌نامه‌ها ساکن هستند و روش یادگیری یک دانش‌آموز را در یک نقطه زمانی خاص توصیف می‌کنند. این موضوع رویکرد ما را مستعد خطا می کند. مثلاً اگر یک دانش‌آموز با گروه یادگیری خودش مخالفت کرده باشد، ممکن می باشد همه سؤالات درمورد یادگیری مشترک را با اولویت منفی جواب دهد. هرچند اگر معضلات در روز بعد رفع شوند یا اگر دانش‌آموز بخواهد سؤالات را یک روز بعد پاسخ دهد، ممکن می باشد سؤالات را کاملاً متفاوت پاسخ دهد. به‌عنوان نتیجه ممکن می باشد به خاطر اهمیت زمان دقیق و پس حالت دانش‌آموزان در زمان پر کردن پرسشنامه روش یادگیری، از پرسشنامه فرضیه، اشتباهی نتیجه‌گیری گردد.

در موقعیتی که در بالا بحث گردید، دانش‌آموز یک روش یادگیری متفاوت را برای کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد، اما به این معنا نیست که گرایش کلی او برای روش یادگیری تغییر کرده می باشد. هرچند اگر مثلاً دانش‌آموزان اولویت‌های ضعیف روش یادگیری‌شان را آموزش ببینند، روش‌های یادگیری‌شان هم می‌تواند تغییر کند. اگرچه به خاطر احتمال جمع‌آوری و تحلیل مکرر رفتار و اقدامات دانش‌آموزان، رویکرد خودکار مدل‌سازی دانش‌آموزان می‌تواند این تغییر را کشف کند و اطلاعات در مدل دانش‌آموز را بر طبق آن به‌روزرسانی کند.

 

با در نظر داشتن مطالب گفته‌شده هدف این پژوهش ایجاد یک رویکرد خودکار مدل‌سازی برای تشخیص و به‌روزرسانی سبک یادگیری یادگیرنده در محیط‌های یادگیری تحت وب می باشد.  که شامل مراحل زیر می باشد:

  • در مرحله­ی نخست رفتار موردنیاز دانش‌آموزانی که مرتبط با فرایند شناسایی می‌باشند را بایستی تعیین نمود. این کار معمولاً بر اساس مستنداتی که در مورد مدل سبک خاص یادگیری می باشد، انجام می‌گیرد و شامل مطالعه‌هایی در مورد ویژگی‌ها و الگوهای افزوده‌شده یا الحاقی، آستانه‌هایی برای طبقه‌بندی داده‌ها و همچنین الگوهای مرتبط با هر بعد از سبک یادگیری می گردد.
  • مرحله­ی بعدی به موضوعات مربوط به چگونگی­ی آماده‌سازی و بهره گیری از داده‌های گردآوری‌شده در مورد رفتار دانش‌آموزان می‌پردازد تا اینکه از طریق این داده‌ها، سبک‌های یادگیری را به دست آورد.
  • گام نهایی عبارت می باشد از بهره گیری از داده‌های گرداوری شده برای توسعه­ی مدل و اجرای مدل و ارزیابی خروجی‌های به‌دست‌آمده از مدل.

1-3-1 هدف اصلی

به مقصود بهبود فرایند تشخیص دقیق سبک یادگیری در سیستم‌ها مدیریت  آموزش به ایجاد و توسعهٔ یک مدل می‌پردازیم. این مدل به توسعه‌دهندگان سیستم‌های آموزشی این امکان را می‌دهند که برای مکان‌هایی که به محیط آموزشی سنتی مناسب دسترسی ندارند،  سیستم‌های آموزشی تحت وب را به‌صورت مناسب و انعطاف‌پذیر و متناسب با نیازهای آموزشی یادگیرندگان ایجاد و توسعه دهند.

در این مدل یادگیرندگان  در گروه‌های مناسب قرار می‌گیرند و فرایند شخصی‌سازی آموزش به گروه‌ها برای همکاری و یادگیری بیشتر مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با تحلیل داده‌ها و رفتار قبلی کاربران، محتوای آموزشی مناسب به آن‌ها ارائه می گردد. جستجو در سایت :   

 

1-4 روش پژوهش

این پژوهش از روش پژوهش توصیفی تحلیلی، از شاخه پیمایشی و ازلحاظ ماهیت کاربردی و ازلحاظ زمانی مقطعی می باشد. درروش پژوهش توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی می باشد و روش زمینه‌یابی به‌عنوان یکی از زیر بخش‌های روش پژوهش توصیفی به چگونگی پراکندگی متغیرهای موردبررسی می‌پردازد. در این پژوهش به دنبال مطالعه و تعیین روشی خودکار برای ارزیابی سبک آموزشی یادگیرندگان  بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود به کمک بهره گیری از روش‌های داده محور و رفتار محور می باشد. پس پژوهش از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد.

برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات، شبکه جهانی اینترنت  بهره گیری‌شده می باشد و برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز مربوط به فصل سه و چهار، با مراجعه به دانشگاه تربیت مدرس، اطلاعات لازم در مورد متغیرهای مورد نظرجمع‌آوری شده می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 45 دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

 

در فصل دوم به با تعاریف و معانی سبک یادگیری اشنا میشویم و بر اساس نظریه های معتبر آموزشی انواع سبک های یادگیری را تعریف و با یکدیگر مقایسه می کنیم و همچنین انواع سیستم های مدیریت یادگیری که بر پایهٔ تخصیص سبک یادگیرنده می باشد را مطالعه می‌کنیم در فصل سوم به توسعه و ایجاد یک مدل برای رویکرد خودکار مدل‌سازی تشخیص سبک یادگیری یادگیرنده می‌پردازیم و در فصل چهارم به مطالعه و ارزیابی نتایج می‌پردازیم.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد) دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***