یک روش چند­بعدی برای پیشنهاد­ دهنده ­های آگاه­ از زمینه در تجارت سیار

استادان راهنما:

دکتر محمد­علی نعمت­بخش

دکتر ناصر موحدی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه………………………. 1

1-2 موضوع پژوهش………………………. 3

1-3 موضوع پژوهش………………………. 4

1-4 اهمیت و ارزش پژوهش………………………. 6

1-5 اهداف پژوهش………………………. 6

1-6 کاربرد نتایج پژوهش………………………. 6

1-7 مروری بر ساختار پایان ­نامه……………………… 7

فصل دوم: تجارت سیار

2-1 مقدمه……………………… 8

2-2 تجارت سیار…………………….. 9

2-3 دسته ­بندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار…… 11

2-3-1 حوزه تحقیقات نظری………………………. 11

2-3-2 شبکه بی­سیم……………………… 12

2-3-3 میان­ افزار سیار…………………….. 13

2-3-4 زیر­بنای کاربری بی­سیم……………………… 14

2-3-5 کاربرد­های تجارت سیار…………………….. 14

2-4 فناوری­های تجارت سیار…………………….. 16

2-5 استاندارد­های بی­سیم……………………… 18

2-6 بستر پیاده­سازی کاربرد­های تجارت سیار ………………. 19

2-6-1 زبان­های برنامه­ نویسی موبایل………………………. 22

2-7 جمع­بندی………………………. 23

فصل سوم: زمینه3-1 مقدمه……………………… 25

3-2 زمینه……………………… 26

3-2-1 تعاریف پارامتریک……………………….. 26

3-2-2 تعاریف کلی………………………. 27

3-3 دسته ­بندی اطلاعات زمینه……………………… 28

3-4 آگاهی از زمینه……………………… 31

3-5 طراحی زمینه……………………… 32

3-6 جمع­بندی………………………. 33 جستجو در سایت :   

فصل چهارم: سیستم­های پیشنهاد­دهنده

4-1 مقدمه……………………… 35

4-2 مطالعه عملکرد سیستم­های پیشنهاد­دهنده…………………….. 36

4-2-1 روش­های مبتنی بر محتوا…………………….. 38

4-2-1-1 معضلات و محدودیت­­های روش­های مبتنی بر محتوا …………. 41

4-2-2 روش­های فیلترسازی مشارکتی………………………. 42

4-2-2-1 معضلات و محدودیت­­های روش­های فیلتر­سازی مشارکتی………. 46

4-2-3 روش­های ترکیبی………………………. 48

4-3 ارزیابی سیستم­های پیشنهاد­دهنده…………………….. 49

4-4 بسط قابلیت­های سیستم­های پیشنهاد­دهنده…………………….. 51

4-4-1 شرکت­دادن شناختی جامع از کاربران و اقلام در فرآیند پیشنهاد­دهی……. 51

4-4-2 امتیاز­گذاری چند­معیاری………………………. 52

4-4-3 پیشنهاد­دهنده ­های غیر­تداخلی………………………. 53

4-4-4 انعطاف ­پذیری………………………. 53

4-4-5 توسعه شاخص­های ارزیابی………………………. 544-4-6 بهره گیری از اطلاعات زمینه در پیشنهاد­دهنده­ ها…………………….. 55

4-4-7 سایر گزینه ­ها برای بسط و توسعه سیستم­های پیشنهاد­دهنده ……. 55

4-5 جمع­بندی………………………. 55

فصل پنجم: روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه

5-1 مقدمه………………………57

5-2 سیستم­های پیشنهاد­دهنده آگاه­از­زمینه در تجارت سیار……….. 58

5-3 مدل­سازی اطلاعات زمینه……………………… 59

5-4 روش چند­بعدی در سیستم­های توصیه­ گر سیار آگاه از زمینه……. 61

5-5 جمع­بندی………………………. 68

فصل ششم: ارزیابی  

6-1 مقدمه……………………… 69

6-2 روش ارزیابی………………………. 69

6-2-1 پیاده­سازی سیستم جمع ­آوری داده…………………….. 70

6-3 پیاده­ سازی روش پیشنهاد­دهی………………………. 72

6-3-1 پیاده­ سازی روش پیشنهاد­دهی دو­بعدی………………………. 73

6-3-2 پیاده­ سازی روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی………………………. 78

