مریم کلهری

استاد راهنما :

دکتر علی اصغر صیفی کار

استاد مشاور:

دکتر احمد فراهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

جستجو در سایت :   

فصل  مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 1
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 تعریف مسئله و اظهار سؤال‌های اصلی پژوهش …………………………………………………………………………. 2
1-3 سابقه و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………… 3
1-4 اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5 کاربردها ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6 جنبه نوآوری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 7
1-7 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-8 ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………. 8
فصل 2: مروری بر منابع ………………………………………………………………………………….. 9
1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
2- 2 تعاریف، اصول و مبانی نظری …………………………………………………………………………………………. 11
3-2 سیستم خبره چیست ……………………………………………………………………………………………………….. 11
1-3-2 هدف سیستم خبره ……………………………………………………………………………………………… 12
2-3-2 کاربردهای سیستم خبره ………………………………………………………………………………………. 13
3-3-2 امتیازات سیستم خبره ………………………………………………………………………………………….. 14
4-3-2 محدودیت‌های سیستم خبره ………………………………………………………………………………….. 15
4-2 ورود فناوری اطلاعات به حوزه پزشکی……………………………………………………………………………… 16
5-2 آغاز پشتیبانی از تصمیمات بالینی ……………………………………………………………………………………… 17
1-5-2 ویژگی‌های شاخص سیستم‌های تصمیم یار ……………………………………………………………… 18
6-2 درمان بر پایه شواهد ………………………………………………………………………………………………………. 20
7-2 ارتباط سیستم‌های تصمیم یار بالینی و درمان بر پایه شواهد ……………………………………………………. 21
1-7-2 موانع اجرا و به‌کارگیری سیستم‌های تصمیم یار بالینی ………………………………………………. 22
2-7-2 نسل جدید سیستم‌های تصمیم یار بالینی مبتنی بر راهنماهای کاری ………………………………. 24
8-2 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 24
فصل 3: معرفی سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………………. 25
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 26
  2-3 روش پژوهش و تولید نرم افزار ………………………………………………………………………………………… 27
1-2-3 تولید دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 28
1-1-2-3 جمع آوری و کلاسه بندی دانش پایه …………………………………………………………………………….. 28
2-1-2-3 جمع آوری و سطح بندی شواهد …………………………………………………………………………………… 30
3-1-2-3 اجرای درمان بر پایه شواهد ………………………………………………………………………………………….. 31
1-3-1-2-3 فرمول بندی یک سؤال ……………………………………………………………………………………………. 31
2-3-1-2-3 یافتن بهترین شواهد ممکن ………………………………………………………………………………… 32
3-3-1-2-3 ارزیابی دقیق مطالب جمع آوری شده …………………………………………………………………………. 33
4-3-1-2-3 کاربرد …………………………………………………………………………………………………………………. 35
5-3-1-2-3 ارزیابی ………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-2-3 طراحی سیستم …………………………………………………………………………………………………………………………. 35
فصل 4: ارزیابی سیستم …………………………………………………………………………………… 40
1-4 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-4 محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3-4 ارزیابی سیستم ………………………………………………………………………………………………………………. 44
1-3-4 ارزیابی سیستم از منظر بیمار …………………………………………………………………………………………………………… 44
1 -1-3-4 ارزیابی قبل از شروع درمان …………………………………………………………………………………………… 44
2-1-3-4 ارزیابی پس از درمان …………………………………………………………………………………………………….. 47
2-3-4 ارزیابی سیستم به لحاظ صحت نتایج ارائه داده ………………………………………………………………………………….. 49
1-2-3-4 ارزیابی تشخیص …………………………………………………………………………………………………………… 49
2-2-3-4 ارزیابی درمان پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………. 51
3-3-4 ارزیابی سیستم از لحاظ کاهش در خواست fallow up …………………………………………………………………….. 52
4-3-4 ارزیابی سیستم از لحاظ اندازه صرفه جویی در زمان …………………………………………………………………………….. 55
1-4-3-4 زمان صرف شده برای بیمار تا رسیدن به تشخیص ………………………………………………………………… 55
2-4-3-4 زمان صرف شده برای ارائه درمان پیشنهادی ……………………………………………………………………….. 56
5-3-4 ارزیابی سیستم از لحاظ اندازه صرفه جویی در هزینه ………………………………………………………………….. 58
6-3-4 ارزیابی سیستم از منظر جراح ……………………………………………………………………………………………….. 60
فصل 5: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ……………………………………………………………….. 61
1-5 مقدمه ……………………………………………………………………………………. 62
2-5 نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………….. 62
3-5 نتیجه گیری …………………………………………………………………. 65
4-5 نوآوری ………………………………………………………………………………………… 65
5-5 کارهای آینده ………………………………………………………………………………….. 66
مراجع …………………………………………………………. 67
واژه نامه …………………………………. 71
واژه نامه فارسی به انگلیسی ………………………………………………………………. 72
واژه نامه انگلیسی به فارسی ………………………………………………………… 74

