برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

معماری سازمانی رامی توان به جنگلی از مدل هایی تشبیه نمود که در صورت عدم بهره گیری از یک

نقشه راهنما ، طی طریق در آن تقریباً غیر ممکن می باشد . نقشه راهنمای جنگل مدل های معماری ،

چارچوب نام دارد .
چارچوب ، ساختار منطقی برای دسته بندی مسائل معماری ارائه می کند که از طریق آن جامعیت

و تعامل پذیری محصولات معماری از یک سو و همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان از

سوی دیگر ، تضمین می گردد . به این ترتیب ، چارچوب کلیدی ترین مفهوم
در حوزه معماری سازمانی به شمار می رود که بدون بهره گیری از آن دستیابی به مزایای موعود

ناشی از اجرای معماری سازمانی ، غیر ممکن می نماید .
در این سمینار آغاز چارچوب های معماری سازمانی رایج در دنیا شناسایی و معرفی شده اند.
سپس معماری سرویس گرا که روشی برای سیستم های توزیع شده می باشد و عملکرد سیستم

بصورت سرویسهای مستقل در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها قرار می گیرد اظهار شده و

در ادامه اصول و راهکارهای تجزیه و تحلیل سرویس گرایی اظهار می گردد .

مقدمه
باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سیستم های مرتبط با سازمانها به سرعت گسترده
و پیچیده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و کارها ، سیستم ها ، افراد و فناوری ها ،

پیچیدگی سیستم های متناظر با آنها نیز افѧزایش می یابد . هم اکنون مدیریت
سازمان ها مساله ای فراتر از مدیریت سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان بوده
و کلیه مولفه های تشکیل دهنده یک سازمان را تحت تاثیر قѧار میدهد . توسعه و بهبود چنین
سیستم های پیچیده ای مستلزم برنامه ریزی دقیق و سازگار با ماموریت و اهداف سازمان می باشد
و چنین برنامه ریزی نیازمند درک صحیح مولفه های اصلی سازمان می باشد . یکی از
راه حل های درک بهتر چنین سیستم هایی ، شکستن سیستم به اجزا تشکیل دهنده و لایه بندی
آن می باشد .
معماری سازمانی راه حلی مناسب برای این مقصود می باشد و اظهار مید ارد که چگونه مولفه های
یک سازمان مانند فرایندهای حرفه ، مسئولیت های سازمانی ، خدمات ، بѧستر پایه و فن آوری
اطلاعات ، چه در سیستم های کنونی و چه در سیتسم های آتی با یکدیگر سازگار شده و یک
سیستم توانمند ، با سازگاری درونی و برونی بالا را متناسب با پیشران های سازمان ایجاد
نماید . معماری سازمانی در واقع ابزار شکل گیری نیازمندی هاست و چنانچه نیازمندی ها متناسب جستجو در سایت :   


با ماموریت و اهداف سازمان شناسائی گردد ، می توان معماری سازمانی را ایجاد نمود. به
نظر می رسد روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نѧستند و نیاز به ایجاد و
بکارگیری روشهایی می باشد که بوسیله آنها بتوان بر پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی
کوتاهتر غلبه نمود از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن سیستم های موجود که تا به حال مشغول
سرویس دهی به مشتریان بوده اند وجود ندارد و بایستی سیستم های جدید را بصورت
یکپارچه و در کنار همین سیستم های فعلی به وجودآورد معماری سرویس گرا با تکیه بر
اصول سرویس گرایی و محاسبات و سرویس های توزیع شده بر پایه پروتکلهای شبکه و
لایه های منطقی سرویس بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن معضلات و مسائل مذکور مطرح می گردد .

تعداد صفحه :51

قیمت : پنج هزار تومان دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد :روش تصمیم­ گیری دسته ­جمعی جهت بهبود عملکرد الگوریتم نزدیک­ترین همسایه

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید