گروه کامپیوتر

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(M.Sc)

گرایش نرم‌افزار

 

عنوان

ارائه مدلی برای اندازه گیری اندازه چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

 

استاد راهنما

دکتر حسن نادری

 

استاد مشاور

دکتر فردین ابدالی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         شماره صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3
  • اظهار مساله اساسی پژوهش بطور کلی…………………………………………………… 3
  • ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………. 4
  • نوآوری………………………………………………………………………………………. 4
  • اهداف……………………………………………………………………………………….. 4
  • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………… 5
  • روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 7

2-2- تاریخچه…………………………………………………………………………………………. 7
جستجو در سایت :   


2-3- بیانیه چابک……………………………………………………………………………………… 9

2-4- توسعه نرم افزار چابک……………………………………………………………………… 12

2-5- مجموعه ای از روش های چابک………………………………………………………… 13

2-5-1 روش XP……………………………………………………………………………….. 13

2-5-2 اسکرام scrum………………………………………………………………………… 17

2-5-3 خانواده کریستال……………………………………………………………………….. 20

2-5-4 توسعه ویژگی رانده (FDD)………………………………………………………… 22

2-5-5 توسعه ناب………………………………………………………………………………. 24

2-5-6 روش توسعه سیستم های پویا (DSDM)………………………………………… 25

2-5-7 مدلسازی چابک……………………………………………………………………….. 27

2-6- کارهای مرتبط………………………………………………………………………………… 29

2-6-1 چابکی نسبی……………………………………………………………………………. 29

2-6-2 ابزار سنجش thoughtworks…………………………………………………… 30

2-6-3 سایر موردها………………………………………………………………………………. 31

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 33

3-2- چگونگی گزینش معیارهای ارزیابی…………………………………………………………… 33

3-3- معیارهای ارزیابی…………………………………………………………………………….. 34

3-4- مدلسازی………………………………………………………………………………………. 58

3-5- جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 61

4-2- تحلیل داده ها………………………………………………………………………………… 61

4-2-1 جامعه آماری……………………………………………………………………………. 61

4-2-2 تحلیل اولیه……………………………………………………………………………… 62

4-2-3 محاسبه اوزان ـ مدلسازی……………………………………………………………. 63

4-2-4 چگونگی بهره گیری از مدل اندازه گیری…………………………………………………… 63

4-2-5 پیاده سازی نرم افزار………………………………………………………………….. 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 68

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 68

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………….. 69

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………. 70

ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………. 73

پیوست 1- پرسشنامه……………………………………………………………………………. 74

پیوست2- داده های خام……………………………………………………………………….. 78

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………. 81

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          شماره صفحه

جدول 3-1-…………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول 4-1-1…………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 4-1-2…………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4-2-…………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-3-…………………………………………………………………………………………………….. 66

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                          شماره صفحه دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

شکل 2-1-……………………………………………………………………………………………………. 18

شکل 2-2-……………………………………………………………………………………………………. 22

شکل 2-3-……………………………………………………………………………………………………. 24

شکل 2-4-……………………………………………………………………………………………………. 26

شکل 4-1-……………………………………………………………………………………………………. 61

 

 

چکیده

بهره گیری از روشهای چابک در توسعه نرم افزار به جای روشهای سنتی چندی می باشد در حال گسترش می باشد. این روشها که به عنوان واکنشی به معضلات موروثی روشهای سنتی ارائه شده اند، شکل گیری اهداف و ارزشهای نوینی را وعده داده اند. بر خلاف روشهای سنتی، این روشها کوشش دارند تا فرایند توسعه نرم افزاری چابکی را در سازمان بنا نهند که در نتیجه آن هم مشتری و هم سازمان از نتایج راضی باشند. انطباق کامل با روشهای چابک به دلیل تمرکز آنها بر افراد و نه فرایند ها، در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند زمان مناسبی می باشد. بدین جهت، هر چه سازمان چابکی بیشتری بتواند فراهم نماید، ارزشهای چابکی بیشتری را میتواند برای خود و مشتریانش فراهم نماید. با در نظر داشتن نیاز به ابزار سنجش چابکی، در این پژوهش کوشش شده می باشد که مدل اندازه گیری چابکی فراهم گردد که بر اساس معیارهای قابل پذیرش جهانی، بتواند اندازه چابکی را در سازمانهای نرم افزاری محاسبه نماید. اگر چه سنجش کمی یک ارزش کیفی شاید دقت لازم را نداشته باشد، اما می تواند به عنوان معیاری برای بهبود و ارتقا چابکی در سازمان به کار گرفته گردد. در این پژوهش، به جای تمرکز بر روشهای چابک، تمرینات چابک به عنوان زیربنای مدل اندازه گیری در نظر گرفته شده اند. بدین ترتیب مدل طراحی شده، مستقل از روشهای توسعه بوده و می تواند در همه شرکتها، حتی شرکتهایی که فقط بخشی از روشهای چابک را به کار گرفته اند، مورد بهره گیری قرار گیرد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد نرم افزار: بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب

کلمات کلیدی : چابکی ، معماری سازمانی چابکی ، روش های چابک ، مدلسازی چابک

 

 

1-1 مقدمه

بیش از 60 سال می باشد که شرکتهای تولید کننده نرم افزار از روشهای سنتی برای تولید محصولات نرم افزاری خود بهره گیری می کنند. در این مدت فرصت مناسبی بوده که این روشهای توسعه به گونه مناسبی مدون شده و به نوعی استاندارد مناسبی برای توسعه نرم افزار در اختیار توسعه دهندگان قرار دهند. از اوائل قرن جدید و همزمان با توسعه روز افزون اینترنت و وب و همچنین فراگیر شدن بهره گیری از بسته های نرم افزاری معضلات سنتی روشهای توسعه نرم افزار بیش از پیش خود را نشان دادند. تاخیر در تحویل بسته های نرم افزاری، امکان عدم تغییر در نیازمندی های مشتریان و در نهایت نارضایتی مشتریان موردها می باشد که توسعه نرم افزار با روشهای سنتی را نج میدهد. ظهور روشهای جدید توسعه که مستلزم ساز و کاری جدید در محیط توسعه نیز می باشد به عنوان راه حلی برای معضلات مزبور در نظر گرفته گردید. روشهای جدید که آنها را روشهای توسعه چابک نامیده اند، کوشش دارند که با ارائه فرایندهای توسعه جدید چابکی مناسبی به شرکتهای تولید کننده نرم افزار بدهد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]