دکتر رضا بوستانی

 بهمن 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

امروزه ایجاد و آموزش بهینه دسته‌بندی‌کننده های مستحکم و سریع به یکی از مهمترین دغدغه‌های علم هوش مصنوعی و به ویژه حوزه یادگیری ماشین بدل شده می باشد. با رشد روز افزون در حجم و سرعت تولید داده، نیاز به تولید دسته‌بندی‌کننده‌های دقیق و سریع بیش از پیش حس می گردد و در واقع یک چالش به شمار می رود. روش‌های یادگیری جمعی طی سالیان اخیر اثبات کرده‌اند که برای رفع معضلات یاد شده گزینه‌های مناسبی هستند.

روش‌های یادگیری جمعی، گروهی از مدل های ضعیف را تولید می‌کنند که با تلفیق مناسب و هوشمندانه خروجی آنها می توان به یک دسته‌بندی‌کننده قوی دست پیدا نمود. این روش‌ها زمانی که از الگوریتم‌های تقویتی در ساختار سریال بهره می‌برند، کارایی به مراتب بالاتری از خود نشان می‌دهند.

بهره گیری از شیوه تقسیم-و-تسخیر یا همان separate-and-conquer در زمان آموزش هر لایه از ساختار سریال، دلیل قدرت یادگیر‌های جمعی سریال می‌باشد؛ علاوه بر آن، تعیین مرزهای تصمیم موردها جزیی در دور‌های نخست ساختار سریال انجام می گردد و در دور‌های آتی این مرز پالایش شده و موردها سخت‌تر را در بر خواهد گرفت. عملکرد مدل کلاسیک ساختار سریال، در روبرو شدن با مسائل دوکلاسه، به این شکل می باشد که نمونه‌های غیر هدف که در لایه‌های اولیه یاد گرفته می شوند از سیستم حذف شده و با نمونه‌های سخت‌تر جایگزین می شوند؛ که می‌توان از این استراتژی با نام bootstrapping دانست. با این طریقه، یادگیری بهینه کلان-به-جزیی یا همان learning coarse-to-fine حاصل می گردد.

در این مطالعه، یک مدل جدید برای آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال ارایه شده می باشد که از روش وارسی اعتبار در ساختار آن بهره گیری شده می باشد. در روش پیشنهادی، درصدی از داده‌های درست دسته‌بندی‌شده در لایه‌ نخست ساختار به مقصود حفظ عمومیت سیستم، برای آموزش به لایه بعدی فرستاده می گردد و این طریقه برای لایه‌های بعدی ادامه خواهد پیدا نمود. بدین ترتیب، مدل ارائه شده پیش روی داده‌های نویزی بسیار مقاوم بوده و انحراف معیار نرخ خطای آزمایش آن، از روش‌های رقیب کمتر می گردد.

واژه­های کلیدی: یادگیری ماشین، الگوریتم­های یادگیری جمعی، coarse-to-fine learning، یادگیر‌های جمعی سریال، separate-and-conquer

 فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول  

مقدمه  

  1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1. مقدمه. 1

1-2. یادگیری ماشین.. 1

1-3. الگوریتمهای یادگیری جمعی.. 3

1-4. دسته بندی کننده های سریال.. 4

1-5. ایده اصلی پژوهش.. 5

1-6. نگاهی کلی به فصول رساله. 6

فصل دوم  

پیشینه پژوهش   

  1. پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1. مقدمه. 8 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

