استاد راهنما : دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش

تابستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل 1: مقدمه­ای بر عامل ……………………………………………………………………………. 1

1-1 برنامه نویسی شیءگرا……………………………………………………………………………………………………. 1

1-2 برنامه نویسی عاملگرا……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1 عامل…………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-2 محیط عامل………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2-3 معماری عامل………………………………………………………………………………………………………. 10

1-2-4 ارتباطات و هماهنگی در عامل­ها………………………………………………………………………………….. 11

1-3 مقایسه عامل و شیء…………………………………………………………………………………………………….. 12

1-4 ارتباط برنامه نویسی سرویس­گرا و عاملگرا…………………………………………………………………………… 15

 

فصل 2: مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل ………………………………………………………….. 17

2-1 مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل……………………………………………………………………………………….. 17

2-1-1 فرایند توسعه……………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2 فرایند توسعه نرم­افزار……………………………………………………………………………………………… 20

2-1-3 مدل فرایند نرم افزاری…………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-4 زبان مدل­سازی…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5 متد………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-6 متدولوژی…………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2  متدولوژی COMOMAS……………………………………………………………………………………………… 25

2-3  متدولوژی MASCommonKADS…………………………………………………………………………………… 25

2-4  متدولوژی DESIRE……………………………………………………………………………………………………. 26

2-5  متدولوژی MASE……………………………………………………………………………………………………… 26

2-6  متدولوژی MASSIVE…………………………………………………………………………………………………. 28

2-7  متدولوژی GAIA ………………………………………………………………………………………………………. 29

2-8  متدولوژی MESSAGE ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-9  متدولوژی TROPOS …………………………………………………………………………………………………. 31

2-10 متدولوژی ADELFE ………………………………………………………………………………………………….. 33

 

 

2-11 متدولوژی  INGENIAS ……………………………………………………………………………………………… 35

2-12 متدولوژی PASSI……………………………………………………………………………………………………… 36

2-13 متدولوژی PROMETHEUS ………………………………………………………………………………………… 37

2-14 متدولوژی ROADMAP……………………………………………………………………………………………… 39

2-15 متدولوژی OPM/MAS ……………………………………………………………………………………………… 39

2-16 متدولوژی AOR ………………………………………………………………………………………………………. 39

2-17 متدولوژی ASPECS ………………………………………………………………………………………………….. 40

2-18 تکامل متدولوژی­ها…………………………………………………………………………………………………….. 43

 

فصل 3 : مقایسه متدولوژی­های مبتنی بر عامل ……………………………………………………. 45

3-1 روش­های ارزیابی………………………………………………………………………………………………………. 45

3-2 چهارچوب ارزیابی……………………………………………………………………………………………………… 47
جستجو در سایت :   


3-3 مقایسه متدولوژی­ها……………………………………………………………………………………………………… 54

3-3-1 مقایسه مدل فرایند و چرخه حیات………………………………………………………………………………….. 56

3-3-2 مقایسه پوشش مفهوم……………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-3 مقایسه زبان مدل­سازی…………………………………………………………………………………………….. 58

3-3-4 مقایسه اقدام­گرایی………………………………………………………………………………………………….. 59

3-3-5 مقایسه ابزار مدل­سازی…………………………………………………………………………………………….. 60

3-3-6 مقایسه ابزار پیاده­سازی…………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-7 مقایسه عرضه در بازار……………………………………………………………………………………………. 62

3-3-8 مقایسه جنبه­های حمایتی……………………………………………………………………………………………. 63

3-4 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 64

 

 

مقدمه

 

با گسترش تکنولوژی اطلاعات و  تغییر سریع سیستم­های اطلاعاتی و همچنین افزایش بهره گیری از سیستم­های غیر متمرکز همانند تلفن­های همراه و سیستم­های بر پایه وب ، بهره گیری از روشی موثر برای توسعه این سیستم­ها لازم به نظر می­رسد. علت های زیادی برای علاقه به عاملها هست که مهمترینشان این مفهوم می باشد که انها میتوانند با یکدیگر برای براورده کردن اهدافشان همکاری نمایند و راه معمولی انتقال سیستمهای قدیمی به سیستمهای توزیعی امروزی مجهز کردن انها به عاملهاست، یعنی اینکه در طرف هرکدام عاملهایی گذاشته گردد که توانایی ارتباط با همدیگر را داشته باشند. به دلیل خصوصیات عامل­ها و تفاوت­های آنها با اشیاء ، روش­های شیءگرایی مورد بهره گیری جوابگو نیستند. به همین جهت بهره گیری از روش­های مهندسی مبتنی بر عامل ضروری به نظر می­رسد. برای بهره گیری از مهندسی نرم­افزار مبتنی برعامل بایستی متدولوژی را که بیانگر راهنمایی­هایی در این راستا باشد معرفی نمود.

