گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

 

استاد راهنما :

دکتر اشکان سامی

 

اسفند 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

الگوهای طراحی، راه­حل­های اثبات شده و قابل اطمینانی هستند که، برای پاسخ به بعضی از مسائل با رخداد مکرر در طراحی نرم افزار شی­گرا، ارائه شده­اند.‌ شناسایی آنها درکد، به منزله بازیابی طرح و هدف مخفی طراح و سهولت در امر نگهداشت­­پذیری می باشد. از آنجاییکه سهولت در نگهداشت­­پذیری سیستم بسیار مهم و اجتناب ناپذیر می باشد، پس تولید ابزارهای خودکار برای شناسایی الگوها، مورد توجه قرار گرفت. اکثر ابزارهای شناسایی کنونی درصد بازیابی بالایی دارند. اما در شناسایی الگوها، به ویژه با ساختار و عملکرد مشابه، مثبت کاذب بالایی تولید می­کنند. از اینرو عملگر پالایش نیز پیشنهاد گردید. پالایش، کوشش بر شناسایی مثبت­­های کاذب، و حذف آنها  دارد. در این کار، یک عملگر جدید به نام “تصحیح برچسب” ارائه شده می باشد. این عملگر آغاز مثبت­های کاذب را شناسایی، سپس بجای اینکه آنها را از خروجی حذف کند، هویت صحیح  آنها را به کمک یک مجموعه معیارجدید معرفی شده در این کار، تشخیص و برچسب مثبت کاذب را تصحیح می­کند­­. خودکارسازی عملگر با داده­کاوی می باشد. نتایج حاصل از روش ارائه شده، با دقت یادگیری 97.8%  در دسته­بندی “چندبرچسبه”، با متوسط 99.3% در دسته­بندی “یکی درمقابل همه”و متوسط 99.6% در دسته­بندی “دو به دو” خروجی ابزارها را تصحیح می­کند.

فهرست مطالب

 

         عنوان                                                                                                   صفحه                                                                                            

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………8         
   دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

  • فرضیات و محدودیت های مساله……………………………………………………………..12
  • ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………..13
  • هدف از انجام پژوهش………………………………………………………………………………..13
  • سرفصل مطالب…………………………………………………………………………………………14
 • تعاریف و مفاهیم اولیه…………………………………………………………………………17
  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………17
  • تکنیک های طبقه بندی…………………………………………………………………………18
  • معیارهای ارزیابی کارایی…………………………………………………………………………19
  • جمع بندی………………………………………………………………………………………………21
 • مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………..23
  • مقدمه…………………………………………………………………………………23
  • مطالعات قبلی در شناسایی خودکار و نیمه خودکار الگوهای طراحی و محدودیت هایشان………………………………………………………………………………..24
  • جمع بندی……………………………………………………………………………………………28
 • تولید مجموعه داده …………………………………………………………………………..30
  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………..30
  • معیارهای استخراج شده……………………………………………………………………..31
  • چارچوب واکاوی جهت شناسایی اولیه و تصحیح برچسب الگوهای طراحی…………………………………………………………………………………………..48
  • جمع بندی……………………………………………………………………………50
 • آزمایشات و نتایج عددی…………………………………………………………………….51 جستجو در سایت :   
  • مقدمه……………………………………………………………………………………………52
  • کارایی یادگیری……………………………………………………………………………52
  • جمع بندی…………………………………………………………………………………….56
 • نتیجه گیری و کارهای آتی…………………………………………………………………..58
 • فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….59

چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………..62

فهرست جدول ها

 

               عنوان                                                                                               صفحه

جدول2-1ماتریس درهم……………………………………………………………………………………………….19

جدول 4-1بخش کوچکی از مجموعه داده برای عملگر تصحیح برچسب……………………49

جدول4-2 بخش کوچکی از مجموعه داده  برای عملگر پالایش…………………………………50

جدول 5-1ارزیابی دقت بکارگیری معیارها و روش داده­کاوی C5.0 با روش یکی پیش روی همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

جدول 5-2 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی  SVMو معیارها با روش یکی پیش روی همه………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

جدول 5-3 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاویBoosting  و معیارها با روش یکی پیش روی همه……………………………………………………………………………………………………………………………..54

جدول 5-4 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی SVM و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

جدول 5-5 ارزیابی دقت بکارگیری روش داده­کاوی Boosting و معیارها با روش دو در دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

جدول 5-6 ارزیابی دقت بکارگیری روش­های داده­کاوی و معیارها با روش چند برچسب………………………………………………………………………………………………………………………………….55

فهرست شکل ها

                  عنوان                                                                                      صفحه

شکل4-1الگوی استراتژی………………………………………………………………………………32

شکل4-2یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی………………………………………………32