6-4 جمع­بندی………………………. 82

فصل هفتم: جمع­بندی و راهکار­های آینده 

7-1 مقدمه……………………… 84

7-2 راهکار­های آینده ……………………..85

منابع و مآخذ………………………. 87

چکیده:

بهره گیری از زمینه، به عنوان اطلاعات پویایی که توصیف­گر وضعیت کاربران و اقلام بوده و بر فرایند تصمیم­گیری و انتخاب کاربران تاثیرگذار می باشد، توسط سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار، در جهت ارتقاء کیفیت مناسب پیشنهاد­دهی ضروری می باشد. در این پژوهش یک روش جدید چند­بعدی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه­ شده می باشد. در این روش اطلاعات کاربران، اقلام، پارامتر های زمینه و ارتباط میان آنها در یک فضای چند­بعدی نمایش ­داده می­گردد که به آن مکعب چند­بعدی امتیازات گفته می­گردد. در این فضا زمینه­ های مشابه به­ گونه جداگانه برای هر کاربر شناسایی می­شوند که این کار با شناسایی الگوهای مصرف متفاوت کاربران در شرایط زمینه­ای مختلف انجام می­گردد. با بدست آوردن این اطلاعات، یک فضای جدید دوبعدی ایجاد­شده و پیشنهاد­دهی نهایی با بهره گیری از یک روش فیلتر­سازی مشارکتی در این فضا انجام می­گیرد. ارزیابی روش از طریق پیاده ­سازی آن در یک سیستم پیشنهاد­دهی محصولات غذایی رستوران­ها شامل پارامتر­های زمینه­ای روز، زمان، آب و هوا و همراه علاوه بر پارامتر­های کاربر و اقلام و مقایسه آن با روش سنتی پیشنهاد­دهی و بدون در­نظر­­گرفتن اطلاعات زمینه انجام گرفته ­می باشد. برای پیاده­سازی روش فیلتر­سازی مشارکتی از شبکه­ های خود­سازمانده بهره گیری­شده­می باشد. شبکه­ های خود­سازمانده، نوعی از شبکه های عصبی بدون ناظر هستند. مقایسه و ارزیابی نتایج با بهره گیری از محاسبه شاخص F1 که یکی از شاخص­های استاندارد و پر بهره گیری برای ارزیابی پیشنهاد­دهنده­ ها می باشد، انجام گرفته ­می باشد. بر اساس این نتایج، روش پیشنهاد­دهی چند­بعدی در حدود شانزده درصد بهبود نسبت به روش سنتی پیشنهاد­دهی را نمایش می­دهد که همین مساله کارایی روش را از نظر کیفیت پیشنهاد­دهی تایید می­کند.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

سیستم­های پیشنهاد­دهنده در تجارت سیار مانند موضوعات پر­اهمیت سال­های اخیر بوده­اند که با ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و تسهیل حرکت تجارت الکترونیکی از محیط­های سیمی به سوی بی­سیم­ مورد توجه قرار­گرفته­اند. تجارت سیار به­معنای انجام فعالیت­های تجارت­الکترونیک از طریق محیط­های بی­سیم، به­طورخاص اینترنت بی­سیم، و وسایل دستی سیار می­باشد که با­ پیدایش تکنولوژی بی­سیم در عرصه اینترنت و بهره گیری روزافزون از وسایل سیار در نظر داشتن آن رو به افزایش می باشد[1,2]. به کاربرد­های تجارت سیار دو خصوصیت ویژه تحرک[1] و دسترسی وسیع[2] نسبت داده­شده­می باشد[1,3] که اولین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیت­های مکانی و دومین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیت­های زمانی در بهره گیری کاربران از خدمات این نوع کاربرد­ها تاکید دارد[1,3,4,5]. این­که کاربران برای انجام فعالیت هایی زیرا بانکداری الکترونیکی یا خرید الکترونیکی محصولات، قادر به جایگزینی وسایلی زیرا تلفن­های سیار و ­همراه­های شخصی دیجیتال (پی.دی.اِی)[3] به­جای کامپیوتر­های شخصی باشند، تسهیلات زیادی را برای آنها و فرصت­های جدیدی را نیز برای کسب وکار­ها فراهم­­­خواهد­نمود و لزوم در نظر داشتن این عرصه را برای محققان نمایان می­سازد[1,3].