2-2. اهمیت مسائل چندکلاسه. 8

2-3. روش‌های BOOSTING. 11

2-3-1. مسائل دوکلاسه. 13

2-3-2. مسائل چند‌کلاسه. 14

تکنیک های تجزیه کلاسی… 15

یکی-پیش روی-همه(OAA). 15

یکی-پیش روی-یکی(OAO). 16

روش P پیش روی Q… 17

روش‌های Boosting چند‌کلاسه.. 18

روش AdaBoost.M2.. 18

روش AdaBoost.OC.. 21

روش AdaBoost.ECC.. 22

2-4. روش‌های جمعی سریال.. 23

2-4-1. دسته‌بندی‌‌‌کننده‌ی سریال.. 24

دسته‌بندی‌کننده‌های سریال همزمان… 28

ساختار‌های سریال درختی… 30

2-5. اختصار. 31

فصل سوم  

راهکارهای پیشنهادی

  1. راهکارهای پیشنهادی… 33

3-1. مقدمه. 33

3-2. روش LogitBoost سریال تودرتو. 34

کلیات روش….. 34

جزییات روش….. 34

3-3. ساختار سریال پایش داد‌ه‌ها به کمک الگوریتم – نزدیک‌ترین‌همسایه. 39

3-4. اختصار. 41

فصل چهارم  

سیاق آزمایش‌ها 

  1. سیاق آزمایش‌‌ها ………………………………………………………………………………………………………………..43

4-1. مقدمه. 43

4-2. دسته‌بندی‌کننده‌های مورد بهره گیری برای مقایسه. 43

4-2-1. علت های انتخاب روش‌های رقیب… 43

4-2-2. جزییات پیاده‌سازی روش‌های رقیب… 44

4-3. معیار‌های ارزیابی.. 46

4-4. مجموعه داده‌های به‌کار رفته در آزمایش‌ها 48

مجموعه داده‌های مربوط به مسائل چندکلاسه.. 48

مجموعه داد‌ه‌های مربوط به مسائل دوکلاسه.. 49

4-5. تست آماری فریدمن.. 50

4-6. اختصار. 52

فصل پنجم  

نتایج   

  1. نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………….54

5-1. مقدمه. 54

5-2. نتایج حاصل از آزمایش هفت ترکیب مختلف از پارامترها برای روش پیشنهادی اول.. 54

5-2-1. تحلیل نتایج حاصل از آزمایش هفت ترکیب مختلف از پارامترها برای روش پیشنهادی اول.. 56

5-3. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی اول و روش‌های رقیب… 58

5-4. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی دوم. 61

5-5. اختصار. 63

فصل ششم  

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

  1. 6. نتیجه‌گیری و کارهای آینده. 65

6-1. نتیجه‌گیری.. 65

6-2. کارهای آینده 66

اختصارات………….. 67

واژه نامه فارسی به انگلیسی… 68

واژه نامه انگلیسی به فارسی… 72

فهرست منابع……. 76

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

جدول 2-1.مثال از یک ماتریس کد گذاری به روش ECOC برای یک مساله چهار کلاسه   17

جدول 3-1.ترکیب پارامتری بهره گیری شده در راستای تحلیل تاثیر پارامترهای موجود در الگوریتم پیشنهادی اول…….. 39

جدول 4-1.     جزییات مجموعه داده‌‌های چندکلاسه.. 49

جدول 4-2.     جزییات مجموعه داده‌های دوکلاسه.. 50

جدول 5-1.      مشخصات مجموعه داده‌های بهره گیری شده برای مطالعه تاثیر پارامترها در روش پیشنهادی اول……. 55

جدول 5-2.مقادیر آزمایشی ترکیبات مختلف پارامترها برای روش پیشنهادی اول   55

جدول 5-3.نرخ خطا و انحراف معیار به‌دست آمده از ترکیبات مختلف پارامترها برای روش پیشنهادی اول   ………………………………………………………………………………………….55

جدول 5-4.میانگین رتبه بندی برای 7 ترکیب پارامتری مقایسه شده بر 11 مجموعه داده چندکلاسه………. 58

جدول 5-5.تست فریدمن و تست تعقیبی Bonferroni-Dunn. برای  7 ترکیب پارامتری ، اختلافات معنادار با فونت توپر نمایش داده شده می باشد. 58

