عنوان:

طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس

اساتید راهنما:

آقای دکتر محمود فتحی و آقای دکتر محسن سریانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1- مقدمه…………………….. 1

1-1- تعریف سیستم‏های نظارت چهره راننده………………….. 1

1-2- ضرورت سیستم‏های نظارت چهره راننده………………….. 2

1-3- چالش‏های اساسی در سیستم‏های نظارت چهره راننده………………….. 3

1-4- مفاهیم خستگی، خواب‏آلودگی و عدم‏تمرکز‏حواس…………………….. 4

1-4-1- خستگی و خواب‏آلودگی……………………. 4

1-4-2- عدم تمرکز حواس…………………….. 6

1-5- روش‏های تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس راننده………………….. 6

1-6- طرح کلی پایان‏ نامه…………………… 7

2- مروری بر کارهای گذشته…………………… 8

2-1- پیکربندی کلی سیستم‏های نظارت چهره راننده………………….. 9

2-1-1- تصویربرداری……………………. 9

2-1-2- سخت‏افزار و پردازنده………………….. 10

2-1-3- نرم‏افزار هوشمند…………………… 11

2-2- آشکارسازی چهره………………….. 13

2-2-1- روش‏های مبتنی بر مدل رنگ…………………….. 13

2-2-2- روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هار…………………… 14

2-2-3- روش‏های مبتنی بر شبکه عصبی……………………. 14

2-3- آشکارسازی چشم…………………… 15

2-3-1- روش‏های مبتنی بر نورپردازی و تصویربرداری در طیف مادون قرمز……. 15

2-3-2- روش‏های مبتنی بر دوسطحی کردن تصویر…………………… 18

2-3-3- روش‏های مبتنی بر پروجکشن……………………. 19

2-3-4- روش‏های مبتنی بر یادگیری……………………. 20

2-4- آشکارسازی سایر اجزای چهره………………….. 21

2-4-1- آشکارسازی دهان (لب) …………………..21

2-4-2- آشکارسازی بینی……………………. 21

2-5- ردیابی چهره و اجزای آن…………………… 22

2-5-1- تخمین حرکت…………………….. 23

2-5-2- تطابق……………………. 23

2-6- استخراج ویژگی‏های مربوط به کاهش هوشیاری……………………. 24

2-6-1- ویژگی‏های ناحیه چشم…………………… 24

2-6-2- ویژگی‏های دهان…………………… 30

2-6-3- ویژگی‏های سر……………………30

2-7- تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس…………………….. 31

2-7-1- روش‏های مبتنی بر حد آستانه…………………… 31

2-7-2- روش‏های مبتنی بر دانش…………………….. 32

2-7-3- روش‏های مبتنی بر آمار و احتمال…………………… 33

2-8- سیستم‏های نظارت چهره راننده در خودروهای تجاری……………………. 34

3- سیستم پیشنهادی……………………. 35

3-1- پیکربندی کلی سیستم پیشنهادی……………………. 35

3-1-1- نورپردازی و تصویربرداری……………………. 36

3-1-2- سخت‏افزار و پردازنده …………………..37

3-1-3- نرم‏افزار هوشمند…………………… 37
جستجو در سایت :   


