استاد راهنما:

دکتر رضا بوستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در سال‌های اخیر، روش‌های زیادی کوشش به مطالعه اندازه خستگی ذهنی با معیارهای متفاوتی کرده‌اند. این روش‌ها مقیاس‌های متفاوتی را برای این کار مانند عملکرد و اندازه گیری‌های مبتنی بر الکتروفیزیولوژیک به کار گرفته‌اند. در میان این ابزار‌ها گویا که الکتروانسفالوگرام (EEG) بهتر و دقیق تر از دیگر ابزارها اقدام می کند. با این حال، بیشتر یافته های تحقیقاتی انجام شده در مورد تغییرات EEG در ارتباط با خستگی دارای محدودیت‌های متفاوت و همچنین گاهی اوقات نتایج متناقض هستند. در نتیجه برای تشخیص بهتر خستگی از روی سیگنال EEG نیاز به به مطالعه بیشتر آن می باشد.

بیشتر این روش‌ها دارای بعد ویژگی استخراج شده بالا هستند و در نتیجه برای کاهش این بعد و همچنین افزایش دقت نیاز به روش‌های کاهش بعد دارند. همچنین صحت این روش‌ها به روش کاهش بعد بهره گیری شده و تعداد ویژگی‌های بهره گیری شده در آن‌ها بستگی دارد. به علاوه، این روش‌ها بیشتر به مطالعه خستگی ذهنی در چند حالت محدود پرداخته‌اند. در نتیجه ما برای افزایش سرعت و دقت مطالعه خستگی ذهنی در اینجا به مطالعه اثر خستگی بر قدرت و مکان منابع مغزی پرداخته‌ایم. با کمک این روش کوشش در کاهش پیچیدگی محاسباتی روش‌های پیشین شده می باشد. همچنین ما به مطالعه پیوسته خستگی ذهنی نیز پرداخته‌ایم. به علاوه، در این پایان نامه هم از سیگنال های واقعی ثبت شده از افراد مختلف و هم از سیگنال شبیه سازی شده برای نشان دادن درستی روش پیشنهادی بهره گیری شده می باشد و ما نشان دادیم که این روش بهتر از روش‌های قبلی اقدام می کند.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

خستگی پدیده ای رایج در زندگی روزمره ماست. یک تعریف مشترک از خستگی این می باشد که خستگی حالتی می باشد که به دنبال یک بازه از فعالیت ذهنی یا بدنی ایجاد می گردد که توسط کاهش در توانایی برای کار کردن مشخص می گردد.

اولین بار مفهوم خستگی ذهنی توسط گرندجین[1] معرفی گردید [1]، که به وضوح خستگی ذهنی را از خستگی فیزیکی متفاوت نمود. او خستگی بدنی را در اثر کاهش عملکرد سیستم عضلانی و خستگی ذهنی را با کاهش عملکرد ذهنی و احساس خستگی تعریف نمود. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

خستگی دارای پیامدهای عمده ای در تلفات جاده و در حال حاضر یکی از مساﺋﻞ عمده در صنعت حمل و نقل می باشد. با در نظر داشتن کار های اولیه در این مورد، خستگی راننده 35-45 درصد از تصادفات جاده را تشکیل می داده می باشد [2]. به علاوه خستگی باعث کاهش کارایی ذهنی خصوصاً در افراد متخصصی که در حین کار فعالیت ذهنی بسیار بالایی دارند (برنامه نویسان حرفه‌ای کامپیوتر و طراحان سیستم‌های صنعتی که در قسمت‌های R&D شرکت‌ها کار می‌کنند) و همچنین باعث افزایش زمان پاسخ گویی در افراد می گردد. در نتیجه علاوه بر اثراتی که خستگی ذهنی بر پایین آمدن کارایی افراد در موقعیت‌های شغلی مختلفی دارد، می‌تواند عامل مهمی در تصادفات جاده‌ها و سنجش کارایی افراد در کارخانجات باشد. در نتیجه، از آنجا که با خسته شدن، فرد در اجرای کار با قدرت عملکرد کافی سخت و پیچیده می گردد و با در نظر داشتن ارتباط‌ای که خستگی در افزایش احتمال تصادفات در جاده‌ها و کارخانجات دارد [3 و 4]، مشخص کردن اندازه خستگی فرد، در کاهش چنین تصادفاتی و همچنین افزایش قدرت عملکرد افراد ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه ما در این پژوهش به مطالعه خستگی ذهنی پرداخته‌ایم (در ادامه خستگی به معنی خستگی ذهنی بهره گیری شده می باشد).

2-1- تعریف مسئله

از زمان تعریف خستگی تاکنون، در زمینه تشخیص اندازه خستگی روش‌های متفاوتی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در بین این روش‌ها، به نظر می‌رسد سیگنال ثبت شده از فعالیت الکتریکی مغز[2](EEG) مشخص کننده بهتری از اندازه خستگی می باشد و قدرت پیش‌بینی بیشتری در تشخیص خستگی مغزی دارد [5].