 هر پژوهش در واقع به مقصود پاسخگویی و یافتن راه حل برای یک مسئله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور می کند، آغاز می گردد. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند بایستی بر حول یک مسئله اصلی سازماندهی گردد. خدمات پزشکی جزء مهم‌ترین دغدغه های جوامع هستند و با معضلات بسیاری مواجه می‌باشند (Anderson, 2008). توسعه خلاق خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌تواند یک راه حل امیدبخش برای بهبود سطح خدمات پزشکی باشد. بحران‌های اصلی خدمات پزشکی دسترسی، کیفیت و هزینه هستند که البته هر سه این بحران‌ها با هم در ارتباطند و بر هم تأثیر می‌گذارند. تاکنون چارچوب‌های بسیاری برای بهبود بخشیدن به استانداردهای مراقبت پزشکی در سرتاسر جهان پیشنهاد شده‌اند و انواعی از ابزارهای جانبی برای مراقبت از اطلاعات پزشکی افراد به کار گرفته شده اما در حوزه تشخیصی که به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، کارهای زیادی صورت نگرفته می باشد (Fernandoa & Dawsonb, 2009). خدمات پزشکی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت در ایالات متحده، امروزه به ناآرام‌ترین و بحرانی‌ترین صنعت تبدیل شده می باشد و با انبوه هزینه های سنگین مواجه می‌باشد. انبوه معضلات کیفی در سطح خدمات شناسایی شده و تقاضا برای خدمات پزشکی جامع ریسک بالای این شرایط را تایید می کند. این در حالی می باشد که توجه کمی به چگونگی این بهبود معطوف می گردد. پیش بینی‌ها ورشکستگی سیستم‌های در حال فعالیت را در این کشورها تا سال 2040 نشان می‌دهند (Yang & Xiang-jun & Zhan-fei, 2011).

1-2 تعریف مسئله و اظهار سؤال‌های اصلی پژوهش

آن چیز که که به تجربه در درمان بیماران ترومایی و اورژانس به چشم می‌خورد، این می باشد که جراحان معمولاً با حجم بسیار بالایی از گزینه های تشخیصی، تکنیک‌های درمان و نتایج مختلف ناشی از آن مواجه هستند. با در نظر داشتن تست‌های تشخیصی متنوع و تکنیک‌های متنوع جراحی و مدت زمان کوتاهی که جراح برای تصمیم گیری در اختیار دارد و نیز حجم بسیار بالایی از دانش که از مجاری مختلف به روز شده و مرتباً در حال تغییر هستند و در اختیار جراحان قرار می‌گیرند، عملاً امکان به روز رسانی دانش جراحان و بهره گیری از این دانش در عملکرد روزانه وجود نداشته و این موضوع پزشکان ما را به سمت و سوی تصمیم گیری بر مبنای تجربیات خود و گاهاً نظرات خودسرانه و نه بر پایه مستندات و دانش جدید، می‌کشاند و این تصمیم گیری بیشتر در توافق با تجربیات موجود می باشد تا منطق و دانش صحیح جراحان که می‌تواند نتایج غیر قابل قبولی به دنبال داشته باشد

(Anderson, 2008) ( Yang &  Et al, 2011) (Chapmana & Et al, 2011).

