بهره گیری از کاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر منصور ذوالقدری جهرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل 1 : مقدمه­……………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1- پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- موتورهای جستجوگر…………………………………………………………………………………………………………2

1-2-1- موتورهای جستجوگر پیمایشی……………………………………………………………………………………..3

1-2- 2- فهرست­های تکمیل دستی…………………………………………………………………………………………..3

1-2-3- موتورهای جستجوگر ترکیبی………………………………………………………………………………………..4

1-2-4- ابرجستجوگرها……………………………………………………………………………………………………………….4

1-3- سیستم­های پیشنهادگر……………………………………………………………………………………………………..5

1-3-1- سیستم پیشنهادگر بر اساس فیلترینگ اشتراکی…………………………………………………………7

1-3-2- سیستم پیشنهادگر بر اساس محتوا………………………………………………………………………………8

1-3-3- سیستم پیشنهادگر بر اساس آمار گیری……………………………………………………………………….8

1-3-4- سیستم پیشنهادگر بر اساس سود…………………………………………………………………………………9

1-3-5- سیستم پیشنهادگر بر اساس دانش………………………………………………………………………………9

1-3-6- سیستم پیشنهادگر ترکیبی…………………………………………………………………………………………..9

1-4- مطالعه سایت MovieLens…………………………………………………………………………………………..

1-5- اهداف پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………..13

1-6- ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………….14

فصل 2 : روش فیلترینگ اشتراکی……………………………………………………………………………………………15

2-1- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا……………………………………………………………………..16

2-3- مبانی فیلترینگ اشتراکی………………………………………………………………………………………………..21

2-4- وظایف فیلترینگ اشتراکی…………………………………………………………………………………………….22

2-4-1- پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-2- پیش­بینی…………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5- دسته بندی متدهای فیلترینگ اشتراکی……………………………………………………………………….23

2-5-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه…………………………………………………………………………24

2-5-1-1- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش­بینی بر اساس کاربران…………………….25

2-5-1-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر حافظه با پیش­بینی بر اساس اقلام…………………………25

2-5-1- 3- تفاوت فیلترینگ اشتراکی بر اساس کاربران و بر اساس اقلام……………………………..26

2-5-2- فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر مدل……………………………………………………………………………..26

2-6- چگونگی­ تشخیص علائق کاربران………………………………………………………………………………………….27

2-6-1- تشخیص علائق به صورت صریح…………………………………………………………………………………27

2-6-2- تشخیص علائق به صورت ضمنی……………………………………………………………………………….27

2-7- محاسبه­ شباهت……………………………………………………………………………………………………………….28

2-7-1- معیار همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………28

2-7-2- معیار اندازه­گیری کسینوس………………………………………………………………………………………..29

2-8- انتخاب همسایه……………………………………………………………………………………………………………….30

2-8-1- بهره گیری از حد آستانه………………………………………………………………………………………………….30

2-8-2- انتخاب تعداد ثابتی از همسایگان……………………………………………………………………………….30

2-9- پیش­بینی و تخمین رتبه…………………………………………………………………………………………………31

2-9-1- بهره گیری از امتیازهای خام……………………………………………………………………………………………31

2-9-2- بهره گیری از امتیازهای نرمال شده………………………………………………………………………………..31

2-10- معضلات فیلترینگ اشتراکی………………………………………………………………………………………..32

2-10-1- پراکنده بودن داده…………………………………………………………………………………………………….32

2-10-2- مقیاس پذیری………………………………………………………………………………………………………….32

2-10-3- اقلام مشابه……………………………………………………………………………………………………………….33

2-10-4- گری­شیپ…………………………………………………………………………………………………………………33

2-11- مطالعه چگونگی کارکرد سایت آمازون…………………………………………………………………………33

فصل 3 : روش محتوا محور………………………………………………………………………………………………………36

3-1- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….37

3-2- طریقه کار روش محتوا محور……………………………………………………………………………………………..37

3-2-1- تحلیل­گر محتوا…………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-2- یادگیرنده نمایه …………………………………………………………………………………………………..39