در این سمینار هدف مطالعه روش­های توسعه موثر مبتنی برعامل می باشد، تا در نهایت بتوان متدولوژی مناسب برای حوزه کاربردی مد نظر انتخاب نمود. بر همین اساس چهارچوب سمینار در سه فصل ارایه می­گردد. در فصل اول به مطالعه مفاهیم برنامه­نویسی شی­ءگرا و عامل می­پردازیم. سپس عامل­ها به گونه کامل تشریح می­گردند. در فصل دوم مهندسی نرم­افزار مبتنی بر عامل  و متدولوژی­های موجود معرفی می­گردند. در فصل آخر متدولوژی­ها در یک چهارچوب خاص ارزیابی می­گردند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

 

 

فصل 1

مقدمه­ای بر عامل

در آغاز بایستی به ماهیت و چرایی ارایه مفاهیم جدیدی همچون عامل  که در این سمینار مورد توجه می باشد بپردازم. بر این اساس در ادامه مطالب این بخش به تاریخچه­ای از پیدایش و تکمیل روشهای برنامه­نویسی جدید و تعاریف آنها، و مقایسه عامل[1] و شیء به عنوان دو مفهوم مطرح در این زمینه می­پردازم.  در ادامه موضوعات تکمیلی در معرفی عامل و  مفاهیم مرتبط با آن ارایه خواهد گردید. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

 

 

  • برنامه نویسی شیءگرا

 

زبان­های برنامه­نویسی از دهه 50 میلادی با کامپیوترهای اولیه وارد حیطه وجود نهادند و در دهه 70 میلادی با معرفی سیمولا ،الگوهای برنامه نویسی شیءگرا موجب پیشرفت در مهندسی نرم­افزار گردیدند .برنامه نویسی شیء‌گرا به این گونه‌ می باشد که نرم افزار بایستی با در نظر داشتن مدلهای موضوع‌های حقیقی و فرضی که ارایه می‌کنند نوشته گردد. برای یک شیء تعاریف متفاوتی ذکر گردیده می باشد که بعضی از آنها را در زیر نظاره مینمایید:

 

نویسنده تعریف
بوش یک انتزاع از چیزی در حوزه مساله که قابلیتهایی از سیستم را که اطلاعات ان را نگه میدارد نشان میدهد  که دارای رفتار ،هویت  و حالت می باشد.

 

کود و یاردان  شیء یک چیز مشهود وملموس در شکلی پایدار می باشد ، که میتواند به شکلی عقلایی اظهار گردد، چیزی که فکر میشود یا عملی که هدایت گردد نیز میتواند باشد. به شکل یک واحد از یک ساختار و رفتار که شامل خصوصیاتی می باشد میتوتند اظهار گردد.
کولبرت شیء یک شخص ، مکان یا چیزیست  که میتواند ذهنی و یا فیزیکی باشد. ایده اینست که شیء میتواند یک نهاد یا نشان باشد که یک هویت اختصاصی دارد. شیء میتواند از اشیاء دیگر ساخته شده باشد.

 

ساختار اصلی تعریف­های بالا شیء می باشد . هر شیء متشکل از یکسری صفات می باشد که به آنها خصلت[2] گفته میشود که توصیف کننده ساختار شیئ میباشند همچنین دارای یکسری تابع می باشد که به آنها متد گفته میشود که در واقع توصیف کننده رفتار آن شیئ می باشند . در این ساختار دیگر مشکل پیچیدگی گذرها را نداریم . همچنین به راحتی می توانیم اشیاء را بهره گیری مجدد کنیم و با انتقال یک شیئ به یک سیستم دیگر تمامی ساختار و رفتارهای آن نیز انتقال یابد .با در نظر داشتن توضیحات فوق یک شیء میتواند خصوصیات زیر را داشته باشد:

  • یک انتزاع از سیستم
  • قابلیت نگه داری اطلاعات دارد
  • یک اقدام هدایت شده
  • یک واحد از یک ساختار
  • دارای خصوصیات می باشد
  • رفتار دارد
  • هویت اختصاصی دارد
  • میتواند از اشیاء دیگر ساخته شده باشد

 

 

تعداد صفحه :73

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***