طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ی تناقض در یک سیستم تصمیم­همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

 

استاد راهنما:

دکتر شهرام جعفری

 

شهریور 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

رفع ناسازگاری یک رویه­ی مهم در بسیاری از سیستم­های هوشمند مانند سیستم­های مبتنی برقانون می­باشد. این رویه، ترتیب اجرای قوانین را در شرایطی که بیش از یک قانون برای اجرا هست، تعیین می­نماید. برای رفع ناسازگاری، روش­های مختلفی هست. در این پژوهش، به مقصود رفع ناسازگاری در یک سیستم مبتنی بر قانون، از پیگیری نقطه نظرات مختلف در مسیرهای استنتاج مجزا، بهره گیری شده می باشد. این سیستم، یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند می باشد که در هنگام وقوع ناسازگاری، با در نظر گرفتن خطوط استنتاج جداگانه برای هر یک از قوانین ناسازگار، امکان آگاهی از تمامی انتخاب­های ممکن را برای تصمیم­گیرنده فراهم می­سازد.

به طورکلی، سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند با وارد کردن تکنیک­های مختلف هوش مصنوعی در ساختار سیستم­های تصمیم­همیار، این سیستم­ها را به مقصود طرفداری بیشتر و ارتقاء تصمیم­گیری، بهبود بخشیده­اند.

سیستم تصمیم­همیار هوشمندی که در این پژوهش ارائه شده، به مقصود یاری­رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ پیاده­سازی شده می باشد. ایجاد برنامه­های کامپیوتری در ارتباط با بازی­های استراتژیک بلادرنگ، یک زمینه­ جدید در حیطه­ی بازی در هوش مصنوعی به حساب می­آید. این برنامه­ها محدود به ایجاد حریفان هوشمند به مقصود سرگرم کردن بازیکن­های انسانی نمی­باشد و امرزوه شبیه­سازهایی با کارایی بالا جهت تمرین افراد نظامی، از خواسته­های مطرح بوده و تحقیقات هوش مصنوعی در زمینه­ این نوع از بازی­ها، علاوه بر تولیدکنندگان تجاری بازی­ها، از طرفداری­های وسیع بعضی از موسسات دفاعی نیز برخوردار می­باشد.

نتایج بدست آمده از ارزیابی سیستم ارائه شده در این پژوهش، حاکی از آن می باشد که بازیکن به کمک این دستیار هوشمند می­تواند عملکرد بهتری نسبت به سایر بازیکنان داشته باشد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول. مقدمه.. 1

1-1- مقدمه 2

1-2- رفع ناسازگاری.. 3

1-3- سیستم­های تصمیم­همیار و سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند.. 4

1-4- هدف از این پایان­نامه. 6

1-5- نگاه کلی به فصول پایان­نامه. 6

فصل دوم. روش­های رفع ناسازگاری7

2-1- مقدمه. 8

2-2- بعضی استراتژی­های ساده برای رفع ناسازگاری.. 9

2-3- رفع ناسازگاری با بهره گیری از یک مقدار سودمندی.. 13

2-4- رفع ناسازگاری با بهره گیری از هزینه­های تخمین زده شده­ی تصادفی.. 15

2-4-1- تخمین امید ریاضی هزینه  17

2-4-2- برآورد بازگشتی   18

2-4-3- رفع ناسازگاری   19

2-5- رفع ناسازگاری با بهره گیری از برنامه­نویسی خطی.. 21

2-6- رفع ناسازگاری با بهره گیری از تئوری بازی.. 22

2-7- رفع ناسازگاری با بهره گیری از مدل گراف… 23

2-8- رفع ناسازگاری با بهره گیری از طریقه سلسله مراتبی تحلیلی و بهبود آن.. 25

فصل سوم. سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند31

3-1- مقدمه. 32

3-2- ویژگی­های سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند.. 33

3-3- معرفی چند سیستم تصمیم­همیار هوشمند با ساختارهای متفاوت… 36

3-3-1- بهره گیری از الگوریتم­های تکاملی در ساختار IDSS  36

3-3-2- بهره گیری از عامل هوشمند در ساختار IDSS  38

3-3-3- بهره گیری از روش­های داده­کاوی و شبکه­های عصبی مصنوعی در ساختار IDSS  40

3-3-4- بهره گیری از یک روش تصمیم­گیری مبتنی بر منطق فازی در ساختار IDSS  46

3-3-5- بهره گیری از استنتاج مبتنی بر مورد در ساختار IDSS  51

3-3-6- بهره گیری از مولفه­های مبتنی بر قانون در ساختار IDSS  55

 

 

فصل چهارم. بازی­های کامپیوتری استراتژیک بلادرنگ و سیستم­های هوشمند مرتبط با آنها 57 دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

4-1- مقدمه. 58

4-2- ویژگی­های بازی­های استراتژیک بلادرنگ…. 59
جستجو در سایت :   


4-3- مروری بر سیستم­های هوشمند مرتبط با بازی­های استراتژیک بلادرنگ…. 63

فصل پنجم. سیستم پیشنهادی71

5-1- مقدمه. 72

5-2- معرفی سیستم پیشنهادی.. 73

5-3- مولفه­های اصلی سیستم پیشنهادی.. 74

5-4- روش رفع ناسازگاری بکار برده شده در سیستم پیشنهادی.. 77

فصل ششم. ارزیابی و نتایج80

فصل هفتم. نتیجه­گیری و کارهای آینده. 89

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… 92

         


 

فهرست جداول

جدول 6-1. مقادیر نهایی امتیازات بازیکنان  83

جدول 6-2. مقادیر نهایی منابع بازیکنان  83

جدول 6-3. مقادیر نهایی ویژگی­های اقتصادی بازیکنان  84

جدول 6-4. مقادیر نهایی ویژگی­های نظامی بازیکنان  84

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر :مروری برساختار شبکه GPRS و سرویس های آن