EEG در اصل به عنوان یک روش برای پژوهش در مورد فرایندهای مختلف ذهنی ارائه گردید. اولین ثبت فعالیت الکتریکی مغز از مغز خرگوش و میمون توسط کاتون[3] در سال 1875 گزارش گردید [6]، اما سال 1929 بود که هانس برگر[4] [7] اولین اندازه گیری از فعالیت‌های الکتریکی مغز را در بشر گزارش نمود. پس از آن، این سیگنال در تشخیص‌های کاربردی به ویژه بیماری‌های مختلف به کار برده گردید. از آنجا که به گونه گسترده‌ای پذیرفته شده می باشد که تغییرات مشخصه در شکل موج EEG و باندهای قدرت آن را می‌توان برای مشخص کردن انتقال از هوشیاری به خواب و مراحل مختلف خواب مورد بهره گیری قرار داد [8]، EEG به عنوان یک استاندارد برای اندازه گیری سطح هوشیاری و خواب آلودگی نظاره شده می باشد. در نتیجه از سیگنال EEG به عنوان یک روش استاندارد برای مشخص کردن سطح خستگی بهره گیری می گردد.

با این حال، تفاوت‌های قابل توجهی در میان الگوریتم‌های فعلی تشخیص خستگی بر اساس EEG هست. مطالعات قبلی نشان داده می باشد که ارتباط بین تغییرات EEG و اندازه خستگی به نوع کار و حالت شخص بستگی دارد. این مطالعات هم در ماهیت الگوریتم برای تشخیص خستگی و هم مکان و تعداد الکترود‌ها برای ثبت سیگنال متفاوت هستند [9]. به علاوه تمام این الگوریتم‌ها با محدودیت‌های متفاوتی رو به رو هستند. به گونه مثال بسیاری از این روش‌ها نیاز به روش‌های برای کاهش بعد فضای ویژگی‌های استخراج شده دارند تا دقت روش‌های خود را افزایش دهند. در نتیجه هدف از انجام این پایان نامه تشخیص اندازه خستگی به کمک روشی می باشد که نیاز به کاهش بعد داده‌ها نداشته و همچنین اثر خستگی را بر فعالیت‌های مغزی نظاره کند. در نتیجه ما از روش‌های مکان یابی منابع برای رسیدن به این هدف بهره گیری کرده‌ایم.

در زمینه مکان یابی کانون‌ها در مغز روش‌های متفاوتی هست که درسال‌های اخیر این رویکردها کوشش در بالا بردن صحت و افزایش نسبت سیگنال به نویز نتایج مکان یابی کرده‌اند. مانند این روش‌ها می‌توان به پرتوسازی[5] تصریح نمود [10] که در آن با کمک فیلتر کردن داده‌های به دست آمده از الکترودهای مختلف، کوشش در یافتن جهت و مکان کانون‌های تولید کننده این سیگنال‌ها داریم.

در این پایان نامه برای مشخص کردن اندازه خستگی آغاز به مکان یابی کانون‌ها خواهیم پرداخت، سپس با استخراج ویژگی‌های مختلف کوشش در مشخص کردن اندازه خستگی خواهیم نمود. برای تست روش پیشنهادی هم از سیگنال‌های ثبت شده از افراد مختلف بهره گیری می‌کنیم و هم از سیگنال EEG که با در نظر داشتن خصوصیات موجود دیده شده در سیگنال‌های ثبت شده در حین خستگی تولید شده بهره گیری می‌کنیم. در نتیجه اهداف این پایان‌نامه را می‌توان در موردها زیر اختصار نمود.

1- دست یابی به الگوریتمی که بتواند به صورت پیوسته اندازه خستگی را مشخص کند.

2- افزایش صحت و سرعت تشخیص اندازه خستگی

به علاوه با در نظر داشتن ارتباط‌ای که خستگی و خواب با هم دارند در صورت مشخص شدن این ارتباط شاید بتوان از آن در درمان بیماری‌هایی مانند اختلال خواب و بیماری‌های مشابه دیگر بهره گیری نمود.

3-1- نگاهی به فصول پایان نامه

مطالب یاد شده در این پایان‌نامه در قالب پنج فصل آورده شده‌اند. ادامه مطالب ذکر گردیده را می‌توان در موردها زیر اختصار نمود.

فصل دوم. پیشینه تحقیقات

در این فصل مهمترین کارهای پیشین که تاکنون، برای مطالعه خستگی ذهنی انجام شده به همراه خصوصیات آنها مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته می باشد.

فصل سوم. روش پژوهش

در این فصل آغاز روش حدف نویز از داده‌های ثبت شده تبیین داده می گردد. سپس یکی از روش‌های مکان یابی و معضلات آن تبیین داده می گردد. پس از آن روشی برای بهبود مکان یابی منابع پیشنهاد می گردد. در نهایت به مطالعه روش تعیین خستگی ذهنی می‌پردازیم.

فصل چهارم. آزمایش‌ها و نتایج

در این فصل در آغاز سیگنال‌های مورد مطالعه تبیین داده می گردد. سپس مراحل مختلف تبیین داده شده در فصل قبل و روش‌های تشخیص خستگی رایج بر روی این سیگنال‌ها اعمال می گردد. همچنین نتایج حاصل از اعمال این روش‌ها تبیین داده می گردد.

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در فصل آخر مطالب یاد شده در این پایان‌نامه جمع‌بندی شده و در مورد آن‌ها بحث می گردد. سپس پیشنهادات و مسیرهایی برای ادامه و گسترش این پژوهش در پژوهش‌های آینده، ارائه می گردد.

[1] Grandjean

[2] Electroencephologram

[3] Caton

[4] Hans Berger

[5] Beamforming

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد*** جستجو در سایت :   

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : طراحی و پیاده­سازی رفع کننده­ی تناقض در یک سیستم تصمیم­همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه نظرات

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 99

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]