عنوان : جستجو در سایت :   


امنیت پایگاه های داده پیش روی حملات داخلی و خارجی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:
یک گام بحرانی نسبت به سیستم های پایگاه داده مقاوم در برابر حمله کشف ورود بی اجازه می باشد که در
مقالات زیادی به آن توجه شده می باشد سیستم های کشف ورود بی اجازه فعالیت سیستم یا شبکه را مورد
مطالعه قرار می دهند تا کوشش برای منقطع کردن یا بدست آوردن دسترسی غیر مجاز به سیستم ها را کشف
کنند.
متدولوژی کشف ورود بی اجازه به گونه کلی می تواند براساس پروفایل های آماری یا الگو های شناخته شده
حمله که امضا نامیده می گردد دسته بندی گردد. کشف ورود بی اجازه حفاظت شبکه و سیستم های
اطلاعاتی را به وسیله ی رد کردن دسترسی های آینده حمله کننده های کشف شده و به وسیله ی فراهم
کردن تذکرات مفید روی چگونگی تقویت کردن قدرت دفاعی فراهم می کند.
با این حال کشف دخول بی اجازه چندین محدودیت ذاتی دارد:
a) کشف ورود بی اجازه سیستم را از حملات آگاه می کند اما آن را در برابرحملات مقاوم نمی کند به
عبارت دیگر کشف دخول بی اجازه به تنهایی نمی تواند جامعیت و در دسترس بودن پایگاه داده را در مواجه
با حملات حفظ کند.
b) دستیابی به کشف صحیح و دقیق معمولاً مشکل و پر هزینه می باشد. در بسیاری حالات نرخ اشتباه بالا
می باشد.
c) متوسط تأخیر کشف در بسیاری حالات برای محدود کردن آسیب خیلی طولانی می باشد.
برای فائق آمدن بر این محدودیت ها ، یک چشم انداز وسیع تری پیشنهاد شده می باشد که می گوید علاوه بر
کشف حملات ،اقدام متقابل برای این حملات موفق بایستی زودتر برنامه ریزی و مستقر گردد. در نوشته ها این
اقدام به عنوان قابلیت مقاومت پیش روی دشمن یا قدرت تحمل ورود بی اجازه به کار می رود. در این سمینار
چند تکنیک مفید برای مقابله با کوشش ورود بی اجازه به پایگاه داده معرفی می گردد .
 
مقدمه:
با گسترش روزافزون بهره گیری سازمانها از پایگاه داده ها در امور روزانه و تصمیم سازیهای سازمانی، تأثیر
امنیت اطلاعات و داده ها اهمیت روزافزونی یافته می باشد .گسترش سریع کاربردهای مبتنی بر وب این مقوله
را اهمیتی مضاعف بخشیده می باشد.
امروزه حفاظت از اطلاعات سازمانی نه تنها در ارتباط با کاربران خارجی که در برابر سوء بهره گیری کاربران
داخل سازمان مورد توجه قرار گرفته می باشد .داده از سرمایه های اصلی هر سازمان می باشد که روز به روز بر
حجم آن و اندازه بهره گیری از آن افزوده می گردد .این داده ها در سازمانها تأثیر اساسی اعمال میکنند و
مبنای تصمیم گیریهای مدیریتی و استراتژیک هستند .حفاظت از داده ها در قبال خطراتی که سازگاری،
صحت، دقت، خصوصی بودن و محرمانگی آنها را تهدید میکنند، امری اجتناب ناپذیر می باشد.
از سیستم های پایگاه داده مربوط به تجارت های حساس انتظار می رود دائما دردسترس باشند ومتوقف
شدن برای ترمیم ، هزینه های زیادی را به دنبال دارد.اگرچه تراکنش های فریبکار می توانند این پایگاه های
داده را آلوده کنند وناگزیر نیاز به ترمیم هست. امنیت پایگاه داده سنتی متمرکز روی پیش گیری در
مواجه با چنین مشکلاتی محدودیت های فراوانی دارد.
یک پایگاه داده خود اصلاح می تواند ضمانت کند که زیر حمله ی تراکنش معاند، پایگاه داده همچنان
دردسترس می باشد. آسیب روی داده به گونه خودکار تعیین محل می گردد، توسط جداسازی یا مهارکردن،
بدون اینکه سیستم متوقف گردد. پایگاه داده های مقاوم در برابر ورود بی اجازه که آنها را مختصرا تبیین
خواهیم داد از یک خانواده ی جدید تکنیک های مقاوم در برابر ورود بی اجازه بهره گیری خواهند نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته هوش مصنوعی: ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

فصل اول : کلیات
هدف ( ١-١
تجربه در کاربردهای داده مدارمانند کارت اعتباری، بانکداری ، کنترل ترافیک هوایی، مدیریت لجستیک و
خرید و فروش آنلاین سهام نشان می دهد که حملات گوناگونی موفق شدند که مکانیزم های سنتی طرفداری
از پایگاه داده را فریب دهند. در حقیقت ما بایستی تشخیص دهیم که تمام حملات –حتی یک مورد عیان-
نتوانند از اصل خودشان منحرف شوند. حملاتی که در نهایت موفق می شوند تا حدی غیر قابل اجتناب
هستند. بنابر این علاوه بر کشف حملات ،اقدام متقابل برای این حملات موفق بایستی زودتر برنامه ریزی و
مستقر شوند.
٢-١ ) پیشینه پژوهش
امنیت پایگاه داده به محرمانگی ،جامعیت ودسترسی داده ذخیره شده در پایگاه داده مربوط می باشد. محدوده
وپردازش 1 گسترده ای از تحقیقات روی کنترل استنتاج ،پایگاه داده امن چند مرحله ای ، دادن مجوز
تراکنش امن چند مرحله ای صورت گرفته می باشد که ما را راهنمایی می کنند چگونه امنیت پایگاه داده به
خصوص محرمانگی آن را پوشش دهیم.
با این حال تحقیقات محدودی روی چگونگی مقاومت در برابر حمله های موفق روی پایگاه داده انجام شده
که می توانند به گونه جدی به جامعیت و دردسترس بودن پایگاه داده آسیب برسانند.

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

تعداد صفحه :79

قیمت :  14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]