جدول 6-5. مقادیر نهایی تجربه­های بازیکنان  84

جدول 6-6. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه­ی دو بازیکن      88

جدول 6-7. مقادیر پنج معیار امتیاز نهایی، منابع جمع­آوری شده، ویژگی­های اقتصادی، امتیاز نظامی و تجربه­ی دو بازیکن             88

 


 

فهرست شکل ها

 

شکل2-1. یک کامپیوتر که یک الگوریتم را در یک حلقه اجرا می­کند.. 15

شکل2-2. احتمال شکست، احتمال موفقیت و احتمال اولین موفقیت17

شکل2-3. یک ساختار سلسله مراتبی.. 26

شکل2-4. یک ماتریس مقایسه­ایی دوبه­دو. 27

شکل2-5. (الف)طریقه سلسله مراتبی تحلیلی استاندارد. 28

شکل2-5. (ب) نسخه­ی تغییر داده شده­ی طریقه سلسله مراتبی تحلیلی 28

شکل2-6. ساختار نسخه­ی تغییر داده شده­ی طریقه سلسله مراتبی تحلیلی.. 29

شکل 3-1. یک ساختار تئوری برای یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 33

شکل 3-2. مولفه­های کلی یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 35

شکل 3-3. ساختاری برای یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند  . 37

شکل 3-4. طریقه ساخت مدل­های توصیفی و پیشگویی.. 42

شکل 3-5. مولفه­های اصلی مدل DM-NN و چگونگی ارتباط آنها 43

شکل 3-6. رویه­ی اخذ دانش با بهره گیری از داده­کاوی.. 44

شکل 3-7. ساختار داخلی مولفه­های سیستم مشورتی هوشمند.. 44

شکل 3-8. چرخه­ی طرفداری از تصمیم در مدل DM-NN.. 46

شکل 3-9. یک ساختار برای سیستم تصمیم­همیار هوشمند.. 46

شکل 3-10. تابع عضویت غیرنزولی فازی متناظر با “ ”. 49

شکل 3-11. تابع عضویت غیرصعود فازی متناظر با “ . 50

شکل 3-12. چگونگی ارتباط ماژول­ها در ساختار پیشنهادی.. 54

شکل 3-13. ساختار یک سیستم مبتنی بر قانون. 56

شکل 4-1. سناریوی یک بازی RTS. 61

شکل 4-2. طریقه تکاملی اعمال شده در بازی RTS در مرجع [36]. 67

شکل 5-1. ساختار کلی سیستم پیشنهادی.. 74

شکل 5-2. بخشی از مدل کلاس سیستم پیشنهادی.. 76

شکل 5-3. درخت استنتاجی که از بسط تمامی راه­حل­های ممکن، بدست آمده می باشد78

شکل 5-4. درخت استنتاج سیستم، پس از اخذ تصمیم توسط تصمیم­گیرنده. 79

شکل 6-1. تصاویری از اجرای نرم­افزار. 82

شکل 6-2. نمودار پیشرفت بازیکنان در تمامی واحدها در طول بازی.. 85

شکل 6-3. نمودار امتیاز بازیکنان در طول بازی.. 85

شکل 6-4. نمودار تجربه­ی بازیکنان در طول بازی.. 86

شکل 6-5. نمودار امتیاز اقتصادی بازیکنان در طول بازی.. 86

شکل 6-6. نمودار امتیاز نظامی بازیکنان در طول بازی.. 87

  • مقدمه

مسائل بسیاری وجود دارند که محدود به یک راه­حل منحصر به فرد نمی­باشند. علاوه براین، بعضی از مسائل ممکن می باشد تعداد نامحدودی مسیرهای پاسخ مشابه، داشته باشند. یک ناسازگاری[1] هنگامی روی می­دهد که تصمیم­های گوناگونی، متناظر با مسیرهای پاسخ متمایز، فراهم باشد.

به گونه کلی در سیستمی که دارای مجموعه­های نسبتاً بزرگی از قوانین و حقایق باشد، درج یک حقیقت می­تواند منجر به صحیح شدن ارزش چندین قانون و در نتیجه فعال شدن آنها گردد. هر ترتیبی از اجرای این قوانین، می­تواند نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد که در این صورت این مجموعه از قوانین، مجموعه­ی قوانین ناسازگار نامیده می­شوند. یک استراتژی رفع ناسازگاری ترتیبی را برای اجرای این مجموعه از قوانین تعیین می­نماید.

سیستم­های هوشمند از قبیل سیستم­های مبتنی بر قانون، ابزارهای برنامه­ریزی، و ساختارهای وابسته به دانش، از استراتژی­های متفاوتی برای رفع ناسازگاری بهره گیری می­کنند] 2[.

در این پژوهش در آغاز در ارتباط با این شیوه­های متفاوت توضیحاتی ارائه می­گردد و پس از آن ایده­ایی که به مقصود رفع ناسازگاری در سیستم پیشنهادی بکار برده شده، تبیین داده می­گردد. سیستم پیشنهادی یک سیستم تصمیم­همیار هوشمند می باشد که به مقصود یاری رساندن به یک بازیکن در یک بازی استراتژیک بلادرنگ طراحی و پیاده­سازی شده و تبیین ساختار و ویژگی­های آن در فصول آتی آمده می باشد. همچنین در این پایان­نامه در ارتباط با سیستم­های تصمیم­همیار هوشمند و ساختارهای مختلفی که محققان برای پیاده­سازی این سیستم­ها در نظر گرفته­اند، نیز مطالبی ارائه شده  می باشد.

 

تعداد صفحه :111

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***