شکل4-3 رابط های یک نمونه الگوی استراتژی حقیقی……………………………..33

شکل4-4ترتیب فراخوانی از رابط های یک استراتژی حقیقی………………………33

شکل 4-5 الگوی وضعیت…………………………………………………………………………….35

شکل 4-6الگوی تطبیق دهنده شی…………………………………………………………..37

شکل4-7الگوی کارخانه انتزاعی……………………………………………………………….39

شکل4-8الگوی فرمان………………………………………………………………………………40

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس

شکل4-9شباهت ساختاری الگوی فرمان و تطبیق دهنده شی………………..41

شکل4-10 الگوی ملاقات کننده……………………………………………………………….42

شکل4-11 الگوی میانجی………………………………………………………………………….43

             شکل4-12الگوی آذیین کننده……………………………………………………………………44

شکل4-13الگوی ترکیب…………………………………………………………………………..46

شکل 4-14 مراحل ایجاد مدل­های تصمیم­گیری……………………………………..49

شکل 5-1   بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” SSA”…..55

شکل 5-2 بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” PINOT “…56

مقدمه

اگرچه طراحی یک نرم­افزار شی­گرا دشواری­های خاص خود را دارد، دشوار­تر از آن، طراحی یک نرم­افزار شی­گرا با قابلیت بهره گیری مجدد می باشد. الگوهای طراحی، بهره گیری از طراحی­ها و معماری­های موفق را آسان می­کنند [1]. الگوهای طراحی راه­حل­های اثبات شده و قابل اطمینان هستند که به مقصود حل مسائلی که به گونه مکرر در طراحی یک نرم افزار شی­گرا رخ می­دهد، مورد بهره گیری قرار می­گیرند. یک الگوی طراحی هدف و ساختار واحد خودش را دارد. الگوها تأثیر­ها، مسئولیت­ها، چگونگی­ همکاری کلاس­ها و نمونه­های شرکت کننده در این همکاری را توصیف می­کنند. پس با استخراج الگو­های طراحی از کد منبع، قادر به عیان کردن هدف و طرح یک سیستم نرم­افزاری هستیم [5].

بکارگیری صحیح الگو­های طراحی در توسعه یک نرم­افزار شی­گرا، می­تواند به گونه چشمگیری کیفیت کد منبع را بر حسب نگهداشت پذیری و قابلیت بهره گیری مجدد بهبود دهد. مهمترین مساله­ نگهداشت­پذیری سیستم­های نرم­افزاری خصوصا سیستم­های قدیمی این می باشد که فاقد سند کامل از طرح سیستم و اهداف آن هستند. پس شناسایی الگوهای طراحی به صورت خودکار یا نیمه خودکار، سندسازی سیستم،  نگهداشت­پذیری و قابلیت بهره گیری مجدد آن را تسهیل می­کند.

محققان بسیاری در زمینه شناسایی الگوهای طراحی، کار کرده­اند (خودکار یا نیمه خودکار).  اما هیچ کدام نتوانسته­اند یک خروجی مطمئن و بدون مثبت کاذب را در اختیار توسعه­دهندگان قرار دهند. به طورکلی شیوه­های شناسایی الگو­های طراحی به دودسته تقسیم می­شوند. آنهایی که بر اساس جنبه­های ساختاری الگوها، کار شناسایی را انجام می­دهند و آنهایی که از جنبه­های رفتاری موجود در الگو­ها نیز جهت شناسایی بهره می­گیرند [5].

هدف قرار دادن جنبه­های ساختاری

بعضی از شیوه­ها، برای شناسایی الگوها، تنها جنبه­ ساختاری آنها را در نظر می­گیرند. آغاز خصوصیات ساختاری هرکلاس موجود در کد منبع با هر تأثیر تشکیل­ دهنده­ یک الگو مقایسه و کاندیدهای هر تأثیر شناسایی می­گردد. سپس کاندیدهای تأثیر­هایی که می­توانند به هم مرتبط شوند، ترکیب می­شوند. در نهایت روابط میان کلاسی را بدون در نظر داشتن خصوصیات رفتاری، تجزیه و تحلیل و با الگوها مقایسه می­کنند. روابط­ میان کلاسی شامل ارث بری، انواع برگشتی، تعریف[1]، تعمیم[2]، پیوند[3]، و … می­شوند. به ­عنوان­ مثال­ SPOOL [19]،DP++  [18]، Osprey [20]، و [21] به شیوه ساختاری فوق، الگوها را شناسایی می­کنند.

بالانیا و همکارانش [3] با بهره گیری ازیک چارچوب به نام کولامبوس، گراف­های معنایی منتزع[4] را استخراج، و برای شناسایی الگو­ها بر اساس مقایسه گراف­ها[5] اقدام کردند [5]. همچنین [2] از معناشناسی صریح[6] برای یافتن الگوها روی گراف معنایی منتزع بهره می­گیرد. در هر حال برای شناسایی الگوها، علاوه بر خصوصیات ساختاری، تجزیه و تحلیل خصوصیات رفتاری نیز ضروری می باشد.

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***