   آن چیز که که در این پروژه به چالش کشیده می گردد، شکل فعلی تصمیم گیری پزشکان و خطرات ناشی از خطای انسانی می باشد. مسلماً هجوم اطلاعات جدید و گستردگی و تنوع آن‌ها متخصصین و جراحان را ناچار به بهره گیری از سیستم‌های کمکی خواهد نمود. شواهد زیادی این اطلاعات در حال رشد را تایید می‌کنند. صدها مجله در حال چاپ هست و ده‌ها جلسات آموزش مداوم با یکدیگر در حال رقابت هستند. تخصص‌ها روز به روز گسترده تر شده و به همین نسبت وسعت اطلاعات نیز بیشتر می گردد (Fernandoa & Dawsonb, 2009) مکانیزم اساسی که پزشکان به کار می‌گیرند، تکیه بر حافظه فردی می باشد، زیرا تابحال هیچ راه حل بهتری برای ارائه اطلاعات با سرعت مورد نیاز آن‌ها و با در نظر داشتن طیف وسیعی از معضلات که با آن مواجه می شوند وجود نداشته می باشد. فراوانی و تنوع زیاد اختلالات و نشانه های مربوط به آن‌ها و از طرف دیگر محدودیتی که حافظه اغلب پزشکان برای یادآوری همه این‌ها دارد، نیاز به یک ابزار کمکی در تشخیص و درمان بیماری‌ها بر اساس نشانه‌ها را ثابت می کند (Koohi & Oleimanjahi & Falahi & (Riahi &  Meshkat ,2011) ( Prasadl &  Prasad &  Sagar, 2011).

1-3 سابقه و ضرورت انجام پژوهش

دهه شصت را می‌توان آغازی بر به وجود آمدن برنامه های کامپیوتری هوشمند (بر اساس هوش مصنوعی) به حساب آورد. در طی همین سال‌ها بود که تئوری جدیدی به نام Heuristics  که بعدها به سیستم‌های خبره تغییر هویت داد، مطرح گردید. این تئوری در واقع روشی بود برای یافتن یک راه حل از بین چند راه حل موجود برای یک مسئله به خصوص. در دهه هفتاد تحقیقات و دستاوردهای هوش مصنوعی به سمت مسایل علمی‌تر و به خصوص شاخه‌هایی از علم که تأثیر بیشتری بر زندگی مردم داشت گرایش یافتند. این سیستم‌ها برای حل مسائلی به کار برده شدند که نیاز به سرویس دهی یک فرد خبره داشتند، پس به عنوان سیستم‌های خبره شناخته شدند(Ma & Et al,2012).  هدف ابتدایی ارائه رایانه‌ها در اقدامات پزشکی در سال 1960 به گونه مشخص عبارت بود از تدارک تصمیماتی برای پزشکان که آن‌ها را کمک کند تا از استدلال مبتنی بر هوش مصنوعی جهت تشخیص پزشکی بهره گیری کنند. این جریان تحقیقاتی در نهایت به اختصاص رشته هوش مصنوعی در پزشکی منجر گردید. متأسفانه، تعداد زیادی از سیستم‌های استدلال تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی در اقدام مورد بهره گیری قرار نگرفت. شاید دلیل این نارسایی و شکست آن باشد که استدلال تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی بیشتر شبیه پیشگویی یونانی اقدام می‌نمود تا روشی که رویکردی مداخله ای تر و انعطاف‌پذیرتر را ممکن سازد. پزشکان دریافتند که ساختار تصمیم ساز به جای ساختار تصمیم یار تهدیدی می باشد برای خودمختاری و استقلال اقدام متخصصین بالینی Benamati, 2008)).