اما پیاده­سازی سیستم­های پیشنهاد­دهنده در محیط­های سیار بدون در­نظر­گرفتن پارامتر­های تاثیر­گذار در این محیط چندان مناسب­نخواهد­بود. مجموعه این پارامتر­ها، اطلاعات زمینه را تشکیل می­دهند [6].

عملکرد سیستم­های پیشنهاد­دهنده معرفی منابع مورد نیاز کاربران به آنهاست. این منابع می­توانند مورد هایی مانند اطلاعات خاص مورد نیاز کاربر و یا کالاها­یی مانند کتاب یا فیلم مورد علاقه یک کاربر را از میان انبوه کالاهایی که کاربر با اطلاعات آن­ها روبروست، در­بر­گیرند[7,8,9]. درسیستم­های پیشنهاد­دهنده، سه مجموعه داده اصلی یعنی مجموعه کاربران (C)، مجموعه اقلام قابل توصیه(S) (مانند کتاب، فیلم، موسیقی و غیره) و مجموعه داده­هایی که ارتباط میان دو مجموعه قبلی را تعریف می­کنند، وجود­دارند. مجموعهS می­تواند شامل صد­ها، هزار­ها و حتی میلیون­ها کالا در کاربرد­های مختلف بوده و به­گونه مشابه مجموعه C نیز می­تواند چنین وضعیتی را داشته باشد. ارتباط میان دو مجموعهC و S مبتنی بر ساختار امتیاز­گذاری می باشد که اندازه مفید بودن یا مورد علاقه بودن کالا را برای کاربر مشخص می کند. این ارتباط با تابعی تحت­ عنوان تابع سودمندی، u، به صورت ارتباط زیر تعریف می­گردد.

که در آن Ratings، مجموعه مرتبی مانند اعداد صحیح غیر­منفی یا مجموعه اعداد حقیقی در بازه­ای معین می­باشد.

در سیستم­های پیشنهاد­دهنده مقادیر u معمولاً فقط بر روی زیر مجموعه­ای از دامنه C×S تعریف­شده­می باشد و نه بر تمام آن و قسمت های نامشخص این دامنه را بایستی با ­بهره گیری از داده­های موجود به­صورت تخمینی مشخص نمود. هدف نهایی سیستم­های توصیه­کننده با ارائه پیشنهاد اقلام با بالاترین امتیازات تخمینی به کاربران محقق می­گردد به­طوریکه برای هر کاربر ، اقلام با حداکثر اندازه سودمندی انتخاب و معرفی می­گردد[7].

تا به امروز روش­های پیشنهاد­دهی زیادی ارائه شده­می باشد که این روش­ها و متدولوژی­ها در دسته­بندی­های زیر قرار می­گیرند[7,9,10]:

– مبتنی بر محتوا[1] : در این گروه از روش­ها، اقدام پیشنهاد­دهی با بهره گیری از یافتن اقلامی انجام می­گیرد که بیشترین تشابه را با اقلامی داشته باشند که در­گذشته مورد­علاقه کاربر بوده­اند. به بیانی دیگر u(c,s)، سودمندی کالای s برای کاربر c، بر اساس کلیه مقادیر موجود u(c,si) هایی که si مشابه به s بوده و si جزء کالاهای مورد علاقه کاربر هستند،­ برآورد می­گردد.

– فیلترسازی مشارکتی : در این گروه از روش­ها، اقدام پیشنهاد­دهی با بهره گیری از یافتن اقلامی انجام می­گیرد که مورد علاقه کاربران با سلایق مشابه کاربر بوده­اند. کاربران با سلایق مشابه یعنی کاربرانی که اقلام یکسانی را امتیاز­دهی مشابه کرده باشند. به­عبارت دیگر u (c, s) بر اساس مقادیر موجودu(cj ,s) بدست می­آید که cj کاربران مشابه با c می­باشند.

– مدل ترکیبی[2]: روش­هایی که دو روش مبتنی­بر­محتوا و فیلتر­سازی مشارکتی را ترکیب می­کنند و به این شکل از مزایای هر دو روش در جهت شناسایی و معرفی کالاها بهره می­گیرند.

در نگاهی دیگر روش­های پیشنهاد­دهی، اعم از مبتنی بر محتوا و فیلتر­سازی مشارکتی به دو دسته روش­های مبتنی بر حافظه[3]و مبتنی بر مدل[4] تقسیم می­شوند. در­مقایسه با الگوریتم­های مبتنی بر حافظه، الگوریتم­های مبتنی بر مدل، با بهره گیری از روش­های یادگیری ماشین[5] مدلی را با بهره گیری از مجموعه امتیازات موجود ایجاد کرده و از آن به­مقصود پیشگویی امتیازات بهره گیری می­کنند[7,10,11].