جدول 5-6.نتایج حاصل از اعمال روش‌‌ پیشنهادی اول و روش‌های رقیب، در قالب نرخ خطای آزمایش و انحراف معیار  59

جدول 5-7.میانگین رتبه بندی برای 5 روش مقایسه شده بر 11 مجموعه داده چندکلاسه   60

جدول 5-8.نتایج تست فریدمن و تست تعقیبی Bonferroni-Dunn. برای روش پیشنهادی اول، اختلافات معنادار با فونت توپر نمایش داده شده می باشد. 60

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : تشخیص حمله به سرویس دهنده پست الکترونیکی

جدول 5-9. نتایج اعمال روش پیشنهادی دوم و روشKNN  به ازای مقادیر مختلف k، در قالب نرخ خطای آزمایش و انحراف معیار  61

جدول 5-10.میانگین رتبه بندی برای 4 روش بر روی 12 مجموعه داده دوکلاسه   62

جدول 5-11.نتایج تست فریدمن و تست تعقیبی Bonferroni-Dunn. برای روش پیشنهادی دوم، اختلافات معنادار با فونت توپر نمایش داده شده می باشد. 62

 

فهرست الگوریتم‌ها

عنوان                                                                                                                صفحه

الگوریتم 1……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost. 14

الگوریتم 2……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost.M2. 19

الگوریتم 3……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost.OC. 21

الگوریتم 4……… شبه کد مربوط به روش AdaBoost.ECC. 23

الگوریتم 5……… ساختار سریال Viola-Jones. 25

الگوریتم 6……… شبه کد مربوط به فاز آموزش ساختار سریال پیشنهادی اول  38

الگوریتم 7……… شبه‌کد مربوط به الگوریتم LogitBoost برای مسائل چندکلاسه  46

 فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 2-1.          ساختار سریال Viola-Jones [42] 26

شکل 2-2.         ساختار دسته‌بندی‌کننده‌ سریال همزمان.. 29

شکل 2-3.         ساختار درختی ارائه شده توسط لینهارت… 31

شکل 3-1.          ساختار کلی روش دسته‌بندی‌ سریال پیشنهادی اول.. 35

شکل 3-2.         مکانیزم انتقال داده از یک لایه به لایه بعدی در روش پیشنهادی اول.. 37

شکل 3-3.         ساختار سریال پیشنهادی دوم.. 40

 

فصل اول

مقدمه

  1. مقدمه
    • مقدمه

امروزه شاهد رشد عظیمی در تولید داده هستیم. فعالیت‌ها و تعامل‌های روزانه بشر‌ها، حجم چشمگیری از داده‌ها و اطلاعات را به وجود می‌آورد؛ به عنوان مثال در ارتباطات از راه دور، تراکنش های‌مالی و بانکی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های اینترنتی عام، امور مربوط به بهداشت و درمان، پایش اطلاعات امنیتی، اطلاعات و داده‌های آماری مانند سرشماری نفوس و بسیاری موردها دیگر [1,2]. با پیشرفت چشمگیر تجهیزات سخت افزاری، هزینه ذخیره داده کم شده می باشد؛ این در حالی می باشد که واکاوی صحیح و استخراج اطلاعات مفید از این حجم از داده به یک دغدغه تبدیل شده می باشد. هوش مصنوعی[1] و به ویژه حوزه یادگیری ماشین[2]، به دنبال یافتن روش‌ها و ابزار‌های موثر جهت رفع این مشکل می باشد.

 

  • یادگیری ماشین

اصلی‌ترین زمینه تحقیقاتی در حوزه یادگیری ماشین، شناسایی الگو[3] می باشد؛ یعنی استخراج اطلاعات و الگو‌های تکرار‌ شونده از داده ورودی[4]، که این اطلاعات برای انجام تصمیم‌گیری در مورد داده‌های نادیده[5] کاربرد دارد.