3-2-3- جزء فیلترینگ…………………………………………………………………………………………………………….42

3-3- مزایای روش محتوا محور………………………………………………………………………………………………..42

3-3-1- استقلال کاربر……………………………………………………………………………………………………………..42

3-3-2- شفافیت……………………………………………………………………………………………………………………….42

3-3-3- قلم جدید…………………………………………………………………………………………………………………….43

3-4- معایب روش محتوا محور…………………………………………………………………………………………………43

3-4-1- کمبود محتوا……………………………………………………………………………………………………………….43

3-4-2- خصوصی سازی افزون…………………………………………………………………………………………………43

3-4-3- کاربر جدید………………………………………………………………………………………………………………….44

فصل 4 : روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………….45

4-1- پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….46

4-2- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا……………………………………………………………………..46

4-3- مقدمه­ای بر روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………………..48

4-4- روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………48

4-4-1- پیش­ پردازش………………………………………………………………………………………………………………49

4-4-1-1- پیش پردازش بر روی پایگاه داده MovieLens………………………………………………………………….

4-4-1-2- پیش پردازش بر روی پایگاه داده EachMovie………………………………………………………………..

4-4-2- وزن­دهی به اقلام…………………………………………………………………………………………………………51
جستجو در سایت :   


4-4-3- انتخاب­همسایگی…………………………………………………………………………………………………………53

4-4-4- پیش­بینی……………………………………………………………………………………………………………………54

فصل 5 : آزمایش­ها و نتایج……………………………………………………………………………………………………….56

5-1- پایگاه داده­های مورد بهره گیری…………………………………………………………………………………………..57

5-2- چگونگی­ اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده­ MovieLens……………………………………………………..

5-3- چگونگی­ اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده ٍEachMovie……………………………………………………

5-4- معیارهای­ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………58

5-4-1- میانگین خطای مطلق…………………………………………………………………………………………………58
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
5-4-2- دقت و فراخوانی………………………………………………………………………………………………………….59

5-4-3- معیار ارزیابیF1…………………………………………………………………………………………………………60

5-5- ارزیابی روش پیشنهادی توسط معیارهای معرفی شده…………………………………………………..61

فصل 6 : بحث و نتیجه­ گیری…………………………………………………………………………………………………….66

6-1- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………67

6-2- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………..67

6-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….68

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………..69

چکیده:

سیستم­های پیشنهادگر ابزارهای نرم افزاری و تکنیک­هایی هستند که اقلام را مطابق با نیاز کاربر به او معرفی می­کنند. روش­های محتوا محور و فیلترینگ اشتراکی از راهکارهای موفق در سیستم­های پیشنهادگر می­باشند. روش محتوا محور بر اساس ویژگی­های اقلام تعریف می­گردد. این روش مطالعه می­کند که اقلام مورد علاقه کاربر دارای چه ویژگی­هایی بوده­اند، سپس اقلام دارای ویژگی­های مشابه را به او پیشنهاد می­کند. روش فیلترینگ اشتراکی بر اساس تعیین اقلام مشابه یا کاربران مشابه کار می­کند که به ترتیب فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر اقلام و مبتنی بر کاربران نامیده می­گردد. در این پایان نامه یک روش تلفیقی از روش­های فیلترینگ اشتراکی و محتوا محور ارائه شده می باشد. این روش می­تواند به عنوان روش فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربر در نظر گرفته گردد. به این شکل که به مقصود یافتن کاربرانی با سلیقه مشابه با کاربر فعال به عنوان کاربرانی با دقت پیشگویی بالا از ویژگی­های مربوط به محتوای اقلام برای افزایش تاثیر امتیاز­هایی که توسط کاربران به اقلام مشابه تخصیص داده شده می باشد بهره گیری می­کند. به اظهار دیگر دو کاربر مشابه هستند در صورتی که امتیاز­هایی که به اقلامی که از نظر محتوا مشابه هستند نسبت داده­اند، همسان باشند. برای این مقصود در هنگام سنجیدن شباهت دو کاربر، به امتیاز نسبت داده شده به هر قلم، با در نظر داشتن اندازه شباهت آن به قلم هدف، وزن تخصیص می­ یابد.

فصل اول

1- مقدمه

1-1- پیشگفتار

پیدایش اینترنت و وب جهان گستر[1] موجب شده می باشد که در ارتباط با هر موضوع قابل تصور، حجم بسیار زیادی از اطلاعات وجود داشته باشد که کاربران[2] بتوانند با بهره گیری از آن نیاز اطلاعاتی خود را برطرف سازند. افزایش روز افزون اطلاعات باعث گردید که مشکل سربار اطلاعات[3] به وجود آید و کاربران به تنهایی قادر به برطرف کردن نیازهای خود نباشند. . زیرا کاربران مجبور بودند به صورت بر خط[4] تمامی صفحات را جستجو کنند تا بتوانند آن قسمتی را که مورد نیازشان می باشد پیدا کنند. به همین دلیل موتورهای جستجوگر[5] به وجود آمدند تا کاربران بتوانند با بهره گیری از آنها بدون نیاز به مطالعه تعداد زیادی از صفحات به اطلاعات مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند.

