سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

عنوان :
مطالعه محاسبات خودمختار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
سیستم های خودمختار انتخابی برای ما هستند که بر نرم افزارهای پیچیده و بزرگ تسلط پیدا
کنیم و بدون دادن دستورات کنترلی به تمام عناصر خودمختار و کنترل وضعیت آنها با دادن
فقط اهداف و وظایف سطح بالایی به این سیستم، کل سیستم به صورت خودکار کوشش در
رسیدن به این اهداف کند و در این راه بتواند خود را مدیریت، بهینه سازی، ترمیم و … کند.
در اینجا اول خصوصیات سیستم خودمختار را مطالعه کرده سپس به مطالعه یک مدل معماری
سیستم خودمختار می پردازیم و سپس به مبحث تحمل خرابی دراین نوع سیستم می پردازیم.

مقدمه:
براساس گزارشات اعمالی از وضعیت پیچیدگی نرم افزارها نظاره می گردد که سیستم های دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
نرم افزاری در حال پیچیده شدن و در هم تنیدن در یکدیگر هستند. با افزایش اینچنینی
پیچیدگی و درهم تنیدگی مدیریت و کنترل چنین سیستم هایی برای کاربران انسانی هر چند جستجو در سایت :   


بسیار ماهر باشند مشکل و طاقت فرسا و پرهزینه می باشد.
به همین دلیل در پی آن هستیم که به سیستم هایی دستیابی پیدا کنیم که بتوانند بشر را از
بار طاقت فرسای کنترل و پیکربندی چنین سیستم هایی رهایی دهد. برای رسیدن به این مهم
نظریه به نام سیستم های محاسباتی خودمختار مطرح گردید که خود سیستم بر اعمال و رفتار
خودش به صورت جزیی و کلی نظارت داشته باشد.
البته این نظریه در حال حاضر در قسمت تست و بهینه سازی و توسعه می باشد که در آینده
نزدیک به این مهم دست پیدا گردد اما برای رسیدن به این مهم نیازمند تحقیقات و کوشش
بسیار می باشد که بایستی در زمینه کامپیوتر و دنیای واقعی صورت پذیرد.

مقدمه
نظریه : سیستم ها براساس اهداف مدیریتی، خود را مدیریت می کنند. قسمت های
جدید با کوشش کمی شبیه به یک سلول جدید ،که خود را در بدن بشر مستقر می
کند، با هم یکی می شوند. این ایده ها تخیل علم نیستند، بلکه عناصری از رقابتی
بزرگ برای ساختن سیستم های محاسباتی خود- مدیریتی هستند.
در میانه اکتبر IBM ،٢٠٠١ بیانیه ای منتشر نمود مبنی بر این که مانع اصلی برای پیشرفت
بیشتر در صنعت تکنولوژی اطلاعات
iبحران پیچیدگی نرم افزار می باشد که دورنمای آن پدیدار
می باشد. شرکت برنامه ها و محیط هایی را ذکر نمود که شامل ده ها میلیون خط برنامه هستند و
نیازمند افراد حرفه ای ماهر در زمینه تکنولوژی اطلاعات برای نصب، تنظیم و نگهداری هستند.
بیانیه تصریح می کند که مشکل مدیریت سیستم های محاسباتی امروزی فراترازمدیریت محیط
های نرم افزاری مجزاست. نیاز به یکی شدن چندین محیط ناهمگن در سیستم های محاسباتی
همکارو گسترش آن از مرزهای شرکت به اینترنت، سطوح جدیدی از پیچیدگی را مطرح می
کند. به نظرمی رسد پیچیدگی سیستم های محاسباتی به محدودیت توانایی بشر نزدیک می
گردد، اما پیشروی به سوی افزایش اتصال-داخلی و یکپارچه سازی به سرعت ادامه دارد.
این پیشروی می تواند رویای فراگیر محاسبات –تریلیاردها دستگاه محاسباتی متصل به
اینترنت- را به یک کابوس تبدیل کند.نوآوری در زبان های برنامه نویسی اندازه و پیچیدگی

iسیستم های قابل طراحی به وسیله معماران راگسترش داده می باشد، اما تنها اعتماد به نوآوری
های بیشتردر روشهای برنامه نویسی ما را از بحران پیچیدگی نرم افزار عبور نمی دهد.
هرچه سیستم ها بهم پیوسته تر و متنوع ترشوند، معماران کمتر قادر به پیش بینی و طراحی
فعل و انفعال میان قطعات هستند ودرنظرگرفتن این موردها برای زمان اجرا گذاشته می گردد.
بزودی سیستم ها بسیار بزرگ و پیچیده می شوند،طوری که نصب، تنظیم، بهینه سازی،
نگهداری و ادغام آنها حتی برای ماهرترین مدیران سیستم مشکل خواهدبود. و هیچ راهی برای
پاسخ بموقع و قطعی به جریان سریع مطالبات متغیرومتناقض نیست.

تعداد صفحه :103

قیمت :  4000 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : کاربرد مهندسی معکوس نرم افزار در تحلیل ویروسهای کامپیوتری

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید