گرایش نرم‌افزار

عنوان:

ارائه مدلی برای اندازه گیری اندازه چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

استاد راهنما:

دکتر حسن نادری

استاد مشاور:

دکتر فردین ابدالی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
چکیده:

بهره گیری از روشهای چابک در توسعه نرم افزار به جای روشهای سنتی چندی می باشد در حال گسترش می باشد. این روشها که به عنوان واکنشی به معضلات موروثی روشهای سنتی ارائه شده اند، شکل گیری اهداف و ارزشهای نوینی را وعده داده اند. بر خلاف روشهای سنتی، این روشها کوشش دارند تا فرایند توسعه نرم افزاری چابکی را در سازمان بنا نهند که در نتیجه آن هم مشتری و هم سازمان از نتایج راضی باشند. انطباق کامل با روشهای چابک به دلیل تمرکز آنها بر افراد و نه فرایند ها، در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند زمان مناسبی می باشد. بدین جهت، هر چه سازمان چابکی بیشتری بتواند فراهم نماید، ارزشهای چابکی بیشتری را میتواند برای خود و مشتریانش فراهم نماید. با در نظر داشتن نیاز به ابزار سنجش چابکی، در این پژوهش کوشش شده می باشد که مدل اندازه گیری چابکی فراهم گردد که بر اساس معیارهای قابل پذیرش جهانی، بتواند اندازه چابکی را در سازمانهای نرم افزاری محاسبه نماید. اگر چه سنجش کمی یک ارزش کیفی شاید دقت لازم را نداشته باشد، اما می تواند به عنوان معیاری برای بهبود و ارتقا چابکی در سازمان به کار گرفته گردد. در این پژوهش، به جای تمرکز بر روشهای چابک، تمرینات چابک به عنوان زیربنای مدل اندازه گیری در نظر گرفته شده اند. بدین ترتیب مدل طراحی شده، مستقل از روشهای توسعه بوده و می تواند در همه شرکتها، حتی شرکتهایی که فقط بخشی از روشهای چابک را به کار گرفته اند، مورد بهره گیری قرار گیرد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

بیش از 60 سال می باشد که شرکتهای تولید کننده نرم افزار از روشهای سنتی برای تولید محصولات نرم افزاری خود بهره گیری می کنند. در این مدت فرصت مناسبی بوده که این روشهای توسعه به گونه مناسبی مدون شده و به نوعی استاندارد مناسبی برای توسعه نرم افزار در اختیار توسعه دهندگان قرار دهند. از اوائل قرن جدید و همزمان با توسعه روز افزون اینترنت و وب و همچنین فراگیر شدن بهره گیری از بسته های نرم افزاری معضلات سنتی روشهای توسعه نرم افزار بیش از پیش خود را نشان دادند. تاخیر در تحویل بسته های نرم افزاری، امکان عدم تغییر در نیازمندی های مشتریان و در نهایت نارضایتی مشتریان موردها می باشد که توسعه نرم افزار با روشهای سنتی را نج میدهد. ظهور روشهای جدید توسعه که مستلزم ساز و کاری جدید در محیط توسعه نیز می باشد به عنوان راه حلی برای معضلات مزبور در نظر گرفته گردید. روشهای جدید که آنها را روشهای توسعه چابک نامیده اند، کوشش دارند که با ارائه فرایندهای توسعه جدید چابکی مناسبی به شرکتهای تولید کننده نرم افزار بدهد.

2-1- اظهار مسئله اساسی پژوهش به گونه کلی

امروزه روشهای چابک در توسعه نرم افزار (Agile methodologies) در حال جایگزینی با روشهای سنتی توسعه نرم افزار(Traditional methodologies) هستند [1]. روشهای چابک که به نوعی واکنشی به روشهای سنتی هستند، ارزشهای متفاوتی را در مقایسه با روشهای سنتی دنبال میکنند [2]. یکی از مسائلی که شرکتها و سازمانهای نرم افزاری در مسیر تغییر روش خود از سنتی به چابک به کرات با آن مواجه هستند، اندازه گیری اندازه چابکی می باشد که در هر برهه زمانی حاصل نموده اند. نکته در اینجاست که این تغییر، فرایندی ناگهانی نیست و گاها بیش از یکسال زمان نیاز دارند و گاها با دشواری های فراوانی نیز همراه می باشد [3]. این امر، اندازه نیاز به یک ابزار سنجش را بیشتر نشان میدهد. متاسفانه ابزار سنجشی که توافق مناسبی بر آن باشد هنوز وجود ندارد. معیار اندازه گیری مناسب، بایستی به نحوی باشد که ضمن داشتن پشتوانه علمی مناسب، از سادگی نیز برخوردار بوده و به راحتی توسط شرکتها و سازمانها ( حتی سازمانهای کوچک) قابل بهره برداری باشد. بهره گیری از اصول چابک به عنوان معیاری که توافق کلی بر روی آن هست میتواند در این راستا کمک کننده باشد [4]. بر این اساس ارزشهای چابک که در بیانه چابک [2] و الحاقیه آن مطرح شده اند به عنوان معیاری برای چابک سازی سازمانی در نظر گرفته گردد. اما مسلما ارزشها و اصول چابک برای آنکه بتوانند در یک محیط عملی مورد قضاوت واقع شوند چندان مناسب نیستند. زیرا که هر کدام از روشهای چابک مانند اسکرام(Scrum) [5]یا اکس پی (XP) [6]و یا روشهای دیگر دارای فعالیت ها، تأثیر ها و ویژگی های خاص بوده که با روشهای دیگر قابل مقایسه نخواند بود. به عنوان یک پیشنهاد بهتر بهره گیری از تمرینات چابک به عنوان هسته اولیه ابزار اندازه گیزی مزبور می باشد. در واقع بر اساس تطبیق این تمرینات در سازمان و اندازه تمریناتی که در سازمان به صورت نهادینه شده در حال بهره گیری می باشند، می توان چابکی سازمان را برآورد نمود. این معیار زیربنای اندازه گیری مورد نظر این پژوهش می باشد.