بر اساس نوع پیش بینی داده‌های ‌نادیده، انواع روش‌های شناسایی الگو را می توان به دو گروه کلی روش‌های مبتنی بر دسته‌بندی[6] و روش‌های مبتنی بر رگرسیون[7] تقسیم‌بندی نمود. سیستم‌های مبتنی بر دسته‌بندی، کوشش در ساختن مدلی دارند که خروجی آن گسسته[8] می‌باشد و این خروجی در واقع برچسب کلاسی[9] می باشد که سیستم برای یک نمونه خاص پیشنهاد می‌دهد؛ پیش روی، سیستم‌های مبتنی بر رگرسیون، تابعی پیوسته[10] را مدل می‌کنند و خروجی آنها به صورت عددی[11] می‌باشد.

یادگیری ماشین را می‌توان به چهار دسته کلی یادگیری با نظارت[12] و یادگیری بدون نظارت[13]، یادگیری نیمه نظارتی[14] و یادگیری فعال[15] تقسیم‌بندی نمود. در یادگیری با نظارت، سیستم با داده‌های آموزشی که دارای برچسب‌های کلاس معین هستند آموزش داده می گردد. این گروه از الگوریتم‌ها که بسیار رایج نیز می‌باشند، کوشش در ساخت مدلی دارند که به بهترین نحو داده‌های آموزشی را به برچسب کلاس داده شده‌ی آنها مرتبط سازند. مدل ساخته شده بر این اساس، در مرحله آزمایش[16] کوشش در پیش بینی برچسب کلاس داده‌های آزمایشی خواهد نمود. پیش روی این گروه از الگوریتم ها، الگوریتم های مبتنی بر یادگیری بدون نظارت، بدون دریافت برچسب کلاس داده‌های آموزشی، کوشش در دسته‌بندی داده‌های آموزشی می‌کنند؛ به این نوع از یادگیری، خوشه‌بندی[17] نیز گفته می گردد. گاهی تنها بخشی از برچسب کلاس داده‌های آموزشی در دسترس می باشد بنابر این دسته سوم از الگوریتم‌ها، یعنی الگوریتم‌های نیمه‌نظارتی، عملکردی مابین الگوریتم‌های نظارتی و الگوریتم‌های بدون نظارت دارند. در یادگیری فعال، سیستم در مرحله آموزش، با بشر تعامل دارد؛ به این شکل که بشر برچسب‌های مناسب را به داده‌‌های ورودی نسبت می‌دهد و سیستم با در نظر داشتن برچسب‌های اختصاص داده شده، به پایش اطلاعات خود و مدل آموزشی می‌پردازد.

این رساله منحصرا بر روش‌های دسته‌بندی مبتنی بر یادگیری نظارتی تمرکز دارد. به اظهار رسمی‌تر، الگوریتم‌هایی که از یک مجموعه آموزشی[18] مانند D، شامل n داده نمونه ورودی به فرم {(x1,y1),…, (xn,yn)} که هر نمونه متشکل از یک بردار خصیصه[19]  با بعد d و یک برچسب کلاس  که  برای مسائل K کلاسه، آموزش می‌بینند و خروجی این آموزش، یک دسته‌بندی‌کننده[20] یا فرضیه[21] می باشد که در حالت ایده آل یک مرزبندی تصمیم[22] دقیق برای جدا‌سازی کلاس‌ها در کل فضای  انجام خواهد داد.

[1] Artificial intelligence

[2] Machine learning

[3] Pattern recognition

[4] Input data

[5] Unseen data

[6] Classification

[7] Regression

[8] Discrete

[9] Class label

[10] Continues-valued function

[11] Numerical

[12] Supervised learning

[13] Unsupervised learning

[14] Semi-supervised

[15] Active learning

[16] Testing phase

[17] Clustering

[18] Training set

[19] Feature vector

[20] Classifier

[21] Hypothesis

[22] Decision boundary

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

جستجو در سایت :   

***  *** ***