3-2- آشکارسازی چهره………………….. 38

3-2-1- ویژگی‏های شبه هار…………………… 39

3-2-2- انتخاب و تعیین اهمیت ویژگی‏ها برای تشکیل یک طبقه‏ بندی ‏کننده قوی…….. 41

3-2-3- درخت تصمیم آبشاری تقویت‏ شده………………….. 42

3-3- ردیابی چهره………………….. 44

3-3-1- پنجره جستجو…………………… 45

3-3-2- معیار تطابق……………………. 46

3-4- استخراج ویژگی‏های مربوط به کاهش هوشیاری……………………. 47

3-4-1- ویژگی‏های ناحیه چشم…………………… 47

3-4-2- ویژگی‏های ناحیه چهره و سر…………………… 55

3-5- تشخیص کاهش هوشیاری……………………. 58

3-5-1- سیستم خبره فازی……………………. 58

3-5-2- تولید خروجی نهایی……………………. 64

4- نتایج آزمایش‏ها و ارزیابی سیستم…………………… 69

4-1- چگونگی آزمایش سیستم…………………… 69

4-2- معیار‏های ارزیابی……………………. 72

4-3- آشکارسازی چهره………………….. 73

4-4- ردیابی چهره …………………..75

4-5- استخراج ویژگی‏های ناحیه چشم…………………… 77

4-6- استخراج ویژگی‏های ناحیه سر و چهره …………………..82

4-7- تشخیص کاهش هوشیاری……………………. 86

4-8- ارزیابی کلی سیستم و الگوریتم‏ها………………….. 93

4-8-1- مطالعه سرعت پردازش سیستم پیشنهادی……………………. 93

4-8-2- مطالعه پیچیدگی محاسباتی الگوریتم‏ها………………….. 94

5- نتیجه‏گیری و پیشنهادات…………………….. 95

6- مراجع……………………99

چکیده:

هر ساله تصادفات رانندگی زیادی به دلیل خواب‏آلودگی و عدم تمرکز حواس راننده در سراسر دنیا رخ می‏دهد که خسارت‏های جانی و مالی فراوانی به همراه دارند. یکی از روش‏های تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس، بهره گیری از سیستم‏های نظارت چهره راننده می باشد. سیستم‏های نظارت چهره راننده با دریافت تصاویر از دوربین و پردازش آنها، نشانه‏های خواب‏آلودگی و عدم تمرکز حواس را از چشم، سر و چهره استخراج می‏کنند. در این پایان‏نامه یک سیستم نظارت چهره راننده طراحی شده می باشد که با استخراج نشانه‏های خستگی و عدم تمرکز حواس از ناحیه چشم و چهره، کاهش هوشیاری راننده را تخمین می‏زند. در این سیستم چهار ویژگی شامل درصد بسته بودن چشم (PERCLOS)، نرخ پلک زدن، کاهش فاصله بین پلک‏ها و اندازه چرخش سر استخراج می‏گردد. سه ویژگی اول مربوط به نشانه‏های بروز خستگی و عدم تمرکز حواس در ناحیه چشم و ویژگی آخر مربوط به نشانه‏های کاهش هوشیاری در ناحیه چهره و سر می‏باشد. ویژگی‏های ناحیه چشم بر اساس تغییرات پروجکشن افقی ناحیه چشم و ویژگی‏های ناحیه چهره بر اساس مطالعه قالب چهره استخراج می‏گردد. سپس این ویژگی‏ها توسط یک سیستم خبره فازی مورد پردازش قرار می‏گیرد تا اندازه خستگی و عدم تمرکز حواس راننده تخمین ‏زده گردد. تصویربرداری سیستم پیشنهادی در طیف مرئی و با دوربین سطح خاکستری انجام شده می باشد. نتایج آزمایش‏ها بر روی فیلم‏های تهیه شده در محیط واقعی و آزمایشگاهی نشان می‏دهد که روش پیشنهادی دقت بسیار خوبی در استخراج ویژگی و تشخیص کاهش هوشیاری راننده دارد. از لحاظ سرعت اجرای الگوریتم، سرعت سیستم پیشنهادی حدود 5 فریم در ثانیه می‏باشد که می‏توان آن را سیستم بلادرنگ محسوب نمود.

پیشگفتار:

افزایش تعداد خودروها در جهان و در نتیجه آن افزایش آمار خسارات و تلفات ناشی از تصادفات، باعث گردید تا محققین به دنبال کشف علل اصلی تصادفات رانندگی باشند. یکی از مهمترین این علل، خستگی و عدم تمرکز حواس راننده می‏باشد که علت اصلی حدود 20% از تصادفات محسوب می‏گردد. با در نظر داشتن تأثیر موثر خستگی و عدم تمرکز حواس راننده در بروز تصادفات، راهکارهایی برای مقابله با این عامل معرفی گردید. یکی از راهکارهای اصلی و جدید برای تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس راننده و اعلام هشدار در مواقع ضروری، سیستم‏های نظارت چهره راننده می باشد. پیشنهاد تولید سیستم‏های نظارت چهره راننده اولین بار در اواخر قرن 20 میلادی مطرح گردید، اما عمده تحقیقات در این زمینه مربوط به بعد از سال 2000 میلادی می‏باشد.