1-2 موضوع پژوهش

موضوع این پژوهش، ارائه روشی برای پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار می­باشد. با­ پیدایش تکنولوژی بی­سیم در عرصه اینترنت و بهره گیری روزافزون از وسایل سیار، پیاده­سازی سیستم­های پیشنهاد­دهنده در محیط­های سیار با در نظر داشتن محدودیت­های خاص آن زیرا هزینه­بر بودن زمان اتصال و تبادل داده، محدودیت پهنای باند، کیفیت پایین اتصال و محدودیت­های ورودی و خروجی وسایل سیار، نیاز به مطالعه بیشتر را در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر و شخصی­سازی­شده­تر می­طلبد. مطالعه تاثیر اطلاعات زمینه به­عنوان شرایط و محیط دربرگیرنده کاربر و به­عنوان اطلاعاتی که بر فرایند تصمیم­گیری وی تاثیر­گذارند، برخروجی این­گونه کاربرد­ها، مساله­ای می باشد که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته­می باشد.

1-3 پیشینه پژوهش

ظهور تکنولوژی­های بی­سیم و بهره گیری رو به­افزایش وسایل سیار، فرصت­های زیادی را پیش روی کاربرد­های تجارت الکترونیک قرار­داده­می باشد. با در نظر داشتن محدودیت­های خاص محیط­های سیار، ارائه اطلاعات به­صورت شخصی­سازی­شده­تر و سفارشی­شده­تر یکی از اهداف مهم کاربرد­های تجارت سیار می باشد. در­نظرگرفتن اطلاعات زمینه به­عنوان شرایط و محیط دربرگیرنده کاربر و به­عنوان اطلاعاتی که بر فرایند تصمیم­گیری وی تاثیر­گذارند، در ارائه خروجی این­گونه کاربرد­ها مانند مورد هایی می باشد که می­توان از آن در جهت ارائه اطلاعات مرتبط­تر به کاربران بهره گرفت.

سیستم­های پیشنهاد­دهنده همواره مانند موضوعات پر اهمیت در حوزه تجارت الکترونیک بوده­می باشد. سیستم­های پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه در آغاز راه هستند. دسته مهمی از سیستم­های آگاه از زمینه را سیستم­های آگاه از مکان تشکیل می­دهند. یانگ، چنگ، و دایا[12]، یک سیستم پیشنهاد­دهنده آگاه از مکان برای محیط­های سیار ارائه­داده­اند که هدف آن توصیه وب­سایت فروشندگان با در نظر­گرفتن علایق و پیش­فرض­های مشتری و همچنین فاصله مکانی وی با مکان فیزیکی مشخص­شده در وب­سایت­ها می­باشد. در روش مزبور، دو فاکتور فوق به­گونه جداگانه محاسبه­ شده و سپس بر اساس ترکیبی از آنها به پیشنهاد وب­سایت­ها پرداخته می­گردد. یکی دیگر از این نوع سیستم­ها پروکسیمو[13] می باشد که یک سیستم پیشنهاد­دهنده آگاه از مکان برای محیط­های داخلی زیرا موزه­ها و گالری­ها می باشد. این سیستم بر اساس علایق و پیش­فرض­های کاربر به پیشنهاد اقلام پرداخته و مکان اقلام را بر روی نقشه­ای بر روی وسیله همراه کاربر نمایش می­دهد.

