:عنوان
 تست معماری سرویس گرا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده  :

آزمون معماری سرویس گرا تأثیر مهمی را در تضمین  توسعه موفقیت  آمیز  هر سازمان اعمال می کنـد .آزمـون
SOA دیبا سطوح متعددی را از سرویس های فردی تا اتحادیه  درون سازمانی سیستمی و همینطور جنبه هـای
یارکردی  و غیرکارکردی  را نیز پوشش بدهد.
ترکیب  منحصر بفرد ویژگی های  SOA از قبیل  کشف زمان اجرای  سرویس ها ، انقیاد فوق العاده  دیر ،ترکیب آگـاه
 QoSو مذاکره بطور خودکارSLA  بسیاری  از تکنیک های  تست موجود را به چالش می کشاند. بطور مثال کشف
زمان اجراء و انقیاد فوق العاده دیر ، این را فراهم می کند که پیکر بندی  واقعی سیستم تنها در طول اجرا شناخته
می گردد و این مساله بسیاری از تکنیک های آزمون جامعیت موجود را ناکافی می سازد. بطور مشابه ترکیب  آگـاه
 QoSو مذاکرات خودکار SLA به این مسئله می باشد  که یک سرویس  ممکن می باشد با کارایی های  متفـاوت در
در زمینه  های متفاوت تحویل داده گردد از این رو  باعث شکست تکنیک های  آزمون کارایی می گردد.
در  حالیکه  آزمونSOA حوزه جدیدی  از مطالعه  می باشد ، یکسری گزارشات روش ها و یتکنیک هایی  ارائه می دهند
که یا توسعه یافته آزمون سنتی می باشد یا گسترش ایده های جدید  با هدف نشان دهی  مشـکلات خـاص تسـت
سیستم های سرویس  میانی می باشد .
در  اینجا به تحلیل  چالشها از نقطه نظر افراد متفاوت و ارائه راه حلها برای سطوح مختلف تست می پردازیم کـه

این سطوح  شامل آزمون واحد، جامعیت و رگرسیون می  باشد . و همینطور ابعاد آزمون کارکردی و غیر کارکردی
را نیز پوشش می دهیم  سپس قابلیت تست پذیری برنامه ها را در SOA  مطالعه می نماییم  و به نقـش تکمیلـی
مانیتورینگ در کنار تست به معتبر سازی  سیستم SOA   میرسیم .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با استفاده از اتوماتای یادگیری سلولی

مقدمه:

معمار یهای سرویس  گرا  به گونه سریع چشم اندازی از امروز و فردای مهندسی نرم افزار را تغییر می دهد .

SOA اجازه انعطاف پذیری و پویایی بالای سیستم ها را طول کشف و ترکیب سرویس ، انقیا فوق العادع دیر ،

مذاکرات خودکار و مدیریت توافق سطح سرویس و دوباره پیکر بندی خودکار سیستم را می دهد .

پذیرش فزاینده ای از SOA برای ماموریت سیستم های بحرانی ، رو شهای موثری را برای تضمین قابلیت

اعتماد بالا ایجاب می کند .

استراتژی های متفاوت می توانند مورد پیگیری برای افزایش اطمینان در SOA باشند .یک امکان این می باشد

که تحمل خطا را بوسیله تکرار محقق نمایند . برای مثال یکی از پیشنهادات این می باشد که هر  سرویس

که بوسیله یک سیستم احضار شده می باشد می تواند بواسطه ظرفی  که سرویس های هم ارز را احضار

می کند و همانند یک رای دهنده اقدام کند جابجا گردد .

امکان دیگر این می باشد که یک سرویس میانی را بطور پیوسته در طول اجرایش ما نیتور نماییم و عملکرد های

صحیحی را در صورت نیاز بکار ببریم .هنگامی که یک رخداد استثنا تشخیص داده می گردد یک عملکرد بازیابی

راه اندازی می گردد .برای مثال اگر یک سرویس درجه حرارت  که قسمتی از سیستم پیش بینی هوا می باشد

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

در دسترس نباشد یک سرویس دیگری مشخص و احضار شده می باشد .

تعداد  صفحه :87

قیمت : پنج هزار تومان

***

جستجو در سایت :   

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]


دیدگاهتان را بنویسید