1-2- موتورهای جستجوگر

به بیانی دیگر یک موتور جستجوگر وب سایتی می باشد که می­توان از آن برای یافتن صفحات وب بهره گیری نمود. وقتی کاربر درخواست خود را در قالب کلمات کلیدی وارد موتور جستجوگر می­کند موتور جستجوگر در بین بیلیون­ها صفحه­ وب جستجو کرده و به کاربر کمک می­کند اطلاعاتی که بالتبع می باشد را بیابد. با بهره گیری از این ابزار سرعت و دقت در جستجو بسیار افزایش پیدا نمود و کاربران توانستند به سادگی و در کمترین زمان به بهترین نتایج دست یابند.

انواع زیادی از موتورهای جستجوگر توسط کمپانی­های مختلف ساخته شده می باشد که معروف­ترین آنها بینگ[6]، یاهو[7] و گوگل[8] می­باشد (شکل شماره­ 1).

هر موتور جستجوگر راه و روش خود را برای سازمان­دهی اطلاعات دارد، پس نتیجه از یک موتور جستجوگر تا دیگری متفاوت خواهد بود.

موتورهای جستجوگر به دو دسته­ کلی تقسیم می­شوند : موتورهای جستجوگر پیمایشی[9] و فهرست­های تکمیل دستی[10]. موتورهای جستجوگر ترکیبی[11] نیز حاصل ترکیب دو نوع بالا می­باشند. گونه­ای جدید از موتورهای جستجوگر نیز تحت عنوان ابر جستجوگرها[12] هست که در ادامه به گونه اختصار به تبیین هر کدام از این موردها خواهیم پرداخت.

1-2-1- موتورهای جستجوگر پیمایشی

این موتورهای جستجوگر، وب را پیمایش و اطلاعاتی را ذخیره می­کنند. سپس کاربران از میان این اطلاعات آن چیز که را که می­خواهند جستجو می­کنند. اگر در صفحه­ وب تغییراتی اعمال گردد موتورهای جستجوگر پیمایشی به گونه خودکار آنها را می­یابند و تغییرات مذکور را در فهرست­ها اعمال می­کنند. نمونه­هایی ازموتورهای جستجوگر پیمایشی گوگل و یاهو می­باشند.

1-2- 2- فهرست­های تکمیل دستی

فهرست­های تکمیل دستی وابسته به کاربرانی می­باشد که آن را تکمیل می­کنند. یا کاربر خودش صفحه­ مورد نظر را به همراه توضیحی کوتاه در فهرست ثبت می­کند یا این کار توسط ویراستارهایی که برای آن فهرست در نظر گرفته شده صورت می­پذیرد. در این حالت اقدام جستجو تنها بر روی توضیحات ثبت شده انجام می­گیرد و اگر تغییری روی صفحه­ وب به ­وجود آید در فهرست تغییر به وجود نخواهد آمد. نمونه­ای از فهرست­های تکمیل دستی Open Directoryمی­باشد[13].

1-2-3- موتورهای جستجوگر ترکیبی

این موتورهای جستجوگر نتایج حاصل از جستجوی هر دو نوع بالا را با هم ترکیب می­کنند و نشان می­دهند. به علاوه می­توانند برای نتایج یک نوع، اولویت قائل شوند. مثلا موتور جستجوی MSN اولویت را روی نتایج حاصل از فهرست­های تکمیل دستی قرار می­دهد. اما برای درخواست­های پیچیده، نتایج حاصل از جستجوی پیمایشی را نیز مطالعه می­کند.

1-2-4- ابر جستجوگرها

این نوع جدید از موتورهای جستجوگر نتایج حاصل از چند موتور جستجوگر را ترکیب نموده و نشان می­دهد. به تعبیری دیگر درخواست کاربر را در چندین موتور جستجوگر جستجو کرده، سپس نتایج یافته شده را با هم ترکیب نموده و یک نتیجه­ کلی در اختیار کاربر قرار می­دهد. به عنوان مثال موتور جستجوگر dogpile[14] نتایج حاصل از موتورهای جستجوگرGoogle ، Yahoo، MSN و ASK را با هم ترکیب می­کند و به کاربر ارائه می­دهد.