بهره گیری از سایر اطلاعات زمینه­ای علاوه­بر مکان نیز مورد توجه توسعه­دهندگان این نوع سیستم­ها قرار­گرفته­می باشد. پخش موسیقی یکی از حوزه­های کاربردی پر­مصرف در میان کاربران سیار می­باشد و به همین دلیل بهره گیری از پیشنهاد­دهنده­های آگاه از زمینه در این حوزه مورد توجه قرار­گرفته می باشد. از آنجایی که تاثیر موسیقی بر روح و جسم بشر ثابت شده­می باشد، انتخاب موسیقی با در نظر داشتن شرایط می­تواند وضعیت دوست­داشتنی­تری را فراهم­کند و افراد را در انجام فعالیت­هایشان یاری رساند. مثلاً موسیقی می­تواند کارایی فرد را در حال انجام تمرینات فیزیکی بهبود بخشد، اضطراب را کاهش دهد و اندازه یادگیری را بهبود بخشد. [14] یکی از تحقیقاتی می باشد که در این حوزه ارائه­شده­می باشد. در این پژوهش علاوه­بر مطالعه روش­های فیلتر­سازی مبتنی­بر زمینه و مرور پیشنهاد­دهنده­های سیار آگاه از زمینه موسیقی، پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه AndroMedia ارائه شده­می باشد. پیشنهادات با در نظر داشتن زمینه جاری کاربر که با بهره گیری از حسگر­های بلوتوث در سمت برنامه مشتری بدست می­آیند و همچنین سلایق کاربر تهیه می­شوند. همچنین در مرجع [15] نیز پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه موسیقی در محیط­های سیار مورد مطالعه قرار­گرفته­می باشد. در پژوهش پارک، یو و چو[16] نیز یک سیستم آگاه از زمینه موسیقی با بهره گیری از شبکه­های بیزین فازی و تئوری سودمندی ارائه­شده­می باشد. فرایند پیشنهاد­دهی تحلیل شده و سودمندی آن مورد ارزیابی قرار­گرفته­می باشد.

گردشگری نیز یکی از حوزه­های جذاب برای پیاده­سازی پیشنهاد­دهنده­های سیار آگاه از زمینه می­باشد. امروزه گردشگران انتظار دارند که دسترسی شخصی به اطلاعات گردشگری در هر زمان، هر مکان و در هر شرایطی را داشته­باشند. راهنما­های گردشگری سیار، چنین اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار می­دهند. در مرجع [17] اختصار­ای از کار­های انجام­شده در زمینه راهنماهای گردشگری سیار تحت وب انجام گرفته­می باشد. همچنین در مرجع[18]  تاثیر آگاهی از زمینه در سیستم­های اطلاعاتی گردشگری سیار مورد مطالعه قرار گرفته­می باشد. در [19] نیز یک کاربرد توریستی سیار با نام COMPASS ارائه­شده­می باشد. در این پژوهش به مطالعه ترکیب آگاهی از زمینه با سیستم­های پیشنهاد­دهنده پرداخته شده­می باشد. پارامتر­های زمینه­ای این پژوهش شامل زمان و مکان می­باشند. این سیستم خدمات خود را با نیاز­های کاربر که بر اساس علایق و زمینه جاری وی مشخص می­گردد، تطبیق می­دهد.

در [20] نیز یک سیستم پیشنهاد­دهنده تصاویر با بهره گیری از یک روش داده­کاوی که ترکیبی از روش­های مبتنی­بر­محتوا و مبتنی­بر اطلاعات زمینه می­باشد ارائه­شده­می باشد. اطلاعات زمینه بهره گیری­شده در این پژوهش شامل زمان و مکان هستند. لی، ونگ، جنگ و دای[21]، یک سیستم توصیه­کننده آگاه از زمینه برای کاربرد­های تجارت سیار ارائه­داده­اند. در این پژوهش از مدل چند­بعدی موجود در سیستم­های OLAP برای نمایش فضای توصیه­گری و از روش مبتنی بر کاهش فضا به­مقصود کاهش فضای توصیه­گری به فضای دو­بعدی و انجام عملیات توصیه­گری در فضای مزبور بهره گیری­کرده­اند.

بهره گیری از آنتولوژی و وب معنایی در سیستم­های پیشنهاد­دهنده سیار آگاه از زمینه نیز در تحقیقات بسیاری مورد توجه­قرار­گرفته­می باشد[22,23,24]. تکنولوژی­های وب معنایی، دسترسی هوشمند و کارا به اطلاعات را بهبود بخشیده­اند. از آنتولوژی می­توان برای مدل­سازی زمینه و همچنین برای مدل­سازی ارتباط زمینه با سایر مجموعه­داده­ها بهره گیری­نمود. در پژوهش حاضر، یک روش جدید پیشنهاد­دهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه­شده­می باشد.

[1] Content-Based

[2] Hybrid Model

[3] Memory-Based

[4] Model-Based

[5] Machine learning

 [1] Mobility

[2] Broad reach

[3] Personal Digital Assistant (i.e. PDA)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلودپایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:مدلسازی دانشجو در سیستم های آموزش الکترونیک

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com