پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

 

 عنوان:

ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به مقصود بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید

 

استاد راهنما:

دکتر سیدجواد میرعابدینی
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده 1
جستجو در سایت :   


فصل 1: مقدمه. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- پردازش شبکه ای.. 4

1-3- الگوریتم مورچگان. 4

1-4- چالش های پردازش شبکه ای.. 5

فصل 2: 7

2-1- مروری بر الگوریتم های و روش ها 8

2-2- زمان بندی چندسطحی پویا 8

2-3- اختصاص سریعترین پردازنده به بزرگترین کار. 8

2-4- صف کارها با تکرار(WQR) 8

2-5- الگوریتم اجتماع مورچگان تعادلی(BACO) 9

2-6- روش الگوریتم ژنتیک در پردازش شبکه ای.. 10

فصل 3:پیشینه پژوهش.. 13

3-1- یک سیستم مبتنی بر عامل برای مدیریت منابع( ARMS) 14

3-2- روش پیوندی مورچگان 15

3-3- در اختیار گرفتن منابع در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم یادگیری تقویتی.. 16

3-4- روش‌تجربی مورچگان به وسیله تخصیص منابع با روش‌اشتراک‌زمانی در پردازش شبکه‌ای.. 18

3-5- پیک روش حراج دو طرفه پیوست… 19

3-6- ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک… 20

3-7- متا زمان بند ها به مقصود زمان بندی برنامه های موازی.. 21

3-8- یک روش بهبودسازی به وسیله کلونی مورچگان. 31

3-9- یک روش مبتنی بر عامل به مقصود افزایش… 34

 

 فصل 4: ارائه روش پیشنهادی و پیاده سازی.. 37

4-1 پردازش در محیط های شبکه ای با مدل های تجاری.. 38

4-2-   روش حراج دو طرفه ای در پردازش شبکه ای.. 40

4-3- چگونگی پیاده سازی روش های ارایه شده 47

4-4- کلاس حراج کننده 50

4-5- کلاس مربوط به کاربر. 52

4-6- کلاس ExampleAuction.java. 54

4-7- کلاس مربوط به منابع حراج (AuctionResource.java) 55

فصل 5:  نتیجه گیری و پیشنهادات… 58

منابع. 74
فهرست اشکال

شکل1-1. چگونگی حرکت مورچگان در طبیعت… 4

شکل 1-2. نمونه گراف حاصل از الگوریتم مورچگان. 4

شکل2-1. ساختار کلی سیستم. 9

شکل2-2. چگونگی نگاشت روش کلونی مورچگان در پردازش شبکه ای.. 10

شکل 2-3- شبه کد الگوریتم ژنتیک… 11

شکل3-1. ساختار یک سیستم مبتنی بر عامل برای مدیریت منابع 14

شکل3-2. ساختار درختی به مقصود مدیریت منابع. 15

شکل 3-3. نمایش سناریو کلی برای زمان بندی کارها به صورت چند عامله در پردازش شبکه ای   17

شکل 3-4. چگونگی زمان بندی در روش FIFO ………………………………………………………………………………………………19

شکل3-5. نمونه ای از واحدها(نشان دهنده هشت درخواست می باشد). 20

شکل 3-6. شمایی از ارتباط میان متا زمان بند و کاربر و زمان بند های محلی موجود در سایت   23

شکل3-7. ساختار کلی متا زمان بند……………………………………………………………………………………………………………..24

شکل3-8. مقایسه حالت های ضربی و جمعی در فاکتور ارزیابی.. 26

شکل 3-9.ساختار خانه های صف… 28

شکل 3-10. الگوریتم کلی روش زمانبندی ارائه شده 30

شکل3-11رابط بهره گیری شده در روش پیشنهادی …………………………………………………………………………………………..34

شکل3-12 .شبه کد روش… 36

شکل4-1. ساختار کلی مدل حراج منابع. 39

شکل4-2. نمونه ای از الگوریتم پیشنهادی.. 41

شکل4-3. مربوط به یک جراج دو طرفه نمایش داده شده………………………………………………………………………………. 43

شکل4-4. ساختار کلی نرم افزار GridSim……………………………………………………………………… 46

 

چکیده

در این پایان نامه به ارایه یک روش جدید در پردازش شبکه ای با الگوریتم مورچگان پرداخته‌ایم. مدلی که در فضای شبکه ای بهره گیری کردیم حراج دو طرفه پیوسته می باشد. این مدل ها به دلیل سادگی و پویایی خود امروزه در بسیاری از الگوریتم های مورد بهره گیری برای کنترل منابع و زمان بندی کارها مورد بهره گیری قرار می گیرند. بسیاری از این مدل ها در زمان پاسخ گویی خود هنگام مدیریت منابع دچار اشکال می باشند. در مدل حراج, حراج کنندگان قیمت های مورد نظر خریداران را اعلام می کنند و خریداری که قیمت مناسب را اعلام کرده باشد منبع را بدست می گیرد. این مساله خود باعث می گردد که زمان پاسخ گویی به دلیل درخواست خریداران افزایش یابد. در این پایان نامه ما روش جدیدی را به وسیله الگوریتم ژنتیک در سناریو حراج دو طرفه ارایه کردیم. در این روش با هوشمند سازی منابع, بسته های درخواست پیشنهادی[1] را به سمتی سوق دادیم هر کدام از این  محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این می باشد که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. با در نظر داشتن توزیع مجموعه های داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتی و منابع حاوی داده بایستی بطور مناسب صورت پذیرفته به گونه ای که سربار ناشی از انتقال این مجموعه ها روی گرید کمینه گردد. در این پژوهش، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده مورد توجه قرار می گیرد. با در نظر داشتن اینکه زمانبندی بهینه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب می باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن می باشد در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر :بررسی پروتکل های انتقال اطلاعات در شبکه های VANET

پیاده سازی های صورت گرفته در نرم افزار شبیه سازی GridSim مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که این روش جدید باعث بهبود زمان پردازش و کم شدن تعداد مراحل حراج می گردد.

 

واژه های کلیدی: الگوریتم، شبکه، نرم افزار،call for proposal

 

مقدمه

هدف اصلی این پایان نامه بهبود بازدهی در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم مورچگان می باشد. این فصل با طرح مساله اصلی پردازش شبکه ای اغاز می گردد و اهمیت آن تبیین داده می گردد. بهره گیری از الگوریتم مورچگان در بسیاری از مسایل باعث بهبود بازدهی و کاهش زمان پردازش شده می باشد. این امر زمینه ای را فراهم می آورد تا از این الگوریتم در پردازشبکه ای نیز بهره گیری گردد.

[1] call for proposal

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]