3-1- ضرورت پژوهش

شرکتهای متعددی که در حال تغییر روش های توسعه نرم افزار خود از روشهای سنتی به روشهای چابک هستند، در مقاطع زمانی مختلف نیازمند مطالعه اندازه پیشرفت خود در چابک سازی هستند. این مساله هم میتواند در راستای مطالعه پتانسیل ارزشهای قابل حصول در سازمان کمک نماید و هم می تواند با ایجاد فضای مثبت ناشی از پیشرفت فرایند چابک سازی در روحیه تیمی افراد در افزایش راندمان و منافع سازمانی مفید واقع گردد. داشتن ابزاری که بتواند بر اساس یک پژوهش علمی اندازه چابکی را نشان دهد میتواند به شدت مورد توجه شرکتهای مزبور باشد. همچنین این ابزار میتواند یک مبنایی برای تعیین فرایندهای آتی قابل انتخاب برای چابک کردن سازمان باشد. به این ترتیب علاوه بر بحث اندازه گیری راهنمای مناسبی نیز برای فرایند تغییر رفتار سازمان نیز خواهد بود.

4-1- نوآوری

آن چیز که این پژوهش را در نوع خود نوآور می نماید، ارائه یک مدل اندازه گیری چابکی می باشد که وظیفه اصلی آن نشان دادن اندازه چابکی می باشد که تا کنون سازمان به آن دست یافته می باشد. همچنین در یک گام اضافه میتواند تمریناتی که هنوز در سازمان نهادینه نشده اند را با اندازه تاثیر آنها در چابکی سازمان نشان دهد.

چنین مدلی میتواند به عنوان راهنمایی برای چابک تر شدن شرکتهای نرم افزاری باشد. شاید به عنوان یک ابزار کمکی در فرایند چابک شدن شرکتهای نرم افزاری نیز قابل به کار گیری باشد.

5-1- اهداف

در پایان این پروژه، یک ابزار ساده اندازه گیری چابکی در قالب یک برنامه کاربردی یا وب سایت تهیه خواهد گردید. در این وب سایت سازمانها بایستی سوالاتی را که از آنها در مورد تمرینات چابک پرسیده می گردد پاسخ دهند. بر اساس این پاسخ ها، اندازه چابکی سازمان نشان داده می گردد.

سازمانها یا شرکتهای تولید کننده نرم افزار با کمک این ابزار میتوانند رشد خود در دستیابی به آرمانهای چابکی را محک بزنند. این ابزار هم برای شرکتهایی که خواهان بهره گیری از روشهای چابک میباشند مناسب می باشد و هم برای آنانی که در حال بهره گیری از بعضی از جنبه های چابکی می باشند.

6-1- فرضیه های پژوهش

موردها زیر در این پژوهش مفروض می باشند:

– این پژوهش به بحث تطبیق متدولوژی های چابک با سازمان و پروژه های نرم افزاری وارد نخواهد گردید.

– به دلیل نیاز به ارائه یک مدل مورد پذیرش عمومی، تنها مدارک و مستنداتی که در چارچوب روشهای چابک مورد توجه شرکتهای نرم افزاری می باشد، مورد توجه قرار میگیرید. 

– این پژوهش مستقل از متدولوژی می باشد. بدین ترتیب همه سازمانها و شرکتهای نرم افزاری که در همه یا بخشی از پروژه های خود، یک یا چند روش توسعه نرم افزار چابک را به کار میگیرند، قادر به بهره گیری از نتایج پژوهش خواهند بود.

7-1- روش پژوهش

انجام هر کار تحقیقاتی مستلزم زمینه سازی مناسب برای انجام موضوع پژوهش می باشد. اهمیت بهره گیری از روش پژوهش مناسب تا حدی می باشد که می تواند به شدت نتایج پژوهش را متاثر سازد. از این روی می باشد که در همه تحقیقات پژوهشی به منطور شفاف سازی و ایجاد درک مناسب از نتایج پژوهش، پیش از شروع عملیات پژوهش، روش و گامهای انجام پژوهش به صورت مشخص اظهار می گردد.

در این پژوهش موردها زیر انجام خواهد گردید:

1- استخراج معیارهای اندازه گیری چابکی.

2- کلاسه بندی کردن این معیارها به مقصود سادگی تفسیر نتایج.

3- تعیین وزن هر کدام از معیارها بر اساس نظر سنجی از متخصصین.

4- تدوین ساختار مدل اندازه گیری.

5- پیاده سازی ابزار.
جستجو در سایت :   


6- مستندسازی.

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با استفاده از اتوماتای یادگیری سلولی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]