امروزه ما پذیرفته‌ایم که سیستم‌های تصیم یار می‌توانند به عنوان یک نیروی کمکی برای مدیریت تصمیم گیری و حرکت به سوی تصمیمات مطلوب، مدیریت صحیح را تضمین کنند (Yang & Et al, 2011). یک سیستم تصمیم یار می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در کنار جراحان باشد و احتمال خطای انسانی ناشی از خستگی، اطلاعات قدیمی و حجم زیاد دانش را کاهش دهد. در واقع آن چیز که که می‌توان به عنوان مشکل اصلی مطرح نمود این می باشد که معمولاً جراحان زمان لازم برای انجام همه تست‌های تشخیصی را در اختیار ندارند و یا در یک زمان مشخص ممکن می باشد در مورد همه این تست‌ها حضور ذهن نداشته باشند. پس ما همه این تست‌ها و تکنیک‌های تشخیص را در قالب یک سیستم کمکی بکار می‌گیریم تا در عین حال که همه دانش مورد نیاز را در دسترس داریم، بتوانیم احتمال خطای انسانی را تا حد زیادی کاهش دهیم و به تکنیک درست درمان دست یابیم (Keles & Et al, 2011) (Chapmana & Et at, 2011).

موضوع مهم دیگری که در این مورد نباید صرف نظر کرد حجم بالای درخواست‌های آزمایشگاهی، رادیولوژی می باشد که با انجام معاینه فیزیکی درست و بهره گیری از تبیین حال بیمار می‌توان تا حدود بسیار زیادی از تعداد این درخواست‌ها، هزینه‌هایی که به بیمار تحمیل می‌کنند و عوارض ناشی از آن‌ها کاست. قطعاً افراد زیادی تاکنون قربانی این معضلات بوده‌اند و با در نظر داشتن حساسیت بالایی که تصمیم گیری در این حرفه از آن برخوردار می باشد و گاهاً منجر به صدمات جبران ناپذیری به بیمار می گردد، توجه بیشتر به این مقوله لازم است (Chen & Hsu & Yang, 2012). 

مسلم می باشد که سیستم‌های تصمیم یار به شرط بکار گیری درست، توانایی بالایی در کمک به جراحان در تصمیم گیری درست و صحت، دقت و انسجام دوره درمان بیمار دارند و این قطعاً آرامش و اطمینان بیشتری برای جراح و متعاقباً برای بیمار به دنبال دارد. سیستم خبره می‌تواند به تسهیل، گسترش و تبیین دانش اولیه کمک شایانی بکند Chapmana & Et al, 2011) (Chen & Et al, 2012)).

به موازات بهره گیری از سیستم‌های خبره، مفهوم جدیدی در اوایل دهه 90 در حوزه پزشکی شکل گرفت با عنوان درمان بر پایه شواهد  که پیشنهاد می‌نمود برای اجرای یک تجربه بالینی صحیح و نیز برای ارتقا مهارت متخصصان برای تصمیم گیری درست برای بیمار از جدیدترین شواهد موجود و تحقیقات صورت گرفته به عنوان راهنما بهره گیری گردد. همان گونه که قبلاًٌ ذکر گردید دانش پزشکی و نتایج تحقیقات با حجم بسیار وسیعی هر روز در حال افزایش و از طرق مختلف مثل ژورنال‌ها و کتب و سایت‌های مختلف در دسترس هستند و بهره گیری از این تحقیقات ارزشمند در درمان بیماران ضریب اطمینان و کیفیت خدمات پزشکی را تا حد قابل توجهی بالا می‌برد (Chi & Miao & Aiping, 2011) ,( Choi & Ryu & Yoo & Choi, 2012)

