مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه:سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با استفاده از اتوماتای یادگیری سلولی

موضوع : سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گیری از اتوماتای یادگیری سلولی جستجو در سایت :    استاد راهنما:   تدوین کننده: دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com   پاییز 1394    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد تکه هایی از بیشتر بخوانید...

توسط user5، قبل
مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه:پیش بینی و تشخیص کنتورهای خراب با استفاده از طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده­ها (مورد کاربردی: شرکت گاز استان کرمانشاه)

گرایش نرم‌افزار عنوان: پیش بینی و تشخیص کنتورهای خراب با بهره گیری از طراحی یک روش ترکیبی از شبکه عصبی و درخت تصمیم برای کاوش داده­ها (مورد کاربردی: شرکت گاز استان کرمانشاه)   استاد راهنما: دکتر فرهاد مردوخی استاد مشاور: جستجو در سایت :    دکتر محمد کاظمی فرد بهار بیشتر بخوانید...

توسط user5، قبل
مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

دکتر رضا بوستانی  بهمن 1392   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بیشتر بخوانید...

توسط user5، قبل