تاکنون طراحی و تولید چنین سیستم‏هایی در ایران به گونه جدی مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. سیستم ارائه شده در این پایان‏نامه به عنوان اولین سیستم نظارت چهره راننده در ایران می‏باشد که قادر می باشد اندازه خستگی و عدم تمرکز حواس راننده را با بهره گیری از پردازش تصاویر چهره راننده تخمین بزند. هرچند تحقیقات بیشتری برای تولید یک سیستم نظارت چهره راننده با هدف کاربرد در خودروهای تجاری مورد نیاز می باشد، اما این پایان‏نامه می‏تواند شروع بسیار خوبی برای آغاز تحقیقات در این زمینه باشد.

کوشش شده نوشتار پایان‏نامه به نحوی روشن و ساده بیانگر روش پیشنهادی باشد، با این تفاصیل خواننده گرامی می‏تواند در صورت داشتن سوال، اظهار نظرات یا ارائه انتقاد از طریق پست الکترونیک [email protected] یا [email protected] با اینجانب مکاتبه نماید.

1- مقدمه
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
1-1- تعریف سیستم های نظارت چهره راننده

همراه با توسعه صنعت خودرو در جهان، کاربرد فناوری‏های جدید در اتومبیل نیز افزایش یافته می باشد. سیستم‏های حمل و نقل هوشمند[1] یا به اختصار ITS، کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه‏های حمل و نقل بشر و کالا می باشد. سیستم پیشرفته دستیار راننده[2] یکی از بخش‏های سیستم حمل و نقل هوشمند محسوب می‏گردد. این سیستم‏ها برای بهبود کارایی خودرو و افزایش امنیت راننده و سرنشینان آن بهره گیری می‏شوند و در مواقع بحرانی، به راننده اعلام هشدار کرده یا به جای راننده تصمیم مناسب را برای کنترل و هدایت خودرو اتخاذ می‏کنند.

سیستم نظارت چهره راننده، یک سیستم بلادرنگ[3] می باشد که بر اساس پردازش تصویر چهره راننده، وضعیت جسمی و تا حدی وضعیت روحی او را تحت نظارت قرار می‏دهد. معمولا وضعیت راننده از بسته بودن پلک‏ها، چگونگی پلک‏زدن، خیره بودن چشم‏ها به نقطه خاص، جهت نگاه چشم، خمیازه کشیدن و حرکت سر قابل تشخیص می باشد. این سیستم در هنگام خواب‏آلودگی، خستگی و عدم توجه راننده به جاده، اعلام هشدار[4] می‏کند.

2-1- ضرورت سیستم‏های نظارت چهره راننده

یکی از مهمترین عوامل موثر در تصادفات، خصوصا در جاده‏های بین شهری[5]، خستگی، خواب‏آلودگی و عدم تمرکز حواس راننده می باشد. خستگی و خواب‏آلودگی باعث کاهش درک و قدرت تصمیم‏گیری راننده برای کنترل خودرو می‏گردد. تحقیقات نشان می‏دهد معمولا به گونه طبیعی، پس از یک ساعت رانندگی، راننده دچار خستگی می‏گردد. اما در ساعات ابتدایی بعد از ظهر، بعد از نهار و همچنین در نیمه شب، راننده در مدت زمان بسیار کمتر از یک ساعت احساس خواب‏آلودگی می‏کند. البته علاوه بر علت های طبیعی، مصرف الکل، مواد مخدر و دارو‏هایی که منجر به کاهش هوشیاری می‏شوند نیز در خواب‏آلودگی راننده تاثیر‏گذار می باشد [1-3]. عمده تصادفاتی که علت اصلی آن خستگی یا عدم تمرکز حواس اعلام می‏گردد، در جاده‏های بین شهری و برای خودرو‏های سنگین رخ می‏دهد. اکثر این تصادفات در حدود ساعت 6-2 یا 16-15 به وقوع می‏پیوندد [2].

در کشور‏های مختلف، آمار متفاوتی در مورد تصادفاتی که به علت خستگی و عدم تمرکز حواس راننده رخ می‏دهد، ارائه شده اما به گونه کلی می‏توان گفت علت حدود 20% از تصادفات و 30% از تصادفات منجر به مرگ، خواب‏آلودگی و عدم تمرکز حواس راننده می باشد. در تصادفات تک خودرو[6] یا تصادفات خودرو‏های سنگین این رقم تا 50% نیز گزارش شده می باشد [1, 4-10].