1-3- سیستم­های پیشنهادگر

مطالعات اخیر نشان داده­اند که عمده­ موتورهای جستجوگر با نرخ پایین موفقیت مواجه هستند. این نرخ با اندازه دریافت نتایج مرتبط، نسبت به میانگین کاربران جستجو کننده تعیین می­گردد. به­ عنوان مثال در یکی از مطالعات[1] بیش از 20000 درخواست جستجو مطالعه شده و مشخص گردیده که به گونه میانگین در 48% موردها، کاربر در نتایجی که به او ارائه شده حداقل یک مورد مرتبط با جستجویش که ارزش انتخاب داشته باشد پیدا می­کند. به اظهار دیگر در 52% موردها، کاربر هیچ کدام از مورد هایی را که به ­عنوان نتیجه جستجو به او بازگشت داده می­گردد انتخاب نمی­کند. البته این مشکل همان قدر که به موتور جستجوگر بستگی دارد به اندازه دانش کاربر جستجو کننده در چگونگی چگونگی­ جستجو نیز بستگی دارد. زیرا درخواست جستجو ممکن می باشد منجر به ابهام گردد و به ندرت می­تواند به روشنی نیاز کاربر جستجو کننده را اظهار کند. در این مواقع کاربر با لیست نتیجه­ای که نمی­تواند نیاز اطلاعاتی او را برطرف سازد رو­­­برو می­گردد. او در این شرایط معمولا درخواست خود را تعویض یا اصلاح می­کند تا نتیجه­ دلخواهش به او ارائه گردد.

در [2] نشان داده می باشد که 10% از درآمد کسانی که با اطلاعات کار می­کنند به دلیل تلف شدن زمانشان در جستجو از بین می­رود. همچنین در بدترین حالت درصد قابل توجهی از جستجو کننده­ها ممکن می باشد در یافتن اطلاعاتی که مورد نیازشان می باشد با شکست روبرو شوند. این مسائل نشان می­دهد که جستجوی وب بسیار ناکارامدتر از آن می باشد که انتظار می- رود. همچنین علاوه بر افزایش تعداد صفحات وب تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت افزایش پیدا نمود. کاربران هم می­خواستند نیاز اطلاعاتی­شان را بر طرف کنند و هم مایل به تولید و اشتراک گذاری اطلاعات، علائق و نیازمندی­های خود بودند. پس شبکه­های اجتماعی مانند Facebook و Twitter تاسیس شدند. همچنین سایت­هایی مانند YouTube راه اندازی گردید که محلی برای اشتراک­ گذاری فیلم­ها و نظاره­ فیلم­های به اشتراک گذاشته می­باشد. در این بین برای برطرف کردن ناکارامدی­های موتورهای جستجوگر و نیازهای کاربران سیستم­های پیشنهادگر به وجود آمدند.

سیستم­های پیشنهادگر برای انتخاب و ارائه­ اطلاعات مورد نیاز کاربران تأثیر قابل توجهی را اعمال نموده­اند. این سیستم­ها می­توانند حتی بدون اینکه کاربر درخواست جستجو بدهد تعدادی از اقلام را به او پیشنهاد یا اطلاعات مورد نیازش را به او ارائه دهد. اقلام می­توانند فیلم، موزیک، صفحه­ وب و… باشند (جدول شماره­ 1). همچنین کاربر پیشنهاداتی را از طریق یک جستجوی هوشمندانه دریافت خواهد نمود. پس تاثیر به سزایی در صرفه جویی زمان و دست یابی به هدف مورد نظر کاربر دارد. زیرا از این طریق می­تواند از میان این حجم بالا آن قسمت که مورد نیازش می باشد را در اختیار داشته باشد. بدین ترتیب از سردرگم شدن کاربر هنگام تصمیم­گیری جلوگیری به اقدام می­آید.

[1] World Wide Web(WWW)

[2] Users

[3] Information Overload

[4] On Line

[5] Search Engines

[6] www.bing.com

[7] www.yahoo.com

[8] www.google.com

[9] Crawler-Based Search Engines

[10] Human-Powered Directories

[11] Hybrid Search Engines

[12] Meta Search Engines

[13] www.dmoz.org

[14] www.dogpile.com

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : پردازش تصویر به وسیله هیستوگرام

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]