این روزها مفهوم درمان بر پایه شواهد و نتایج بسیار با ارزش بهره گیری از آن در حوزه پزشکی اثبات شده می باشد. تحقیقات بسیاری در مطالعه اندازه بهبود عملکرد پزشکان در بهره گیری از این مفهوم انجام شده و ضرورت بهره گیری آن به گونه واضح احساس می گردد. اما با در نظر داشتن وسعت و حجم بسیار بالای دانش که هر روزه از مجاری مختلف به سوی جراحان سرازیر می گردد و از طرفی محدودیت زمانی که جراحان برای تصمیم گیری در اختیار دارند، در اقدام درصد بسیار اندکی از تصمیم گیری‌ها بر مبنای شواهد و نتایج تحقیقات جدید صورت می‌گیرد. راه برقراری ارتباط بیشتر بین جراحان و این اطلاعات جدید چیست؟ و اینکه چگونه می گردد نتایج این تحقیقات را از شکل تئوری خارج نمود و بلافاصله پس از اثبات یک واقعیت علمی آن را در خدمات کلینیکی بکار گرفت Choi & Et al ,2012)).

سیستم‌های تصمیم یار معمولاًٌ حاوی دانش پایه و اطلاعات اصلی برای جراح هستند، در دسترس، سریع و البته قابل اطمینان می‌باشند اما اطلاعات جدید و نتایج تحقیقات را در خود ندارند و درمان بر پایه شواهد نیز حاوی حجم بسیار بالای دانش نو و البته قابل بهره گیری و بسیار مفید برای پزشکان هستند که به علت وسعت و پراکندگی این دانش دسترسی به آن سخت و زمان گیر خواهد بود (Hung & Et al, 2012).

یکی از حوزه های پیچیده و بسیار وسیع در حوزه پزشکی بیماران ترومایی ارتوپدی هستند که به علت اورژانس و خطراتی که تصمیم گیری دیر هنگام برای بیمار به همراه دارد، کمترین مداخله تکنولوژی را در این حوزه داشته‌ایم. این در حالی می باشد که تروما خصوصاً در زانو تست‌های تشخیصی بسیار متنوع و بیماری‌های زیادی دارد و معمولاًٌ در مرحله اول تشخیص درستی در این مورد داده نمی‌گردد. این عدم تشخیص به موقع می‌تواند عوارض و هزینه های بسیار زیادی را به بیمار تحمیل کند. به علت وسعت بیماری‌های این حوزه، تحقیقات گسترده ای در این شاخه انجام شده و شواهد بسیار زیادی در دسترس هستند که به نظر می‌رسد کمترین بهره گیری از آن‌ها می گردد.

در این پروژه ما سیستم خبره ای طراحی خواهیم نمود که علاوه بر اینکه دانش پایه در زمینه زانو و بیماران اورژانس زانو را در خود دارد، امکان بهره‌مندی جراحان از جدیدترین شواهد موجود و تحقیقات صورت گرفته را نیز شامل گردد. در واقع بانک اطلاعاتی خواهیم داشت که علاوه بر دانش پایه، اختصار ای از شواهد با ارزش موجود و نتایج جدیدترین تحقیقات را برای به‌کارگیری در مورد بیماران اورژانس زانو در خود دارد. بهترین شواهد و نتایج جدیدترین تحقیقات به مرور به این بانک افزوده شده و به صورت دوره ای به روز رسانی می گردد. پس در زمان نیاز جراح با کمترین زمان به دانش پایه مورد نیاز و شواهد و دانش جدید و منابع آن‌ها دسترسی خواهد داشت.

1-4 اهداف

هدف اصلی از انجام این پژوهش تلفیق کاربرد سیستم‌های خبره و درمان بر پایه شواهد در درمان بیماران اورژانس ارتوپدی به مقصود وارد کردن فناوری اطلاعات در این شاخه پزشکی و کاهش صدمات ناشی از خطای انسانی و بهره گیری از نتایج جدیدترین تحقیقات در درمان بیماران می‌باشد.

تعداد صفحه :۷۴

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره مخازن نرم افزاری

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***