کشور ایران به لحاظ امنیت ترافیکی، نه تنها در بین کشور‏های دنیا، بلکه در بین کشور‏های در حال توسعه نیز وضعیت بحرانی دارد. بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 1386، بر اثر تصادفات رانندگی بیش از 23000 نفر کشته و 245000 نفر مجروح شده‏اند [11]. بر اساس آمار اعلام شده، خسارت‏های ناشی از تصادفات در ایران بیش از 65000 میلیارد ریال (معادل 67 میلیارد دلار) برآورد شده که حدود 4/6% تولید ناخالص ملی[7] را تشکیل می‏دهد [12]. این در حالی می باشد که کشور استرالیا به عنوان یک کشور توسعه یافته، خسارت ناشی از تصادفات را حدود 17 میلیارد دلار و معادل 3/2% تولید ناخالص ملی اعلام کرده می باشد [13].

با در نظر داشتن خسارات‏های جانی و مالی فراوان حاصل از خواب‏آلودگی و عدم تمرکز حواس راننده، طراحی و توسعه سیستم‏های تشخیص خواب‏آلودگی و عدم تمرکز حواس بسیار ضروری به نظر می‏رسد. یکی از بهترین روش‏های کاربردی برای این مقصود، نظارت چهره راننده می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، پیش‏بینی می‏گردد بهره گیری از سیستم‏های تشخیص خواب ‏آلودگی و عدم تمرکز حواس بتواند بین 10% تا 20% از تصادفات بکاهد [14].

3-1- چالش‏های اساسی در سیستم‏های نظارت چهره راننده

در یک سیستم نظارت چهره راننده، دو مشکل اصلی مطرح می باشد: «چگونگی اندازه‏گیری خستگی» و «چگونگی اندازه‏گیری تمرکز». این معضلات به عنوان چالش‏های اصلی سیستم‏های نظارت چهره شناخته می‏گردد. با وجود پیشرفت علم در زمینه فیزیولوژی و روان‏شناسی، هنوز هیچ تعریف دقیقی از خستگی ارائه نشده می باشد. مسلما به دلیل عدم وجود تعریف دقیق خستگی، هیچ معیار قابل سنجشی[8] نمی‏توان برای آن ارائه نمود [9]. با این تفاصیل ارتباطاتی میان اندازه خواب‏آلودگی و دمای سطح بدن، مقاومت الکتریکی پوست، فعالیت و حرکت چشم، نرخ تنفس، نرخ تپش قلب و فعالیت مغزی هست [3, 9, 15, 16]. یکی از اولین و مهمترین نشانه‏های خستگی در چشم ظاهر می‏گردد. بر اساس تحقیقات انجام شده، ارتباط مستقیمی بین اندازه خستگی و درصد بسته بودن پلک‏ها در یک مدت معین هست. به درصد بسته بودن پلک‏ها در یک دوره زمانی PERCLOS[9] می‏گویند. به همین دلیل تقریبا در تمام سیستم‏های نظارت چهره راننده، پردازش ناحیه چشم و مطالعه اندازه بسته بودن پلک‏ها به عنوان اولین و مهمترین معیار در اندازه‏گیری خستگی بهره گیری می‏گردد.

مشکل اساسی دیگر، اندازه‏گیری اندازه توجه راننده به جاده می باشد. اندازه توجه راننده را می‏توان از جهت سر و جایی که چشم‏ها به آنجا نگاه می‏کند تا حدی تخیمن زد. اما مشکل این می باشد که اگر جهت سر به سمت جلو و نگاه به سمت جاده باشد، لزوما راننده به جاده توجه نمی‏کند. به بیانی دیگر نگاه کردن به جاده به معنی توجه کردن به آن نیست [9].

جدا از چالش‏های اصلی سیستم‏های نظارت چهره راننده، پیاده‏سازی بلادرنگ سیستم بر روی سخت‏افزار‏های معمول، کاهش خطای سیستم در آشکارسازی چهره، کاهش خطای ردیابی چهره، افزایش کارایی روش‏های استخراج ویژگی و افزایش دقت الگوریتم‏های تشخیص خواب‏آلودگی و عدم تمرکز حواس از دیگر معضلات این سیستم‏ها محسوب می‏گردد.

[1] Intelligent Transportation System (ITS)

[2] Advanced Driver Assistant System (ADAS)

[3] Real-Time

[4] Alarm

[5] Rural Road

[6] Single-Vehicle Accident

[7] Gross Domestic Product (GDP)

[8] Quantitative

[9] Percentage of Eyelid Closure Over Time (PERCLOS)

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته نرم افزار: حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با استفاده از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]